Aviation English kolos 1

 0    223 fiszki    sopania
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wady, minusy
rozpocznij naukę
drawbacks

przeładowanie
rozpocznij naukę
congestion

ładowność
rozpocznij naukę
capacity

abbreviation

obciążenie pracą
rozpocznij naukę
workload

sequence

przejście ze sterowania automatycznego na ręczne
rozpocznij naukę
override

pełna kontrola
rozpocznij naukę
ultimate control

capability

wbudowane ograniczenia
rozpocznij naukę
built-in limits

elektroniczny układ sterowania
rozpocznij naukę
fly-by-wire

reduce

prevent

Wskaźnik prędkości
rozpocznij naukę
speed display

altitude

attitude

routine

wstępnie sformatowany
rozpocznij naukę
pre-formatted

afford

permit

adjusted

wyposażenie
rozpocznij naukę
features

rely on

simplifies

gauges

niebezpieczne miejsce
rozpocznij naukę
hotspot

samochod techniczny
rozpocznij naukę
maintenance truck

clearance

czekaj (przed pasem)
rozpocznij naukę
holdshort

przeciąć pas
rozpocznij naukę
cross the runway

readback

nieporozumienie
rozpocznij naukę
miscommunication

inbound

outer

złe wymawianie
rozpocznij naukę
mispronunciation

unclear

urzędy administracji lotniska
rozpocznij naukę
the airport administration offices

urzędy celne
rozpocznij naukę
customs offices

krajowy serwis pogodowy
rozpocznij naukę
the national weather service

urzędy pocztowe, usługi
rozpocznij naukę
the postal service offices

lądowisko dla helikopterów
rozpocznij naukę
helipad

wieża kontroli lotów
rozpocznij naukę
control tower

terminalu lotniczego
rozpocznij naukę
general aviation terminal

Terminal przylotów międzynarodowych
rozpocznij naukę
international arrivals terminal

ruch przychodzący
rozpocznij naukę
inbound traffic

avoid

too soon

follow the line

toward


pas w użyciu
rozpocznij naukę
runway-in-use

wtargnięcie na pas startowy
rozpocznij naukę
runway incursion

przemysł lotniczy
rozpocznij naukę
aviation industry

marginal weather

warunki atmosferyczne
rozpocznij naukę
weather conditions

nieaktywny pas
rozpocznij naukę
inactive runwaydalsze instrukcje
rozpocznij naukę
further instructions

push back

kierować się
rozpocznij naukę
face, head

droga od startu do oderwania
rozpocznij naukę
roll for take off


przyziemienie
rozpocznij naukę
touchdown

vehicle

zwolnić pas
rozpocznij naukę
clear the runway

opuszczenie pasa
rozpocznij naukę
vacate the runway

skrzyżowanie
rozpocznij naukę
intersection

nose-to-nose

kierunkowskaz
rozpocznij naukę
arrow

osłona za pasem przed silnikami
rozpocznij naukę
blast fence

signage

znaki naziemne
rozpocznij naukę
pavement markings

calculate

track

punkt na trasie
rozpocznij naukę
fix

endurance

mapa lotnicza
rozpocznij naukę
chart

compass

cel (miejsce) podróży
rozpocznij naukę
destination


pochodzenie lotu
rozpocznij naukę
flight origin

prędkość podróżna
rozpocznij naukę
cruising speed

odległość
rozpocznij naukę
distance

jednosterowy
rozpocznij naukę
single-handed

paliwo dodatkowe
rozpocznij naukę
extra fuel

jednosilnikowy
rozpocznij naukę
single-engine

rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
rozpocznij naukę
schedule

Trzeci etap podróży
rozpocznij naukę
third leg of the trip

ustabilizowany
rozpocznij naukę
establishedhighway


coast

linie energetyczne
rozpocznij naukę
power linesobszar zabudowany
rozpocznij naukę
built-up area

reservoir

high ground


ostatnia znana pozycja
rozpocznij naukę
last known position

lądowanie awaryjne
rozpocznij naukę
emergency landing

flight deck


detect

steer

potwierdzać
rozpocznij naukę
affirm


desert

footpath

cementery

grunty rolne
rozpocznij naukę
farmland

wysoki teren
rozpocznij naukę
high terrain

harbour

latarnia morska
rozpocznij naukę
lighthouse

marshland

grzbiet górski, grań
rozpocznij naukę
ridge


obszar miejski
rozpocznij naukę
urban area


make request

otrzymać zgodę
rozpocznij naukę
receive clearance

dać odpowiedź
rozpocznij naukę
give a response

powtórzyć wiadomość
rozpocznij naukę
readback a message

zauważyć błąd
rozpocznij naukę
realize a mistake

powtórz instrukcję
rozpocznij naukę
repeat an instruction

pomylić znak wywoławczy
rozpocznij naukę
confuse a call sign

wydanie instrukcji
rozpocznij naukę
give an instruction

zgoda na start
rozpocznij naukę
take-off clearance

wybrać drogę kołowania
rozpocznij naukę
take taxiway

skracać instrukcje
rozpocznij naukę
keep instructions short

Automatic Direction Finder

Non-Direction Beacon

Visibility Omnidirectional Range

Distance Measuring Equipment

IFR Meteorogical Condition

VFR Meteorogical Condition

Visual Flight Rules

Instrumental Flight Rules

Primary Flight Display

przemierzać tysiące mil
rozpocznij naukę
cover thousands of miles

zakończyć drugi etap
rozpocznij naukę
complete the second leg

stała prędkość 110 węzłów
rozpocznij naukę
cruise at 110 kt

utrzymywać wzrokowy kontakt z punktem
rozpocznij naukę
make visual contact with a fix

nawigować do punktu
rozpocznij naukę
navigate to a fix

lecieć z busolą
rozpocznij naukę
fly by a compass

wejść w zasięg NDB
rozpocznij naukę
come into range of an NDB

utrzymywać kurs
rozpocznij naukę
follow a heading

zbliżać się do ETA
rozpocznij naukę
approach the ETA

Radio Management Panel

Cockpit Voice Recorder

Traffic Alert and Collision Avoidance System

Flight Data Recorder

Electronic Flight Bag

Engine Indicator and Crew Alerting System

Electronic Centralized Aircraft Monitor

zapobieganie nadmiernej prędkości
rozpocznij naukę
prevent overspeed

zwiększyć wydajność pilota
rozpocznij naukę
increase the pilot's capability

umożliwiają sterowanie ręczne
rozpocznij naukę
allow manual control

dopuścić do wypadku
rozpocznij naukę
make an accident

wyłączyć silnik
rozpocznij naukę
shut down engine

Wyświetlacz górny ECAM
rozpocznij naukę
upper ECAM display

Dolny wyświetlacz ECAM
rozpocznij naukę
lower ECAM display

restart systemu
rozpocznij naukę
reboot the system

System ciśnieniowy
rozpocznij naukę
pressurization system

awaria systemu
rozpocznij naukę
system failure

ktoś wysyła wiadomość
rozpocznij naukę
someone send message

System dostarcza wiadomości
rozpocznij naukę
system deliver message

uszkodzenie pasa
rozpocznij naukę
damage the runway

sprzęt nawigacyjny
rozpocznij naukę
navigational equipment

sensors

bulkhead

przerwać lądowanie
rozpocznij naukę
abort landing

attempt

landing gear

pobocza trawiaste
rozpocznij naukę
grass margins

significant

zawalić się
rozpocznij naukę
collapse

przednie podwozie
rozpocznij naukę
nose gear


Close Circuit TV

scare away

Ogrodzenie wokół lotniska
rozpocznij naukę
perimeter fence

strike

wessanie do silnika
rozpocznij naukę
engine ingestion

odejście na drugi krąg
rozpocznij naukę
go around

odstraszacz ptaków
rozpocznij naukę
bird scarer

pracownik ochrony
rozpocznij naukę
security worker

ptak drapieżny
rozpocznij naukę
bird of prey

poison

Foreign Object Damage/Debris

containers

pailets

wózek widłowy
rozpocznij naukę
fork-lift trucksiatka zabezpieczająca
rozpocznij naukę
cargo net

due to

slot

quantity

loty długodystansowe
rozpocznij naukę
long-haul flights

szyba przednia
rozpocznij naukę
windshield

zwiększyć moc silników
rozpocznij naukę
increase power of engines

popękana skóra kadłuba
rozpocznij naukę
cracked fuselage skin

rozbita szyba
rozpocznij naukę
smashed windshield

uszkodzony silnik
rozpocznij naukę
damaged engine


blades

turbine

krawędzie natarcia
rozpocznij naukę
leading edges

krawędź spływu
rozpocznij naukę
trailing edge

zrzut paliwa
rozpocznij naukę
dump fuel

left orbit

bieg jałowy
rozpocznij naukę
idle


ditching

Auxiliary Power Unit


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.