Unit 5A English File Advanced - Part 2

 0    35 fiszek    iadamszymaszek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
zadanie
Podzieliliśmy zadania pomiędzy pracowników.
rozpocznij naukę
task
We divided the tasks between employees.
środowisko
rozpocznij naukę
environment
wielozadaniowość
rozpocznij naukę
multitasking
głos
Ona ma piękny głos.
rozpocznij naukę
voice
She has a beautiful voice.
ciało
Woda stanowi do 60% ludzkiego ciała.
rozpocznij naukę
body
Water is up to 60% of a human body.
psychologia
rozpocznij naukę
psychology
fokus
rozpocznij naukę
focus
świadomy
rozpocznij naukę
aware
zachowanie
rozpocznij naukę
behaviour
sensacja
rozpocznij naukę
sensation
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
rozpocznij naukę
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
proces
Proces produkcji jest bardzo długi.
rozpocznij naukę
process
The process of production is very long.
pociąg
Najszybszy pociąg na świecie produkowany jest w Chinach.
rozpocznij naukę
train
The fastest train in the world is produced in China.
wieloraki
rozpocznij naukę
multiple
zachowanie
rozpocznij naukę
conduct
stos
rozpocznij naukę
pile
utrzymać
rozpocznij naukę
maintain
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
rozpocznij naukę
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
wyposażyć
rozpocznij naukę
equip
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
rozpocznij naukę
attitude
Attitude to work is most important!
polepszyć
rozpocznij naukę
improve
popularny
Stał się bardzo popularny.
rozpocznij naukę
popular
He's became very popular.
roztargniony
rozpocznij naukę
distracted
odniesienie
Ta książka zawiera dużo odniesień do Kanta.
rozpocznij naukę
reference
This book contains a lot of references to Kant.
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
rozpocznij naukę
worker
Office workers spend too long sitting at their desks
okres
Ceny prawie wszystkich materiałów wzrosły gwałtownie w bardzo krótkim okresie czasu.
rozpocznij naukę
period
The prices of almost all materials shot up over a very short period of time.
otaczać
rozpocznij naukę
surround
zdobyć
rozpocznij naukę
gain
zaręczony
rozpocznij naukę
engaged
efekt
rozpocznij naukę
effect
wielki
rozpocznij naukę
large
ogon
rozpocznij naukę
tail
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
rozpocznij naukę
recent
The recent events have changed my life.
umysł
rozpocznij naukę
mind
kierunku
rozpocznij naukę
toward

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.