Słownictwo niemieckie: codzienność szkolna

 0    47 fiszek    springseil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
sukces
rozpocznij naukę
Erfolg
dobre relacje między uczniami i nauczycielami
rozpocznij naukę
gute Beziehungen zwischen Schülern und Lehlern
poprawiać wynik
rozpocznij naukę
die Leistung verbessern
odnośić sukces w nauce
rozpocznij naukę
Erfolg in der Schule haben
być dobrym z języków obcych
rozpocznij naukę
ein "As" in Sprachen sein
osiągnąć dobra średnią ocen
rozpocznij naukę
einen guten Notendurchschnitt erreichen
mieć dobre oceny na świadectwie
rozpocznij naukę
gute Noten im Zeugnis haben
pisac egzaminy
rozpocznij naukę
Prüfungen schreiben
zdać maturę
rozpocznij naukę
das Abitur bestehen
wypadać świetnie/dobrze
rozpocznij naukę
ausgezeichnet/gut abschneiden
nie pojmować problemu
rozpocznij naukę
das Problem nicht begreifen
nie rozumieć rozwiązania
rozpocznij naukę
die Lösung nicht verstehen
być geniuszem matematycznym
rozpocznij naukę
ein Mathegenie sein
ukończyć szkołę
rozpocznij naukę
die Schule abschlieBen
pisać egzaminy
rozpocznij naukę
Prüfungen schreiben
średnio
rozpocznij naukę
mäBig
dobrze/świetnie wypadać
rozpocznij naukę
gut/ausgezeichnet abschneiden
nie opanować materiału
rozpocznij naukę
den Lernstoff nicht beherrschen
być pod presją wyników
rozpocznij naukę
unter Leistungsdruck sein
wywierać (na siebie) presję
rozpocznij naukę
(sich) unter Druck setzen
odpisywac zadania
rozpocznij naukę
die Aufgabe abchreiben
ściągać
rozpocznij naukę
abgucken/abschreiben/spicken
korzystać ze ściąg
rozpocznij naukę
Spickzettel benutzen
opuścić się w nauce
rozpocznij naukę
beim Lernen nachlassen
niepowodzenie
rozpocznij naukę
der Misserfolg, -e
oblać egzamin
rozpocznij naukę
in der Prüfung durchfallen
nudzić się
rozpocznij naukę
sich langweilen
niesprawiedliwe traktowanie
rozpocznij naukę
ungerechte Behandlung
subiektywna ocena
rozpocznij naukę
subjektive Bewertung
czuć się wykluczonym
rozpocznij naukę
sich ausgeschlossen fühlen
napięta atmosfera
rozpocznij naukę
angespannte Atmosphäre
dostatcznie
rozpocznij naukę
ausreichend
miernie
rozpocznij naukę
mangelhaft
niedotatecznie
rozpocznij naukę
ungenügend
wagarować
rozpocznij naukę
wagarować po niemiecku
die Schule schwänzen
unikać zajęć
rozpocznij naukę
den Unterricht meiden
otrzymywać złe oceny
rozpocznij naukę
schlechte Note bekommen
nie być promowanym do następnej klasy
rozpocznij naukę
nicht versetz werden
powtarzać klasę (siedzieć)
rozpocznij naukę
die Klasse wiederholen (sitzen bleiben)
przerwać naukę w szkole
rozpocznij naukę
die Schule abbrechen
zmieniać szkołę
rozpocznij naukę
die Schule wechseln
rok szkolny
rozpocznij naukę
der Schuljahr, -e
półrocze
rozpocznij naukę
der Schulhalbjahr, -e
konkurs szkolny
rozpocznij naukę
der Schulwettbewerb, -e
uroczystość szkolna
rozpocznij naukę
das Schulfest, -e
brać udział w wymianie szkolnej
rozpocznij naukę
am Schüleraustausch teilnehmen
brać udział w kółkach zainteresowania
rozpocznij naukę
an einer Arbeitsgemeinschaft teilnehmen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.