Biogeografia

 0    27 fiszek    piskorekm
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

obszar występowania danego gatunku na kuli ziemskiej

przeszkoda, pojawiająca się na drodze wędrówki organizmów

gatunek lub inny takson, który ma zasięg ograniczony do pewnego niewielkiego obszaru, np dziobak, miłorząb dwuklapowy

taksony filogenetycznie stare, będące pozostałością minionych epok geologicznych, często o świetnej przeszłości i szerokim rozprzestrzenieniu, np tuatara, miłorząb, wół piżmowy

bardzo młode filogenetycznie taksony, posiadające małe zasięgi, które nie zdążyły się szerzej rozprzestrzenić, np warzucha polska

gatunki wikaryzujące, takie, które są blisko spokrewnione i zastępują się na różnych obszarach, np żubr i bizon, wapiti i jeleń szlachetny

wymieranie gatunków

filogeografia
rozpocznij naukę
dotyczy zasad i procesów rządzących geograficznym rozmieszczeniem linii genealogicznych, głównie na poziomie wewnątrzgatunkowym, jej celem jest zrozumienie mikroewolucji i specjacji w kontekście geograficznym i czasowym

wielkość, kształt i lokalizacja zasięgu

genoelementy
rozpocznij naukę
ośrodek pochodzenia (genetyczne)

synchroelementy
rozpocznij naukę
historyczne, jednakowy czas przybycia

migroelementy
rozpocznij naukę
pochodzenie z tego samego centrum, na skutek tych samych przyczyn

taksoelementy
rozpocznij naukę
przynależność taksonomiczna

wymagania siedliskowe

grupa organizmów

droga rozwoju rodowego, pochodzenie i zmiany ewolucyjne grupy organizmów, zwykle gatunków.

gatunki kosmopolityczne
rozpocznij naukę
gatunki roślin lub zwierząt o rozległych zasięgach, zdolne do rozrodu i życia w różnych środowiskach i strefach klimatycznych, np myszołów, szczur, pokrzywa, trzcina

przerwy w występowaniu gatunku (np. jako efekt dryfu kontynentów)

zarodniki, nasiona roznoszone przez wodę

takson powstał w jednym miejscu i rozprzestrzenił się, ulegając ewolucji

w przeszłości był jeden ciągły zasięg, zajęty przez gatunek wyjściowy. Po powstaniu barier został pofragmentowany i jeden gatunek uległ zróżnicowaniu na kilka, ZASTĘPCZOŚĆ

radiacja adaptacyjna
rozpocznij naukę
rozprzestrzenianie się jednolitej grupy organizmów o wspólnym pochodzeniu do różnych nisz ekologicznych, przy jednoczesnym zróżnicowaniu cech u form potomnych. w jej wyniku z jednej grupy wyjściowej powstaje kilka

konwergencja
rozpocznij naukę
podobne cechy organizmów niespokrewnionych ze sobą, związane np. z podobnymi niszami, izolacją przestrzenną, np. białe futro na obszarach polarnych

każde środowisko otoczone całkowicie odmiennym terenem, nieprzyjaznym dla organizmów zamieszkujących wyspę, np. szczyty wysokich gór, stawy, jaskinie

zmienność regionalna
rozpocznij naukę
dotyczy zróżnicowania z zachodu na wschód i związana jest m.in. ze stopniem kontynentalności klimatu oraz z odmiennym pochodzeniem, bogactwem i składem flory

zróżnicowanie ekologiczno-siedliskowe
rozpocznij naukę
jest wynikiem różnic w hipsometrii i litologii terenu oraz odmiennymi stosunkami wodnymi (ekoregiony)

strefa klimatyczno-glebowo-roślinna


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.