Diagnoza

 0    28 fiszek    anky91
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Występowanie zmiennych zakłócających uniwersalnych
rozpocznij naukę
Zawsze tam gdzie są zmienne niezależne istotne dla zmiennej zależnej.
Minimalizacja zmiennych zakłócających uniwersalnych:
rozpocznij naukę
1. Identyfikowanie ich 2. Wyeliminowanie ich źródeł
Występowanie zmiennych niezależnych zakłócających okazjonalnych
rozpocznij naukę
Występują tylko niekiedy w koincydencji ze zmiennymi istotnymi.
Minimalizacja zmiennych zakłócających okazjonalnych.
rozpocznij naukę
Zwiększenie liczby pomiarów zmiennej zależnej.
Sygnał w psychometrii to:
rozpocznij naukę
wynik prawdziwy
Szum w psychometrii to:
rozpocznij naukę
błąd
Co to jest produktywność?
rozpocznij naukę
Tendencja do maksymalizowania ilościowego aspektu zachowania testowego- dawania wielu lub długich odpowiedzi.
Co to jest lateralizacja?
rozpocznij naukę
Zaznaczanie odpowiedzi albo stale po lewej albo stale po prawej stronie arkusza odpowiedzi.
Co to jest niezdecydowanie?
rozpocznij naukę
Opuszczanie odpowiedzi, wybieranie odpowiedzi pośredniej.
Co to jest krańcowość?
rozpocznij naukę
Wybieranie odpowiedzi skrajnych.
Jakie style odpowiadania są niezależne od treści twierdzeń?
rozpocznij naukę
1. Produktywność 2. Lateralizacja 3. Niezdecydowanie 4. Krańcowość
Czy tendencja do potwierdzania uogólnień o zachowaniu jest zależna od treści twierdzenia kwestionariuszowego?
rozpocznij naukę
TAK.
Co to jest skala odwrócona?
rozpocznij naukę
Tam gdzie było, tak" tam robi się, nie".
Odwrotnością czego jest, pozorna oryginalność"?
rozpocznij naukę
Czynnika aprobaty społecznej.
Kiedy, w jakich okolicznościach ujawnia się tendencja do zgadywania?
rozpocznij naukę
Wszędzie tam gdzie istnieje niepewność, która odpowiedź jest poprawna.
Czy badani mają tendencję do uznawania własnych charakterystyk za społecznie aprobowane?
rozpocznij naukę
TAK
Co pozwala usunąć w znacznym stopniu źródła zakłóceń w badaniu indywidualnym?
rozpocznij naukę
Dobry kontakt z O.B.
Co pozwala mierzyć tendencję do potakiwania (jeśli chodzi o typ twierdzeń)?
rozpocznij naukę
Wysoka wieloznaczność twierdzeń.
Jaki wynik surowy w MMPI może już budzić wątpliwości?
rozpocznij naukę
Niższy niż 14.
2 Strategie identyfikacji odpowiadania przypadkowego:
rozpocznij naukę
1. Wykorzystywanie skal kontrolnych 2. Porównywanie wyników O.B. z wynikami, o których wiemy, że powstały w przypadkowy sposób.
W jaki sposób identyfikuje się odpowiadanie przypadkowe w MMPI?
rozpocznij naukę
Przez powtarzanie tych samych twierdzeń w różnych miejscach kwestionariusza- SKALA T-R (test-retest)
Sformułowania zaczynające się od, często", zawsze" a zróżnicowania społecznej aprobaty treści twierdzeń.
rozpocznij naukę
Zmniejszają te zróżnicowania.
Sformułowania zaczynające się od, nigdy", nikt" (formy przeczące ogólnie) a zróżnicowanie aprobaty treści.
rozpocznij naukę
Zwiększają to zróżnicowanie.
Twierdzenia w stronie biernej (forma bezosobowa) a społeczna aprobata.
rozpocznij naukę
Są one oceniane bardziej jednoznacznie pod względem aprobaty społecznej.
Twierdzenia w stronie czynnej a aprobata.
rozpocznij naukę
Zwiększają zróżnicowanie ocen.
Twierdzenia w 1 os. l. poj. a hierarchia wartości społecznych.
rozpocznij naukę
Takie twierdzenia są wyżej niż w innej osobie. (i są rzadziej obiektem dyssymulacyjnej manipulacji)
Długość twierdzenia i jego skomplikowanie gramatyczno-logiczne a stabilność odpowiedzi.
rozpocznij naukę
Im trudniejsze i dłuższe twierdzenie tym mniej stabilne odpowiedzi.
Twierdzenia w czasie przeszłym a stabilność odpowiedzi.
rozpocznij naukę
Bardziej stabilne odpowiedzi.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.