[ZWROTY OD ŁUKASZA] - 22.02.2017

 0    74 fiszki    michalki92
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

establish something
rozpocznij naukę
ustalić f

set something straight
rozpocznij naukę
ustalić n

spam / flood with / bombard
rozpocznij naukę
bombardować kogoś komunikatem

zalać

I consider / I wonder / I ponder (f)
rozpocznij naukę
zastanawiam się

wędrować

I assume that
rozpocznij naukę
zakładam że

I presume that
rozpocznij naukę
przypuszczam, że

test / check
rozpocznij naukę
testować / sprawdzać

It seems to me / It appears to me
rozpocznij naukę
Wydaje mi się

Do I get this right? / Do I get the meaning of that right? / Am I right thinking that?
rozpocznij naukę
Czy dobrze rozumiem, że

I have few suggestions
rozpocznij naukę
Mam kilka sugestii

I have some doubts
rozpocznij naukę
Mam pewne wątpliwości

speak openly / speak plainly
rozpocznij naukę
mów śmiało / otwarcie

be honest with me
rozpocznij naukę
bądź ze mną szczery

for some time
rozpocznij naukę
przez jakiś czas

przez chwilę

wykluczać

zawierać

activate / launch / start
rozpocznij naukę
włączyć, uruchomić

what I mean is
rozpocznij naukę
Mam na myśli to, że / Chodzi mi o to, że

Twoja kolej

it's your move now
rozpocznij naukę
teraz twój ruch / piłka jest po Twojej stronie

I have no reservations / objections to
rozpocznij naukę
Nie mam żadnych zastrzeżeń do

make a remark
rozpocznij naukę
wypowiedzieć uwagę

propose / suggest
rozpocznij naukę
Proponuję / sugeruję

The assumption is that
rozpocznij naukę
Założenie jest takie, że

wdrożyć

za i przeciw

advantages / disadvantages
rozpocznij naukę
zalety i wady

I think it is worth doing
rozpocznij naukę
Myślę, że warto to robić

I think that it is worth my while
rozpocznij naukę
Myślę, że to jest warte mojego czasu (warto to zrobić)

It is beneficial / The benefit of doing this is...
rozpocznij naukę
Jest to korzystne / Zaletą tego rozwiązania jest to...

This is my proposal / proposition / offer
rozpocznij naukę
To jest moja propozycja / oferta

If I were you I would do it in this way
rozpocznij naukę
Gdybym był tobą zrobiłbym to w ten sposób

If I were in your shoes I would do it this way
rozpocznij naukę
Gdybym był na twoim miejscu zrobiłbym to w ten sposób

If I were in your position I would
rozpocznij naukę
Gdybym był na Twojej pozycji zrobiłbym

assuming that
rozpocznij naukę
przy założeniu, że

translate to
rozpocznij naukę
przełożyć się na

I will be more than happy to look at this
rozpocznij naukę
bardzo chętnie na to spojrzę

I will be glad to look at this
rozpocznij naukę
chciałbym na to spojrzeć

It will be my pleasure to look at this...
rozpocznij naukę
Z przyjemnością na to spojrzę

I would like to respond to that
rozpocznij naukę
Chciałbym się do tego odnieść

given the fact that / because of
rozpocznij naukę
ze względu na fakt, że / z racji tego, że

good job / well done / props
rozpocznij naukę
Dobra robota

I think it is worth spliting / dividing / sharing
rozpocznij naukę
Myślę, że warto to podzielić

nonetheless / nevertheless
rozpocznij naukę
niemniej jednak

useful / helpful / handy
rozpocznij naukę
użyteczny / pomocny

crucial / essential / important / pivotal / fundamental
rozpocznij naukę
istotne

in relation to / regarding
rozpocznij naukę
w związku z

it has to be put forward in detail
rozpocznij naukę
to musi być przedstawione w szczegółach / to wymaga doprecyzowania

it needs clarification
rozpocznij naukę
trzeba to wyjaśnić

What solutions come to your mind?
rozpocznij naukę
Jakie rozwiązania przychodzą do głowy?

what solutions do you see here
rozpocznij naukę
Jakie rozwiązania tutaj widzisz?

please elaborate
rozpocznij naukę
prosze rozwin ten watek/wypowiedz sie serzej na ten temat

skupić się na

assume other point of view
rozpocznij naukę
przyjac inny punkt widzenia

where does it come from
rozpocznij naukę
Skąd się to bierze (nf)

where does it stem from
rozpocznij naukę
z czego to wynika (f)

It stems from the fact that...
rozpocznij naukę
Wynika to z faktu, że...

I was not clear enough
rozpocznij naukę
niezbyt wyraznie to okreslilem

let me clarify / explain
rozpocznij naukę
pozwól mi wyjaśnić

I guess so / I suppose so
rozpocznij naukę
Tak przypuszczam

In my opinion
rozpocznij naukę
Moim zdaniem

My opinion is that
rozpocznij naukę
Moja opinia jest taka, że

From my point of view
rozpocznij naukę
Z mojego punktu widzenia

From my perspective
rozpocznij naukę
Z mojego punktu widzenia

It is my believe that...
rozpocznij naukę
Jestem przekonany, że

Jak dla mnie / Jeśli chodzi o mnie

believe / suppose / assume
rozpocznij naukę
wierzę / zakładam / przypuszczam

I am certain / I am uncertain
rozpocznij naukę
Jestem pewny / Jestem niepewny

can’t recommend highly enough
rozpocznij naukę
Nie mogę tego jeszcze bardziej polecić

Tak, oczywiście / Tak, chętnie

wiecie co


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.