Słówka 486-520

 0    35 fiszek    michal1660
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

grob
Wenn ich nicht rasieren, bin ich grob.
rozpocznij naukę
szorstki

der Bart
Mein Onkel trägt einen langen Bart.
rozpocznij naukę
broda
Mój wujek nosi długą brodę.

finanziell
Es ist nicht leicht, der finanziellen Krise zu entgegentreten.
rozpocznij naukę
finansowy
Nie jest łatwo zmierzyć się z kryzysem finansowym

traurig
Warum bist du so traurig?
rozpocznij naukę
smutny
Dlaczego jesteś taki smuty?

spielerisch
Ich mag wenn Ania spielerisch ist.
rozpocznij naukę
figlarny, zalotnie

zusammenarbeiten
Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir dieses Projekt abschließen wollen
rozpocznij naukę
współpracować

der Liebling
rozpocznij naukę
Kochanie

das Abendessen
Gehen wir nach dem Abendessen spazieren?
rozpocznij naukę
kolacja
Idziemy na spacer po kolacji?

das Interview
Ich habe eine Interview in Youtube gesehen.
rozpocznij naukę
wywiad

schießen
Immer ich das Tor schieße.
rozpocznij naukę
strzelać

die Antriebsachse
SKB produziert Antriebsachsen.
rozpocznij naukę
oś napędowa

der Unterricht
Mathematik war mein lieblings Unterricht.
rozpocznij naukę
lekcja

der Aufmerksamkeit
Der Aufmerksamkeit ist sehr wichtig wenn du lernst.
rozpocznij naukę
uwaga, koncentracja

schnell
Dieser Zug ist nicht besonders schnell.
rozpocznij naukę
szybki
Ten pociąg nie jest specjalnie szybki.

die Untersuchung
Die Untersuchung dauerte nicht lang.
rozpocznij naukę
badanie (lekarskie)
Badanie nie trwało długo.

die Zufriedenheit
Ich fühle Zufriedenheit wenn Ich jemanden helfe.
rozpocznij naukę
satysfakcja

zwingen
Du kannst mich nicht zwingen, dich zu lieben!
rozpocznij naukę
zmuszać
Nie możesz mnie zmusić, żebym cię kochał!

die Lust
Ich habe Lust, Orangensaft zu trinken.
rozpocznij naukę
ochota

mindestens
Wir brauchen mindestens zwei Stunden.
rozpocznij naukę
co najmniej
Potrzebujemy przynajmniej dwóch godzin.

ablehnen
Sie lehne seine Angebote ab.
rozpocznij naukę
odrzucać

die Einstellung
Sie muss ihre negative Einstellung ändern!
rozpocznij naukę
nastawienie
Ona musi zmienić swoje negatywne nastawienie!

der Ärger
Ania fühlt Ärger manchmal.
rozpocznij naukę
złość

zustimmen
Ich stimme dir völlig zu.
rozpocznij naukę
zgodzić się
Całkowicie zgadzam się z twoją opinią.

das Kapitel
Nur noch ein Kapitel und ich gehe schlafen.
rozpocznij naukę
Rozdział
Jeszcze tylko jeden rozdział i idę spać.

bearbeiten
Ich muss eine wichtige Aufgabe bearbeiten.
rozpocznij naukę
opracowywać

das Gefühl
Welche Gefühle und Stimmungen beschreibt die Autorin?
rozpocznij naukę
uczucie
Jakie uczucia i nastroje opisuje autorka?

abbrechen
Ich habe meine Studium abgebrecht
rozpocznij naukę
zakończyć

małżeństwo

die Buchweizengrütze
Ich mag Buchweizengrütze zu essen.
rozpocznij naukę
kasza gryczana

genug
Ich habe nicht genug Zeit.
rozpocznij naukę
dość
Nie mam wystarczająco dużo czasu.

das Angebot
Dieses Angebot können Sie nicht ablehnen.
rozpocznij naukę
oferta, propozycja
Tej propozycji nie może pani odrzucić.)

die Tasche
Was haben Sie in Ihrer Tasche?
rozpocznij naukę
kieszeń
Co ma Pani w swojej kieszeni?

der Versuch
Bisher waren alle seine Versuche erfolgreich.
rozpocznij naukę
próba, badanie
Póki co wszystkie jego próby okazały się sukcesem.

die Beziehung
Was für eine Beziehung gibt es zwischen ihnen?
rozpocznij naukę
związek
Jaka jest między nami relacja?

die Verbindung
Ich erkundige mich immer nach der günstigsten Verbindung.
rozpocznij naukę
połączenie
Zawsze dowiaduję się o najkorzystniejsze połączenie.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.