Rozdział 25 - słówka z tyłu

 0    91 fiszek    igorek2691
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

die Begrüßung, -en

begrüßen (sich)

die Geste

podanie ręki
rozpocznij naukę
der Handschlag (nur Sg.)

die Wange, -n

der derKuss, -"e

całus w policzek
rozpocznij naukę
der Wangenkuss

całować się
rozpocznij naukę
küssen (sich)

przytakiwanie
rozpocznij naukę
das Nicken (nur Sg.)

przytaknąć komuś
rozpocznij naukę
zunicken (sich) + D

die Umarmung, -en

obejmować się
rozpocznij naukę
umarmen (sich)

das Winken (nur Sg.)

winken

pokiwać komuś
rozpocznij naukę
zuwinken (sich) + D

zagadać do kogoś (zagaduje jego)
rozpocznij naukę
ansprechen (in an...)

zwracać się na pan/pani; ty
rozpocznij naukę
siezen; duzen

drobna pogawędka
rozpocznij naukę
der/ das Small Talk

der Ausdruck (hier nur Sg.)

wyrażać coś
rozpocznij naukę
ausdrücken

pojęcie/ termin
rozpocznij naukę
der Begriff, -e

pojęcie nadrzędne
rozpocznij naukę
der Oberbegriff

korekta/ poprawka
rozpocznij naukę
die Korrektur, -en

wyrażenie (zwrot)
rozpocznij naukę
die Redewendung, -en

sposób pisania
rozpocznij naukę
der Schreibstil, -e

die Strategie, -n

die Struktur, -en

wörtlich

sprawdzać coś np. w słowniku czy encyklopedii
rozpocznij naukę
nachschlagen

przenoszenie coś na coś (z jednego języka na drugi) / pokazywać coś w telewizji
rozpocznij naukę
übertragen

die Achtung (nur Sg.)

wiek (w wieku.../ od wieku...)
rozpocznij naukę
das Alter (im Alter von ... / ab dem Alter von)

der Anlass, -"e

wyprowadzka z domu / wyciągnięty fragment tekstu z książki
rozpocznij naukę
der Auszug, -"e

das / der Blog, -s


die Distanz, -en

doktor/ pani doktor
rozpocznij naukę
der Doktor, -en / die Doktorin, -nen

przyjęcie (gości, odbiornik telewizyjny)
rozpocznij naukę
die Empfang, -"e

die Fortsetzung, -en

die Kälte (nur Sg.)

die Leitung (hier nur Sg.)

der Lerner, -

spotkanie, zebranie
rozpocznij naukę
das Meeting, -s

der Mut (nur Sg.)

die Panik, - en

pech (mieć pecha)
rozpocznij naukę
das Pech (Pech haben)

zielone świątki
rozpocznij naukę
das Pfingsten, -

die Position, -en

der Ratgeber, -

die Religion, -en

respekt, szacunek
rozpocznij naukę
der Respekt (nur Sg.)

die Schwierigkeit, - en

wino musujące
rozpocznij naukę
der Sekt, -e (pl. selten)

das Tabu, -s

der Trend, -s

sposób obchodzenia się z kimś, z czymś
rozpocznij naukę
die Umgangsform, -en

die Ursache, -n

das Verständnis (nur Sg.)

zaufanie (zaufanie do kogoś)
rozpocznij naukę
das Vertrauen (nur Sg.), (Vertrauen haben in + Akk)

przełożony, przełożona
rozpocznij naukę
der/ die Vorgesetze, -n

klasyfikacja, dopasowanie do czegoś (w sensie językowym)
rozpocznij naukę
die Zuordnung, -en

rozdzielnie złożony
rozpocznij naukę
abhängen von + D

złościć się na coś/ wściekać sie na coś, kogoś
rozpocznij naukę
ärgern, sich über + Akk

beantworten

opanować (język)
rozpocznij naukę
beherrschen (eine Sprache)

zajmować się czymś
rozpocznij naukę
beschäftigen, sich mit + D

być zajętym czymś
rozpocznij naukę
beschäftigt sein mit + D

erwarten

kierować, dowodzić (np oddział w firmie)
rozpocznij naukę
leiten

schalten (eine Anzeige)

chronić, ubezpieczać, zabezpieczać
rozpocznij naukę
sichern

üben

vergehen

vermeiden

akademisch

przyjemny; nieprzyjemny
rozpocznij naukę
angenehm; unangenehm

blumig

deprimiert

formalny; nieformalny
rozpocznij naukę
formell; informell

pełen respektu (wobec kogoś)
rozpocznij naukę
hochachtungsvoll

kritisch

seltsam

elegancki, wytworny
rozpocznij naukę
vornehm

wspaniały, wybitny
rozpocznij naukę
vorzüglich

gegenseitig

prawie nie, wąpliwie
rozpocznij naukę
kaum

teilweise

wogóle nie/ wogóle
rozpocznij naukę
überhaupt

około/ mniej więcej
rozpocznij naukę
ungefähr

w locie, migiem przemijać
rozpocznij naukę
wie im Flug vergehen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.