System polityczny USA – zaawansowane słownictwo z angielskiego; Political System of the United States of America – Advanced English Vocabulary

 0    87 fiszek    nikoletta
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
National Security Agency (NSA)
rozpocznij naukę
Agencja Bezpieczeństwa Narodowego
embassy
rozpocznij naukę
ambasada
White House
rozpocznij naukę
Biały Dom
Central Intelligence Agency (CIA)
rozpocznij naukę
Centralna Agencja Wywiadowcza
to debate
rozpocznij naukę
debatować
democracy
rozpocznij naukę
demokracja
Department of Defense
rozpocznij naukę
Departament Obrony
United States Dollar (USD)
rozpocznij naukę
Dolar amerykański
to concern
rozpocznij naukę
dotyczyć
two-year term
rozpocznij naukę
dwuletnia kadencja
federation
rozpocznij naukę
federacja
Federal Bureau of Investigation (FBI)
rozpocznij naukę
Federalne Biuro Śledcze
Commander in Chief
rozpocznij naukę
głównodowodzący
major
rozpocznij naukę
główny, ważny
governor
rozpocznij naukę
gubernator
chamber
rozpocznij naukę
izba
House of Representatives
rozpocznij naukę
Izba Reprezentantów
sole
rozpocznij naukę
jedyny, wyłączny
capitalism
rozpocznij naukę
kapitalizm
Capitol
rozpocznij naukę
Kapitol
colonization
rozpocznij naukę
kolonizacja
committee
rozpocznij naukę
komisja
confederation
rozpocznij naukę
konfederacja
Congress
rozpocznij naukę
Kongres
constitution
rozpocznij naukę
konstytucja
constitutional
rozpocznij naukę
konstytucyjny
consulate
rozpocznij naukę
konsulat
convention
rozpocznij naukę
konwencja
Marine Corps
rozpocznij naukę
Korpus Piechoty Morskiej
church
rozpocznij naukę
kościół
kościół po angielsku
issue
rozpocznij naukę
kwestia
bribery
rozpocznij naukę
łapówkarstwo
jury
rozpocznij naukę
ława przysięgłych
seat
rozpocznij naukę
mandat w parlamencie
Navy
rozpocznij naukę
Marynarka Wojenna
to appoint
rozpocznij naukę
mianować
to designate
rozpocznij naukę
mianować, wyznaczać
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
rozpocznij naukę
Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
to enforce
rozpocznij naukę
narzucać
to nominate
rozpocznij naukę
nominować
citizen
rozpocznij naukę
obywatel
Framers - the Founding Fathers of the United States
rozpocznij naukę
Ojcowie Założyciele USA
Democratic Party
rozpocznij naukę
Partia Demokratyczna
to amend
rozpocznij naukę
poprawiać
amendment
rozpocznij naukę
poprawka
gravity
rozpocznij naukę
powaga
federal law
rozpocznij naukę
prawo federalne
unconstitutional law
rozpocznij naukę
prawo niezgodne z konstytucją
president
rozpocznij naukę
prezydent
bill
rozpocznij naukę
projekt ustawy
attempt
rozpocznij naukę
próba
to preside
rozpocznij naukę
przewodniczyć
Cabinet
rozpocznij naukę
Rada Ministrów
representative
rozpocznij naukę
reprezentant
republic
rozpocznij naukę
republika
separation of church and state
rozpocznij naukę
rozdział Kościoła od państwa
to consider
rozpocznij naukę
rozważać
government
rozpocznij naukę
rząd
state governments
rozpocznij naukę
rządy stanowe
federal court
rozpocznij naukę
sąd federalny
Supreme Court
rozpocznij naukę
Sąd Najwyższy
conterminous
rozpocznij naukę
sąsiadujący, graniczący
Senate
rozpocznij naukę
Senat
Air Force
rozpocznij naukę
Siły Powietrzne
armed forces
rozpocznij naukę
siły zbrojne
to serve
rozpocznij naukę
służyć, pracować
to constitute
rozpocznij naukę
stanowić
United States
rozpocznij naukę
Stany Zjednoczone
to impeach
rozpocznij naukę
stawiać głowę państwa w stan oskarżenia
to administer federal law
rozpocznij naukę
stosować prawo federalne
Bay Guard
rozpocznij naukę
straż przybrzeżna
superpower
rozpocznij naukę
supermocarstwo
two-party system
rozpocznij naukę
system dwupartyjny
treaty
rozpocznij naukę
traktat
to overturn
rozpocznij naukę
unieważniać
to empower
rozpocznij naukę
upoważniać
to validate
rozpocznij naukę
uprawomocniać
to free
rozpocznij naukę
uwalniać
to veto a bill
rozpocznij naukę
wetować projekt ustawy
judiciary power
rozpocznij naukę
władza sądownicza
legislative power
rozpocznij naukę
władza ustawodawcza
executive power
rozpocznij naukę
władza wykonawcza
liberty
rozpocznij naukę
wolność
freedom of speech
rozpocznij naukę
wolność słowa
to re-elect
rozpocznij naukę
wybrać na kolejną kadencję
to arm
rozpocznij naukę
zbroić
concurrence
rozpocznij naukę
zgodność

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.