Mikroby dla Łukaszka

 0    40 fiszek    pajermateusz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Gatunki Clostridium rzadko przetrwalnikujące
rozpocznij naukę
C. perfringens, C. ramosum

gatunki Clostridium aerotolerancyjne
rozpocznij naukę
C. tertium, C. histolyticum

Występowanie Clostridium
rozpocznij naukę
gleba, woda, ścieki, naturalna flora p. pokarmowego

Które Clostridium wywołują zapalenie okrężnicy?
rozpocznij naukę
C. perfringens, C. difficile

Które Clostridium wywołują zgorzel gazową?
rozpocznij naukę
C. perfringens, C. novyi, C. septicum, C. histolyticum, C. sordelli

Przyczyny zdolności Clostridium do wywoływania zakażeń
rozpocznij naukę
przetrwalniki, szybki wzrost w środ beztlen z bogatą pożywką, synteza toksyn entero i neuro)

Główne cechy C. perfringens
rozpocznij naukę
G+, beztlenowa, rzadko wytwarza spory, nieruchliwa, rozpełza się na podłożu, szybko rośnie w tkankach, hemolizująca

Toksyna alfa C. perfringens?
rozpocznij naukę
najważniejsza, jest fosfolipazą C (lecytynazą), lizuje erytrocyty, płytki i limfocyty, powoduje wzrost przepuszczalności naczyń, nekrozę mięśni, uszkodz wątroby i serca; GŁÓWNIE TYP A C. per.

Toksyna beta C. perfrinens?
rozpocznij naukę
Powoduje porażenie jelit, zniszczenie błony śluzowej, nekrotyzujące zapalenie jelita (świński brzuch)

Toksyna epsilon C. perfringens?
rozpocznij naukę
aktywowana przez trypsynę, zwiększa przepuszczalność naczyń ściany przewodu pokarmowego

Toksyna jota C. perfringens?
rozpocznij naukę
GŁÓWNIE TYP E C. per. Powoduje nekrozę i wzrost przepuszczalności naczyń

Enterotoksyna C. perfringens?
rozpocznij naukę
GŁÓWNIE TYP A; ciepłochwiejna, trypsyna zwiększa jej aktywność. Uwalniana podczas sporulacji w środowisku jelita cienkiego (nie dwunastnicy!); powoduje wzrost przepuszczalności naczyń i sekrecję płynów; stymuluje limfocyty T

Zakażenia tkanek miękkich od C. perfringens
rozpocznij naukę
zapalenie tkanki łącznej, zapalenie powięzi, ropiejące zapalenie mięśni, nekrotyzujące zapalenie mięśni (silny bol, wstrząs, śmierć), zgorzel gazowa

Zatrucia pokarmowe od C. perfringens
rozpocznij naukę
krótki okres inkubacji, skurcze brzucha i wodnista biegunka, brak gorączki i wymiotów. Głównie po spożyciu mięsa z C. per. typu A; enterotoksyna, GOTOWAĆ DO 74 c

Martwicze zapalenie jelita od C. perfringens
rozpocznij naukę
nekrotyczne zapalenie jelit/świński brzuch; ostry ból brzucha, wymioty, krwawa biegunka, owrzodzenie i perforacja jelita. Śmiertelność do 50%, tox beta, typ C,

Sepsa od C. perfringens
rozpocznij naukę
rzadko, ważne, jeśli jest duża hemoliza

Diagnostyka C. perfringens
rozpocznij naukę
rośnie szybko na zwykłych podłożach, podłoże Schaedlera, podwójna hemoliza, wykrywanie lecytynazy na podłożu z żółtkiem,

Leczenie C. perfringens
rozpocznij naukę
Zakażenia tk. miękkich-> chirurg i duże dawki penicyliny (i tak duża śmiertelność). Lżejsze zakaż penicyliną. Zatrucia pokarmowe samoistnie

Główne cechy C. tetani
rozpocznij naukę
ruchliwa, robi spory, wygląd pałeczki dobosza, bardzo wrażliwa na tlen, trudna w hodowli, przetrwalniki na obwodzie

Tetanolizyna C. tetani
rozpocznij naukę
inaczej hemolizyna, blokowana przez O2 i cholesterol.

Neurotoksyna C. tetani
rozpocznij naukę
inaczej tetanospazmia. Powoduje tężec. Uwalniana w czasie lizy. typ A-B. Łańcuch lekki (A)- endopeptydaza rozcinająca białka w krążeniu krwi i uwalnianiu transmit.; inaktywuje białka uwaln GABA i Gly

Epidemiologia C. tetani
rozpocznij naukę
przetrwalniki rozpowszechnione, w żyznej glebie i przejściowo w p. pokarm.

inkubacja zależy od odległości rany od OUN. T. uogólniony najczęściej (szczękościsk, sardon uś, opistonus, slinotok, arytmia, poty). T. miejscowy w miejscu zranienia, T. głowy b. źle rokuje; T. noworodków 90% śmierć, reszta upośledzenie (kraje ubigie)

Diagnostyka tężca
rozpocznij naukę
podstawa to objawy, posiewy na ogół ujemne, bo potrzeba mało laseczek. Szybki wychwyt toksyny= brak możliwości wykrycia u zarażonych

Leczenie tężca
rozpocznij naukę
chirurg, metronidazol (bo penicylina hamuje GABA), Ig p/tężcowa, 3x szczepienie toksoidem. Trzeba czekać na regenerację synaps

Główne cechy C. botulinum
rozpocznij naukę
tworzy spory, beztlenowa, wymagająca. zatrucia u ludzi tyoy A, B, E,F

Toksyna botulinowa
rozpocznij naukę
typ A-B. Połączona z nietox białkami chroniącymi przed enzymami. Pozostaje w synapsie ner-mięś. A (endopeptydaza) inaktywuje uwalnianie Ach->paraliż wiotki (zatrucie jadem kiełbasianym)

Postaci botulizmu
rozpocznij naukę
*klasyczny (zatrucie pok)- od przetworów i konserw rybnych *u niemowląt (pokarm ze sporami- mleko w proskzu, miód) *b. przyranny *b. aerogenny- broń biologiczna

Botulizm pokarmowy
rozpocznij naukę
osłabienie, zawroty głowy. Zaburzenia widzenia, zaparcia, xerostomia, bez gorączki, paraliż wiotki, śmierć często. Powrót do zdrowia wiele lat

Botulizm niemowląt
rozpocznij naukę
najczestszy b. w USA (bo brak konkurencji w jelicie), najpierw obj. nieswoiste, później paraliż, rzadko śmierć

Botulizm przyranny
rozpocznij naukę
tak jak w pokarmowym, ale słabsze objawy i dłuższa inkubacja

Diagnostyka C. botulinum
rozpocznij naukę
Potwierdzenie pokarmowego- obecność tox w pokarmie, surowicy, kale, treści żolądka. Niemowlęcy- izolacja laseczek lub tox z kału.

Leczenie botulizmu
rozpocznij naukę
podtrzymanie oddechu, płukanie żołądka, penicylina lub metronidazol, antytoksyna botulinowa A, B, E. Możliwe nawroty. Nie podawać miodu dzieciom <1r.ż

Toksyny C. difficile
rozpocznij naukę
enterotox (tox A)- chemotakt dla neutrofilów- uwalnianie cytokin zapalnych, wzrost przepuszczalności, biegunki cytotox (B)- reorganizacja cytoszkieletu; przyczepiają się za pomocą SLP

Zakażenia C. difficile
rozpocznij naukę
namnażają się w j. grubym; biegunki poantyb., rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

Diagnostyka C. difficile
rozpocznij naukę
objawy kliniczne, toksyna w kale, test lateksowy na tox A, ELISA, test membranowy, PCR (wykrywa tox binarną), hodowla na CCCA, zapach koński, świeci na zielono w UV

Leczenie C. difficile
rozpocznij naukę
łagodne zakażenia ustępują po odstawieniu antybiotyku, poważne wymagają metronidazolu i wankomycyny (ale terapię trzeba powtórzyć, bo są spory)

martwica mięśni niezwiązana z urazem (jeśli chorzy mają cukrzycę, białaczkę, raka j. grubego), zgorzel gazowa, śmierć po 1-2dniach

śmiertelny wstrząs toksyczny po poronieniach

zranienia powypadkowe


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.