beztleny bez clostridium

 0    49 fiszek    mateuszpajer
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Wspólna cecha Bacteroides
rozpocznij naukę
stymulacja wzrostu przez 20% żółć
Główne cechy B. fragilis
rozpocznij naukę
pleomorficzna, słabo się barwi, szybko wyrasta, polisacharydowa otoczka, słaba toksyczność LPS (mało kwasów tłuszczowych, brak grup fosforanowych)
Gdzie występują Veillonella?
rozpocznij naukę
w jamie nosowo-gardłowej, <1%
Większość zakażeń w jamie brzusznej powoduje
rozpocznij naukę
B. fragilis
Ochrona beztlenów G- przed fagocytozą
rozpocznij naukę
polisacharydowa otoczka, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (bursztynowy), proteazy degradujące Ig
Ochrona beztlenów G- przed tlenem
rozpocznij naukę
katalaza i dysmutaza
Enterotoksyna B. fragilis
rozpocznij naukę
ciepłowrażliwa, metaloproteinaza cynkowa (BFT), powoduje reorganizację aktyny w komórkach => sekrecja chlorków i wody do światła jelita
Zakażenia endogenne od B. fragilis
rozpocznij naukę
zakażenia opłucnej, wewnątrz jamy brzusznej i dróg płciowych
Które beztleny G- powodują zakażenia układu oddechowego?
rozpocznij naukę
Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Bacteroides inne niż fragilis
Ropnie mózgu od beztlenów G-
rozpocznij naukę
powikłanie przewlekłego zakażenia zatok lub uszu; głównie Prevotella, Porphyromonas i Fusobacterium
Zakażenia w jamie brzusznej od beztlenów G-
rozpocznij naukę
głównie B. fragilis, B. thetaiotaomicron, P. melaninogenica
Zakażenia ginekologiczne od beztlenów G-
rozpocznij naukę
zapalenie narządów miednicy mniejszej, ropnie, zapalenie błon śluzowych macicy. Za ropnie odpowiada B. fragilis a za resztę Prevotella bivia i disiens
Zakażenia skóry i tk. miękkiej od beztlenów G-
rozpocznij naukę
beztleny G- nie wchodzą w skład flory skóry, mogą się dostać w wyniku ugryzienia lub zanieczyszczenia rany; najczęściej B. fragilis, może powodować nekrotyzujące zapalenie mieśni
Bakteriemie od beztlenów G-
rozpocznij naukę
głównie B. fragilis, B. thetaiotaomicron, Fusobacterium
Zapalenie żołądka i jelit od beztlenów G-
rozpocznij naukę
głównie B. fragilis
Diagnostyka Bacteroides
rozpocznij naukę
pobieranie i transport próbek w war beztlen, pobierać tak, żeby nie zanieczyścić florą fizjologiczną, dla B. fragilis podłoże CA (Columbia Agar)
Diagnostyka Prevotella
rozpocznij naukę
kolonie świecą na różowo, można barwić na przetrwalniki zielenią malachitową, jeśli podłoże z krwią, to wytwarza czarny barwnik
Choroby od Prevotella
rozpocznij naukę
zakażenia dentystyczne
Leczenie beztlenów G-
rozpocznij naukę
wytwarzają B-laktamazy, więc oporne na penicyliny i cefalosporyny. Stosuje się metronidazol, karbapenemy i B-laktamy z inhibitorami enzymów. Bacteroides często oporny na klindamycynę. Zawsze oporne na aminoglikozydy.
Beztleny G+ ziarniaki (Peptostreptococcus)- gdzie kolonizują?
rozpocznij naukę
błony śluzowe jamy ustnej, przewodu pokarmowego, drogi moczowo-płciowe i skóra; mogą się rozprzestrzeniać i powodować zakażenia endogenne
Antybiotyki na Peptostreptococcus
rozpocznij naukę
wrażliwe na penicyliny i karbapenemy; średnio wrażliwe na cefalosporyny, klinda, erytro, tetracykliny. Oporne na aminoglikozydy
Jakie wyróżniamy G+ nieprzetrwalnikujące beztlenowe pałeczki?
rozpocznij naukę
patogeny oportunistyczne na skórze i błonach śluzowych: Actinomyces, Mobiluncus, Lactobacillus, Propionibacterium; niepatogennne: Eubacterium, Bifidobaterium
Fizjologia Actinomyces
rozpocznij naukę
nie są kwasooporne, powodują przewlekłe powoli rozwijające się zakażenia, wytwarzają fimbrię lub strzępki,
Gatunki Actinomyces
rozpocznij naukę
C. israeli, A. naeslundii, A. radingae, A. turicensis
Gdzie wystąpują Actinomyces
rozpocznij naukę
górne drogi oddechowe, przewód pokarmowy, żeńskie narządy rodne, ALE NIE SKÓRA
Patogeneza Actinomyces
rozpocznij naukę
Powodują zakażenie po uszkodzeniu ciągłości błon śluzowych. Powoduje promienicę- ziarniniakowate zmiany ropiejące i przechodzące w ropnie. Zółta lub pomarańczowa barwa kolonii
Epidemiologia Actinomyces
rozpocznij naukę
zakażenia nie przenoszą się z osoby na osobę, są endogenne. Nie mają źródła w środowisku. Na przykład po zabiegach dentystycznych, w niedbałości o zęby, po aspiracji wydzieliny z GDO, po operacjach
Postaci promienicy
rozpocznij naukę
*twarzowo-szyjna (większość)- obrzęk tkanek z włóknieniem i bliznowaceniem *płucna (objawy nieswoiste), ropnie w płucach *brzuszna- na cały brzuch *miedniczna *OUN (ropień mózgu)
Diagnostyka promienicy
rozpocznij naukę
powolny wzrost w war beztlenowych, kolonie w kształcie zębów trzonowych
Leczenie promienicy
rozpocznij naukę
chirurg + antybiotyki (penicylina, karbapenemy, makrolidy, klina; OPORNE NA METRONIDAZOL). HIGIENA JAMY USTNEJ!
Główne cechy Propionibacterium
rozpocznij naukę
G+ pałeczki beztlenowe, występują na skórze, uchu, spojówkach, jamie ustnej, bł. śluzowej kobiet, nieruchliwe, fermentujące
Propionibacteium acne
rozpocznij naukę
Powodują trądzik u młodzieży i zakażenia oportunistyczne (sztuczne zastawki, protezy, cewniki)- indukuje odczyn zapalny; wg Łukaszka nie leczyć trądziku antybiotykami, wg Murray'a erytro, klinda
Propionibacterium propionicum
rozpocznij naukę
ropnie miazgi zębowych i kanalików łzowych
Mobiluncus
rozpocznij naukę
beztlenowa G+ pałeczka; brak endotoksyny w ścianie, wrażliwe na wanko, klinda, erytro, ampi, OPORNE na kolistynę, rosną powoli na podłożu z krwią; M. curtisii często u kobiet z bakteryjną waginozą
Lactobacillus
rozpocznij naukę
beztlenowe G+ pałeczki; flora jamy ustnej, żołądka, jelit, dróg moczowo-płciowych. Powszechne w moczu i krwi. Rzadko powodują zakażenia dr. moczowych (nie rosną w moczu)
Przyczyny Lactobacillus w krwi
rozpocznij naukę
przejściowa bakteriemia z dróg rodnych (po porodzie, zabiegach ginek), zapalenie wsierdzia, oportun sepsa
Antybiotyki na Lactobacillus
rozpocznij naukę
OPORNE na wanko, inne są statyczne. bójcze to mix penicyliny i amonoglikozydu
Bifidobacterium i Eubacterium
rozpocznij naukę
G+ beztlenowe pałeczki. Flora jamy ustnej, pochwy, jelita grubego. Rzadko są patoenne.
angina Plauta-Vincenta
rozpocznij naukę
bierze się wymaz z gardła. Powodowana przez Fusobacterium necrophorum
Na co oporne są beztlenowce?
rozpocznij naukę
Sulfonamidy i amoniglikozydy
podłoże KVLB
rozpocznij naukę
z kanamycyną i wankomycyną, do izolacji G- pałeczek beztlenowych
podłoże BBE
rozpocznij naukę
z żółcią, eskuliną i gentamycyną do B. fragilis i Bilophila wadsworthia
podłoże CCCA
rozpocznij naukę
z cyklseryną, cefoksytyną i amfoterycyną B do izolacji C. difficile
Kiedy bezwzględnie oceniać lekowrażliwość beztlenowców?
rozpocznij naukę
ropień mózgu, zapalenie wsierdzia, kości, szpiku, bakteriemie, zakażenia związane z protezami, brak efektu na leczeniu empirycznym
Diagnostyka zgorzeli gazowej
rozpocznij naukę
preparat bezpośredni, hodowla na aarze z krwią (podwójna hemoliza), test na lecytynazę, antybiogram
W jakich zakażeniach dominują beztlenowce?
rozpocznij naukę
szyi, zębów, stopa cukrzycowa, ropnie mózgu, zakażenia opłucnej, ropnie wewnątrzbrzuszne
Cechy zakażenia beztlenowcami
rozpocznij naukę
cuchnące, blisko błon śluzowych, gangrena, gaz, po stosowaniu antybiotyków, brak wzrostu w warunkach tlenowych, nie poddają się empirycznej terapii
Materiał nadający się do badan w kierunku beztlenów
rozpocznij naukę
płyny jałowe, mocz z punkcji nadłonowej, punktat z płuc, materiał z zamkniętych ropni, materiał z zatok
Materiał nienadający się do badań w kierunku beztlenów
rozpocznij naukę
kał, wymaz z odbytu (chyba że w kierunku clostridium!), wymaz z jamy ustnej i nosogardzieli, plwocina, wymaz z pochwy, wymaz z powierzchni rany

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.