prątki i inne G+

 0    26 fiszek    mateuszpajer
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Ściana komórkowa Mycobacterium
rozpocznij naukę
dużo lipidów (hydrofobowy charakter, oporność na środki chemiczne)

Kwasooporność prątków
rozpocznij naukę
po zabarwieniu nie ulegają odbarwieniu pod wpływem rozcieńczonych kwasów

Mycobacterium wywołujące zakażenia u ludzi
rozpocznij naukę
M. tuberculosis, M. leprae, M. avium, M. kansanii, M. fortutitum, M. chelonae, M. abscessus

Kryteria klasyfikacji do prątków
rozpocznij naukę
kwasooporność, obecność kwasów mykolowych, dużo C i G w DNA

Inne bakterie kwasooporne
rozpocznij naukę
Nocardia, Rhodococcus, Tsukamurella, Gordonia

Ściana komórkowa prątków
rozpocznij naukę
dużo lipidów, gruba warstwa peptydoglikanu, brak błony zewnętrznej, zakotwiczony w cytoplazmie lipoarabinomannan (LAM)

co to jest PPD
rozpocznij naukę
oczyszczone pochodne białkowe, rozsiane w ścianie prątków, stosowane w testach skórnych na M. tuberculosis

Klasyfikacja Runyona prątków
rozpocznij naukę
1. wolno rosnące fotochromogeny (M. kansaii, M. marinum) 2. Wolno rosnące skotochromogeny (M. gordonae) 3. Wolno rosnące prątki niefotochromoenne (M. avium, M. intracellulare) 4. Prątki szybko rosnące(M. abscessus, chelonae)

Działanie M. tub.
rozpocznij naukę
infekcja w małych zakaźnych kropelkach. Do pęcherzyków i fagocytoza przez makrofagi. Uniemożliwiają fuzję lizosomu z fagosomem (unikają zniszczenia). Makrofagi wydzielają Il-12 i TNFalfa

Epidemiologia gruźlicy
rozpocznij naukę
człowiek to jedyny naturalny rezerwuar, zakażenie przez wdychanie zakaźnych aerozoli, 1/3 populacji zarażona

Gruźlica płucna
rozpocznij naukę
najczęstsza; u 5% pc mających kontakt z prątkami rozwinie się w 2 lata, podstepny poczatek

Patogeneza M. leprae
rozpocznij naukę
wywołuje trąd (ch. Hansena), b. długi okres inkubacji, objawy 20 lat po zarażeniu

Patogeneza trądu tuberkuloidowego (skąpoprątkowy, gruzełkowaty)
rozpocznij naukę
silna odpowiedź komorkowa, obecność ziarniniaków, mała liczba bakterii

Patogeneza trądu lepromatycznego (licznoprątkowy, Guzowaty)
rozpocznij naukę
silna odpowiedź humoralna, dużo bakterii w makrofagach skóry i kom Schwanna. NAJBARDZIEJ ZAKAŹNA POSTAĆ

Wykrywanie trądu
rozpocznij naukę
M. leprae nie rosną na sztucznych pożywkach, potrzebne badania hist-pat, testu z leprominą (jeśli t. tuberkuloidowy) i wykazania bakterii w zmianach skórnych

Wygląd t. tuberkuloidowego
rozpocznij naukę
lżejsza postać, obecność plamek lub przebarwień na skórze; postać lepromatyczma rozsiane ziarninowate zmiany skórne

Skład kompleksu M. avium (MAC)
rozpocznij naukę
M. avium i M. intracellulare

Postaci zapalenia płuc od MAC
rozpocznij naukę
1. palący mężczyźni w średnim wieku 2. starsze niepalące kobiety(znaczna śmiertelność, choroba Lady Windermere) 3. pojedyncza grudka w płucach

co prawdopodobnie powoduje ch. Crohna
rozpocznij naukę
M. avium podgat. paratuberculosis

Ktore prątkli powodują infekcje skórne?
rozpocznij naukę
M. ulcerans, M. marinum, M. haemophilum

Które prątki wywołują choroby podobne do gruźlicy?
rozpocznij naukę
M. bovis, M. kansaii

Które prątki są szybko rosnące?
rozpocznij naukę
M. abscessus, chelonae, fortuitum; rzadko powodują infekcje rozsiane (penetrują tkanki głębokie), bardziej podatne na konwencjonalne antybiotyki niż na leki p/gruźlicze

Śródskórny test tuberkulinowy
rozpocznij naukę
badanie oceniające ekspozycję pacjenta na M. tuberculosis; dodani wynik 3-4 tygodnie po kontakcie z prątkami. Zalecanym antygenem jest oczyszczona pochodna białkowa PPD

Test gamma-interferonowy na M. tuberculosis
rozpocznij naukę
Bardziej czuły i swoisty niż test PPD- poziom interferonu syntetyzowanego przez limfocyty T

Najszybsze wykrywanie prątków
rozpocznij naukę
metoda mikroskopowa- barwienie fuksyną karbolową- metoda Ziehl Neelsena lub Kinyouna; barwienie barwnikami fluorochromowymi (auramina i rodamina- metoda Truanta- najczulsza)

Szczepy MDR oporne M, tuberculosis
rozpocznij naukę
oporne na izoniazyd, rifampicyn i


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.