Ostatnie lata rzeczpospolitej szlacheckiej.

2  1    27 fiszek    ozlaaj21
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.
rozpocznij naukę
1764 r.
Jakie tereny Rzeczpospolita straciła w pierwszym rozbiorze?
rozpocznij naukę
Rosja zagarnęła ubogie, wschodnie tereny, Austria zajęła zamożną Małopolskę oraz Lwów, a Prusy - Pomorze Gdańskie.
Co to jest liberum veto?
rozpocznij naukę
Prawo zrywania sejmów głosem jednego szlachcica.
CO to było Collegium Nobilium i kto był jego założycielem?
rozpocznij naukę
Collegium Nobilium stworzył Stanisław Konarski. Było to nowoczesna szkoła dla młodzieży szlacheckiej.
1768 r.
rozpocznij naukę
Konfederacja Barska
Co to była Konfederacja barska?
rozpocznij naukę
Była ona przeciwko Augustowi Poniatowskiemu. Jej uczestnicy żądali ustąpienia tronu oraz wycofania z Rzeczpospolitej pozostających tam wojsk rosyjskich.
Kto i kiedy dokonał pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej?
rozpocznij naukę
W 1772 r. pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej dokonali władcy Rosji, Austrii i Prus.
Założenie Szkoły Rycerskiej.
rozpocznij naukę
1765 r.
Jakie zajęcia mieli kadeci w Szkole Rycerskiej?
rozpocznij naukę
Kadeci mieli zajęcia z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, języków obcych, rysunku oraz szermierki.
Powołanie KEN.
rozpocznij naukę
1773 r.
Co było celem reformy oświaty?
rozpocznij naukę
Jej celem było wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Łacinę, w której były wykładane wszystkie przedmioty zastąpiono językiem polskim. Wprowadzono literaturę, historię i geografię. Unowocześniono nauczanie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. KEN zreformowała także polskie szkoły wyższe - uniwersytety krakowski i wileński.
Czym miała się zająć Komisja Edukacji Narodowej?
rozpocznij naukę
Miała się zając prowadzeniem szkół w Rzeczpospolitej. Przejęła w tym celu szkoły od zlikwidowanego wówczas zakonu jezuitów.
Co to były obiady czwartkowe?
rozpocznij naukę
Stanisław Poniatowski w każdy czwartek zapraszał wszelkich twórców itp. na obiady, gdzie rozmawiano o nauce, sztuce, literaturze i o najważniejszych problemach Rzeczpospolitej.
Przebudowa pałacu w Łazienkach.
rozpocznij naukę
Lata 1772 - 1793
Powstanie pierwszego Teatru w Warszawie.
rozpocznij naukę
1765 r.
Kto to był Wojciech Bogusławski?
rozpocznij naukę
Był to jeden z dyrektorów teatru. Wystawiał on własne sztuki oraz najsłynniejsze dramaty i opery zagraniczne. Założył pierwszą w Polsce szkołę teatralną.
Co produkowano w manufakturach?
rozpocznij naukę
Produkowano tam głównie towary luksusowe: drogie tkaniny, porcelanę, powozy, karty do gry.
Kto był przywódcą reformatorów?
rozpocznij naukę
Przywódcami reformatorów byli: Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i marszałek sejmu Stanisław Małachowski.
Gdzie odbywały się obrady Sejmu Wielkiego?
rozpocznij naukę
Obrady odbywały się na Zamku Królewskim w Warszawie.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
rozpocznij naukę
3 maja 1791 r.
Co i w którym roku utraciła polska w drugim rozbiorze?
rozpocznij naukę
W 1793 r. Polska utraciła na rzecz Prus i Rosji najbogatsze ziemie. Prusy zajęły Gdańsk a Rosja m.in. Mińsk.
Dlaczego wybuchło Powstanie kościuszkowskie?
rozpocznij naukę
Wielu polskich patriotów nie mogło pogodzić się z zajęciem kolejnych ziem przez Rosję i Prusy. Czekali oni n dogodny moment by rozpocząć walkę z zaborcami.
W jakich miejscach Kościuszko toczył wojny?
rozpocznij naukę
W kwietniu 1794 r. Kościuszko wygrał bitwę pod Racławicami, w czerwcu - bitwę pod Szczekocinami, a październiku poniósł klęskę pod Maciejowicami, gdzie zabrali go do niewoli.
Kim był Wojciech Bartosz, znany później jako Głowacki?
rozpocznij naukę
Bartosz wykazał się podczas bitwy po Racławicami, gdzie jako pierwszy dotarł do rosyjskich armat i zgasił palący się lont, ratując w ten sposób swoich towarzyszy.
Kiedy nastąpił trzeci rozbiór Polski?
rozpocznij naukę
Po klęsce powstania w 1795 r.
Jakie ziemie Rzeczpospolita straciła w trzecim rozbiorze?
rozpocznij naukę
Rosjanie zajęli Litwę oraz resztę Białorusi i Ukrainy, Prusacy Mazowsze, a Austriacy Małopolskę.
Co to były gabinety lektur?
rozpocznij naukę
Za drobną opłatą można tam było czytać wystawione na sprzedaż książki.

Komentarze:

Tenebere napisał: 2012-12-28 14:42:51
Moim zdaniem nie za bardzo.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.