Historia Polski XVIII / XIX w.

5  1    81 fiszek    MagdalenaB
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wybór Poniatowskiego na króla
rozpocznij naukę
1764
otwarcie Szkoły Rycerskiej i Teatru Narodowego w W-wie
rozpocznij naukę
1765
Sprawa dysydencka
rozpocznij naukę
1766-1768
konfederacja barska
rozpocznij naukę
1768-1772
zajęcie Spiszu, Podhala, Sądecczyzny przez Austrię
rozpocznij naukę
1769-1770
obiady czwartkowe
rozpocznij naukę
1770-1788
I rozbiór PL
rozpocznij naukę
1772
powstanie obserwatorium królewskiego
rozpocznij naukę
1771
powołanie KEN
rozpocznij naukę
1773
powstanie Towarzystwa do Ksiąg Elementarych
rozpocznij naukę
1775
budowa Łazienek
rozpocznij naukę
1775-1795
Sejm Czteroletni
rozpocznij naukę
1788-1792
uchwalenie konstytucji
rozpocznij naukę
3 V 1791
powstanie Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej
rozpocznij naukę
1791
konfederacja targowicka
rozpocznij naukę
1792
II rozbiór PL
rozpocznij naukę
1793
przysięga Kościuszki na rynku w Krakowie/ początek powstania kościuszkowskiego
rozpocznij naukę
24 III 1794
bitwa pod Racławicami
rozpocznij naukę
4 IV 1794
bitwa pod Maciejowicami
rozpocznij naukę
10 X 1794
III rozbiór PL
rozpocznij naukę
24 X 1975
abdykacja Poniatowskiego
rozpocznij naukę
25 XI 1795
podpisanie umowy o utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech
rozpocznij naukę
9 I 1797
zagłada znacznej części Legionów w San Domingo
rozpocznij naukę
1802-1803
wkroczenie wojsk napoleońskich na ziemie polskie
rozpocznij naukę
XI 1806
pokój w Tylży
rozpocznij naukę
7-9 VII 1807
nadanie przez Napoleona Konstytucji Księstwa Warszawskiego
rozpocznij naukę
22 VII 1807
wojna z Austrią, bitwa pod Raszynem
rozpocznij naukę
1809
inwazja napoleońska na Rosję
rozpocznij naukę
1812
wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski- upadek Księstwa Warszawskiego
rozpocznij naukę
I-II 1813
śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem
rozpocznij naukę
19 X 1813
utworzenie Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
3 V 1815
podpisanie przez Aleksandra I Konstytucji Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
27 XI 1815
założenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w W-wie
rozpocznij naukę
1800
odnowienie Uniwersytetu Wileńskiego
rozpocznij naukę
1803
zniesienie poddaństwa w Księstwie Warszawskim i w Prusach
rozpocznij naukę
1807
początek reform uwłaszczeniowych w zaborze pruskim
rozpocznij naukę
1811
powstanie Uniwersytetu Warszawskiego
rozpocznij naukę
1816
działalność księcia Druckiego-Lubeckiego jako ministra skarbu Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1821-1830
początek reform uwłaszczeniowych w Wielkim Księstwie Poznańskim
rozpocznij naukę
1823
założenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie
rozpocznij naukę
1827
powstanie Banku Polskiego
rozpocznij naukę
1828
otwarcie Kasyna w Gostyniu(towarzystwa rolniczego)
rozpocznij naukę
1835
otwarcie poznańskiego Bazaru, założenie Towarzystwa Pomocy Naukowej w zaborze pruskim
rozpocznij naukę
1841
rabacja galicyjska
rozpocznij naukę
1846
reforma uwłaszczeniowa w Galicji
rozpocznij naukę
1848
działalność Ligi Polskiej w Wielkopolsce i na Pomorzu
rozpocznij naukę
1848-1850
działalność Towarzystwa Rolniczego w Warszawie
rozpocznij naukę
1858-1861
reforma uwłaszczeniowa w Królestwie Polskim
rozpocznij naukę
1864
sprzysiężenie Wysockiego w Szkole Podchorążych w W-wie
rozpocznij naukę
1828
"noc listopadowa"
rozpocznij naukę
29/30 XI 1830
detronizacja Mikołaja I przez sejm, wybuch wojny polsko-rosyjskiej
rozpocznij naukę
25 I 1831
zdobycie Warszawy przez Paskiewicza
rozpocznij naukę
6-8 IX 1831
początek Wielkiej Emigracji
rozpocznij naukę
1831
zniesienie autonomii Królestwa Polskiego
rozpocznij naukę
1832
układ w Münchengrätz
rozpocznij naukę
1833
stan wojenny w Królestwie Polskim
rozpocznij naukę
1833-1858
rozbicie konspiracyjnej siatki demokratów w 3 zaborach
rozpocznij naukę
1838-1841
stracenie Szymona Konarskiego
rozpocznij naukę
1839
działalność Związku Chłopskiego
rozpocznij naukę
1840-1844
powstanie chochołowskie, krakowskie, początek rabacji galicyjskiej
rozpocznij naukę
II -III 1846
wcielenie Rzeczpospolitej Krakowskiej do Austrii
rozpocznij naukę
XI 1846
Wiosna Ludów w Europie
rozpocznij naukę
1848-1849
Wiosna Ludów w Wielkopolsce i Galicji
rozpocznij naukę
1848
zjazd słowiański w Pradze
rozpocznij naukę
VI 1848
wojna krymska
rozpocznij naukę
1853-1856
koniec wojny krymskiej, początek odwilży po-sewastopolskiej w Cesarstwie Rosyjskim
rozpocznij naukę
1856
powstanie pierwszych organizacji konspiracyjnych
rozpocznij naukę
1857
rewolucja moralna
rozpocznij naukę
1860-1861
powstanie Dyrekcji Wiejskiej
rozpocznij naukę
XII 1861
powstanie Centrum Komitetu Narodowego
rozpocznij naukę
VI-VII 1862
przeprowadzenie branki przez margrabiego Wielopolskiego
rozpocznij naukę
14/15 I 1863
wybuch powstania styczniowego
rozpocznij naukę
22/23 I 1863
konwencja Alvenslebena
rozpocznij naukę
8 II 1863
tygodniowa dyktatura gen. Mierosławskiego
rozpocznij naukę
II 1863
przystąpienie do powstania "białych"
rozpocznij naukę
III 1863
noty dyplomatyczne rządów zachodnich do rządu carskiego w sprawie polskiej
rozpocznij naukę
IV, VI 1863
przejęcie władzy nad powstaniem przez Traugutta
rozpocznij naukę
17 X 1863
porozumienie 3 zaborców w sprawie zwalczania polskiego powstania
rozpocznij naukę
II 1864
ogłoszenie uwłaszczenia przez władze carskie
rozpocznij naukę
2 III 1864
stracenia gen. Traugutta na stokach Cytadeli
rozpocznij naukę
5 VIII 1864
rozbicie ostatniego oddziału powstańczego
rozpocznij naukę
X 1864

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.