longman państwo i społeczeństwo rozszerzenie

5  1    161 fiszek    aleksandradydynska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
approve a budget
rozpocznij naukę
zatwierdzić budżet
bill
rozpocznij naukę
projekt ustawy
dissolution (of the parliament)
rozpocznij naukę
rozwiązanie np parlamentu
left/right wing
rozpocznij naukę
lewicowy/prawicowy
legislative
rozpocznij naukę
ustawodawczy
National Assembly
rozpocznij naukę
Zgromadzenie Narodowe
pass/adopt a law
rozpocznij naukę
uchwalic/przyjąć ustawę
senate
rozpocznij naukę
senat
town councillor
rozpocznij naukę
radny/radna miasta
administer the country
rozpocznij naukę
rządzić krajem
executive
rozpocznij naukę
wykonawczy
implement legislation
rozpocznij naukę
wdrażać ustawy
mayor
rozpocznij naukę
burmistrz
represent the country abroad
rozpocznij naukę
reprezentować kraj za granicą
the Cabinet
rozpocznij naukę
rząd, rada ministrów
town/city council
rozpocznij naukę
rada miejska
court
rozpocznij naukę
sąd
court of appeal
rozpocznij naukę
sąd apelacyjny
interpret/apply the law
rozpocznij naukę
interpretować/stosować prawo
judiciary
rozpocznij naukę
sądowniczy
jury
rozpocznij naukę
ława przysięgłych
resolve disputes
rozpocznij naukę
rozstrzygać spory
Supreme Court
rozpocznij naukę
sąd najwyższy
be a witness against yourself
rozpocznij naukę
zeznawać przeciwko sobie
be judged by your peers
rozpocznij naukę
być sądzonym przez równych sobie
burden of proof
rozpocznij naukę
ciężar dowodu
censorship
rozpocznij naukę
cenzura
civil liberties
rozpocznij naukę
swobody obywatelskie
counsel
rozpocznij naukę
adwokat
deliver a verdict
rozpocznij naukę
wydać wyrok
due process of law
rozpocznij naukę
właściwa procedura prawna
freedom of association
rozpocznij naukę
wolność zrzeszania się
freedom of conscience
rozpocznij naukę
wolność sumienia
freedom of speech
rozpocznij naukę
wolność słowa
human rights
rozpocznij naukę
prawa człowieka
presume sb innocent
rozpocznij naukę
uznać kogoś za niewinnego
pursuit of happiness
rozpocznij naukę
dążenie do szczęścia
reasonable doubt
rozpocznij naukę
uzasadnione wątpliwości
the rule of law
rozpocznij naukę
praworządność
unalienable rights
rozpocznij naukę
niezbywalne prawa
closely fought contest
rozpocznij naukę
zacięta walka
come to power
rozpocznij naukę
dojść do władzy
corruption scandal
rozpocznij naukę
skandal korupcyjny
general election
rozpocznij naukę
wybory powszechne
internal politics
rozpocznij naukę
polityka wewnętrzna
landslide election victory
rozpocznij naukę
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
leader of the governing party
rozpocznij naukę
lider partii rządzącej
loss of public confidence in Parliament
rozpocznij naukę
utrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
major parties
rozpocznij naukę
główne partie
opinion poll
rozpocznij naukę
badanie opinii publicznej
opposition leader
rozpocznij naukę
lider opozycji
political events
rozpocznij naukę
wydarzenia polityczne
resign
rozpocznij naukę
złożyć rezygnację
the forthcoming elections
rozpocznij naukę
nadchodzące wybory
business venture
rozpocznij naukę
przedsięwzięcie
demand
rozpocznij naukę
popyt
domestic trade
rozpocznij naukę
handel wewnętrzny
economic
rozpocznij naukę
ekonomiczny, gospodarczy
economic boom
rozpocznij naukę
boom gospodarczy
economic crisis
rozpocznij naukę
kryzys gospodarczy
economic downturn/recession
rozpocznij naukę
recesja
economical
rozpocznij naukę
oszczędny
economics
rozpocznij naukę
ekonomia
economise
rozpocznij naukę
oszczędzać
entrepreneur
rozpocznij naukę
przedsiębiorca
expenditure
rozpocznij naukę
wydatki
export
rozpocznij naukę
eksport
foreign trade
rozpocznij naukę
zagraniczny handel
found (a bank)
rozpocznij naukę
założyć (bank)
funding
rozpocznij naukę
finansowanie
gross domestic product
rozpocznij naukę
PKB
income
rozpocznij naukę
dochód
loss
rozpocznij naukę
strata
merchant
rozpocznij naukę
kupiec, handlowiec
private/public sector
rozpocznij naukę
sektor prywatny/publiczny
profit
rozpocznij naukę
zysk
proprietor/owner
rozpocznij naukę
właściciel
raise money/funds
rozpocznij naukę
zdobyć pieniądze/fundusze
settler
rozpocznij naukę
osadnik
supply
rozpocznij naukę
podaż`
trader
rozpocznij naukę
handlowiec
worldwide crisis
rozpocznij naukę
kryzys ogólnoświatowy
(Eastern) Orthodox
rozpocznij naukę
prawosławny
a cycle of rebirth
rozpocznij naukę
reinkarnacja
Buddhist
rozpocznij naukę
buddysta
Catholic
rozpocznij naukę
katolik
Christian
rozpocznij naukę
chrześcijanin
Gospel
rozpocznij naukę
Ewangelia
go to church
rozpocznij naukę
chodzić do kościoła
Hebrew
rozpocznij naukę
hebrajski
Jew
rozpocznij naukę
Żyd
mosque
rozpocznij naukę
meczet
Muslim
rozpocznij naukę
muzłumanin
pilgrimage
rozpocznij naukę
pielgrzymka
pray
rozpocznij naukę
modlić się
synagogue
rozpocznij naukę
synagoga
temple
rozpocznij naukę
świątynia
Torah
rozpocznij naukę
Tora
abolish
rozpocznij naukę
znieść obalić
capital punishment
rozpocznij naukę
kara śmierci
criminal trial
rozpocznij naukę
proces karny
eligible for parole
rozpocznij naukę
uprawniony do zwolnienia warunkowego
exile
rozpocznij naukę
wygnać
guilt
rozpocznij naukę
wina
imprison
rozpocznij naukę
uwięzić
jury
rozpocznij naukę
ława prtzysięgłych
the law of the land
rozpocznij naukę
prawo danego kraju
lawful
rozpocznij naukę
zgodny z prawem
lenient sentence
rozpocznij naukę
łagodny wyrok
life inprisonment
rozpocznij naukę
kara dożywotniego pozbawienia wolności
outlaw
rozpocznij naukę
zakazywać
prosecution
rozpocznij naukę
oskarżenie, oskarżyciel
sense of injustice
rozpocznij naukę
poczucie niesprawiedliwości
(ten yrs) inprosonment
rozpocznij naukę
(10 lat) pozbawienia wolności
armed robbery
rozpocznij naukę
napad z bronią w ręku
arson
rozpocznij naukę
podpalenie
attempt
rozpocznij naukę
usiłować
blackmail
rozpocznij naukę
szantaż
break into
rozpocznij naukę
włamać się do
bribe
rozpocznij naukę
łapówka
bribery
rozpocznij naukę
łapownictwo
burglary
rozpocznij naukę
włamanie
commit a crime
rozpocznij naukę
popełnić przestępstwo
demand ransom
rozpocznij naukę
zażądać okupu
extort
rozpocznij naukę
wymusić
hijacking
rozpocznij naukę
porwanie np samolotu
hostage
rozpocznij naukę
zakładnik
manslaughter
rozpocznij naukę
nieumyslne spowodowanie śmierci
mugging
rozpocznij naukę
rozbój, napaść uliczna
reveal confidential information
rozpocznij naukę
ujawniać poufne informacje
riots
rozpocznij naukę
zamieszki
rob at gunpoint
rozpocznij naukę
obrabować kogoś, grożąc pistoletem
set fire to sth
rozpocznij naukę
podpalić coś
teenage deliquent
rozpocznij naukę
nieletni przestępca
thief
rozpocznij naukę
złodziej
treason
rozpocznij naukę
zdrada
unauthorised possession of firearmas
rozpocznij naukę
posiadanie broni bez zezwolenia
accuse sb of sth
rozpocznij naukę
oskarżyć kogoś o coś
arrest sb for sth
rozpocznij naukę
aresztować kogoś o coś
find sb guilty of
rozpocznij naukę
uznać kogoś winnym
charge sb with sth
rozpocznij naukę
oskarżyć kogoś o coś
disqualify from (driving)
rozpocznij naukę
odebrac komuś prowadzenie pojazdów mechanicznych
sentence to ... for...
rozpocznij naukę
skazać na ... za
suspect sb of sth
rozpocznij naukę
podejrzewać kogoś o coś
aid
rozpocznij naukę
pomoc humanitarna
bring an end to violence
rozpocznij naukę
położyć kres przemocy
ceasefire
rozpocznij naukę
zawieszenie broni
developing countries
rozpocznij naukę
kraje rozwijające się
justified use of force
rozpocznij naukę
usprawiedliwione użycie sił
Middle East peace talks
rozpocznij naukę
rozmowy pokojowe na bliskim wschodzie
outline a plan
rozpocznij naukę
nakreślić plan
peace talks/process/treaty
rozpocznij naukę
rozmowy pokojowe/proces/traktat
reach a long-lasting agreement
rozpocznij naukę
osiągnąć trwałe porozumienie
surrender (to sb)
rozpocznij naukę
poddać się komuś
weapons of mass destruction
rozpocznij naukę
broń masowego rażenia
discriminate against sb
rozpocznij naukę
dyskryminować kogoś
discrimination
rozpocznij naukę
dyskryminacja
homelessness
rozpocznij naukę
bezdomność
immigrant
rozpocznij naukę
imigrant
poverty
rozpocznij naukę
bieda
social inequality
rozpocznij naukę
nierówności społeczne

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.