14 Państwo i społeczeństwo repetytorium maturalne Longman poziom podstawowy

 0    266 fiszek    KaDe
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

border

capital

citizen

obywatelstwo
rozpocznij naukę
citizenship

constitution

domestic

emigration

empire

exile

federal

obcy/zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign

obcokrajowiec
rozpocznij naukę
foreigner/foreign national

home country/homeland

immigrant

immigration

niepodległość
rozpocznij naukę
independence

inhabitant/resident

kingdom

monarchy

monarchia konstytucyjna
rozpocznij naukę
constitutional monarchy


narodowy/państwowy
rozpocznij naukę
national

hymn państwowy
rozpocznij naukę
national anthem

flaga państwowa
rozpocznij naukę
national flag

tożsamość narodowa
rozpocznij naukę
national identity

narodowość
rozpocznij naukę
nationality

population

province

refugee

republic

rodzina królewska
rozpocznij naukę
royal family

state

the people

graniczyć z
rozpocznij naukę
border (with)

emigrate

immigrate

przyjąć konstytucję
rozpocznij naukę
adopt the constitution

zostać obywatelem
rozpocznij naukę
become a citizen

uzyskać niepodległość
rozpocznij naukę
gain/win independence

ambassador

authorities

rząd/gabinet
rozpocznij naukę
cabinet

cabinet minister

rada miejska
rozpocznij naukę
city/town council

city councillor/town councillor

city hall/town hall

urzędnik państwowy
rozpocznij naukę
civil servant

konserwatywny
rozpocznij naukę
conservative

democracy

demokratyczny
rozpocznij naukę
democratic

manifestacja
rozpocznij naukę
demonstration

election

wybory powszechne
rozpocznij naukę
general election

wybory samorządowe
rozpocznij naukę
local election

embassy

government

rząd mniejszościowy
rozpocznij naukę
minority government

głowa państwa
rozpocznij naukę
head of state

House of Commons

Izba Lordów
rozpocznij naukę
House of Lords

Izba Reprezentantów
rozpocznij naukę
House of Representatives

prawa człowieka
rozpocznij naukę
human rights

institution

służby wywiadowcze
rozpocznij naukę
intelligence service

kingdom

left wing

liberal

większość
rozpocznij naukę
majority

Mayor

Member of Parliament/MP

Minister

mniejszość
rozpocznij naukę
minority

badanie opinii publicznej
rozpocznij naukę
opinion poll

opposition

parliament

członek partii
rozpocznij naukę
party member

polityka (sposób postępowania)
rozpocznij naukę
policy

polityka społeczna
rozpocznij naukę
social policy

political

przywódca polityczny
rozpocznij naukę
political leader

scena polityczna
rozpocznij naukę
political scene

system polityczny
rozpocznij naukę
political system

politician

polityka (działalność publiczna)
rozpocznij naukę
politics

President

Prime Minister/PM

queen

reform

reprezentant
rozpocznij naukę
representative

right wing

służby specjalne
rozpocznij naukę
secret service


Senator

socjaldemokratyczny
rozpocznij naukę
social democratic

socjalistyczny
rozpocznij naukę
socialist

socialist


Kongres Stanów Zjednoczonych
rozpocznij naukę
United States Congress

manifestować
rozpocznij naukę
demonstrate

elect

reprezentować
rozpocznij naukę
represent

rule/govern

support

vote

wybuchnąć (o wojnie lub zamieszkach)
rozpocznij naukę
break out

utworzyć rząd
rozpocznij naukę
form a government/cabinet

wstąpić do partii politycznej
rozpocznij naukę
join a political party

zdobyć poparcie
rozpocznij naukę
win support

Unia Europejska
rozpocznij naukę
European Union/EU

Międzynarodowy Fundusz Walutowy
rozpocznij naukę
International Monetary Fund/IMF

Pakt Północnoatlantycki/NATO
rozpocznij naukę
North Atlantic Treaty Organization/NATO

Organizacja Narodów Zjednoczonych/ONZ
rozpocznij naukę
United Nations/UN

Światowa Organizacja Zdrowia/WHO
rozpocznij naukę
World Health Organization/WHO

czarny rynek
rozpocznij naukę
black market

budget


commerce


karta kredytowa
rozpocznij naukę
credit card

currency

economics

economy

gospodarka wolnorynkowa
rozpocznij naukę
free-market economy

finance

financial


produkt krajowy brutto/PKB
rozpocznij naukę
gross domestic product/GDP

income

industry

inflation

stopa inflacji
rozpocznij naukę
rate of inflation

investment


drobne przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
small business


związek zawodowy
rozpocznij naukę
trade union

invest

go down

urosnąć o (cztery) procent
rozpocznij naukę
grow by (four) per cent

dostarczyć nowych miejsc pracy
rozpocznij naukę
provide new jobs

obniżyć podatki
rozpocznij naukę
reduce taxes

niepełnosprawność
rozpocznij naukę
disability

dyskryminacja
rozpocznij naukę
discrimination

program rządowy
rozpocznij naukę
government programme

bezdomność
rozpocznij naukę
homelessnessreligion

kwestie społeczne
rozpocznij naukę
social issues

unemployment

być bezdomnym
rozpocznij naukę
be homeless

być bez pracy
rozpocznij naukę
be out of work

dyskryminować kogoś
rozpocznij naukę
discriminate against sb


postawa aspołeczna
rozpocznij naukę
anti-social behaviour

arson

arsonist

assault

blackmail

szantażysta
rozpocznij naukę
blackmailer

burglar

kradzież z włamaniem
rozpocznij naukę
burglary

pornografia dziecięca
rozpocznij naukę
child pornography

przestępstwo/przestępczość
rozpocznij naukę
crime

criminal

handlarz narkotyków
rozpocznij naukę
drug dealer

handel narkotykami
rozpocznij naukę
drug dealing

evidence

odciski palca
rozpocznij naukę
fingerprint

fraud

hacking

hostage

śledztwo/dochodzenie
rozpocznij naukę
investigation

przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu
rozpocznij naukę
jaywalking

kidnapper

kidnapping

zaśmiecanie
rozpocznij naukę
littering

bandyta uliczny
rozpocznij naukę
mugger

mugging

murder

murderer

przestępstwo/wykroczenie
rozpocznij naukę
offence

kieszonkowiec
rozpocznij naukę
pickpocket

kradzież kieszonkowa
rozpocznij naukę
pickpocketing

piracy

prywatny detektyw
rozpocznij naukę
private detective


rapist


napad rabunkowy
rozpocznij naukę
robbery

napad rabunkowy z użyciem broni
rozpocznij naukę
armed robbery

złodziej sklepowy
rozpocznij naukę
shoplifter

kradzież sklepowa
rozpocznij naukę
shoplifting

smuggler

smuggling

terrorism

theft

thief


vandalism

violence


arrest

attack

szantażować
rozpocznij naukę
blackmail

włamać się i okraść
rozpocznij naukę
burgle

capture

prowadzić dochodzenie
rozpocznij naukę
investigate

kidnap


napaść (na ulicy)
rozpocznij naukę
mug

murder

rape

rob

strzelać/zastrzelić
rozpocznij naukę
shoot

kraść w sklepie
rozpocznij naukę
shoplift

smuggle


włamać się do
rozpocznij naukę
break into

złamać prawo
rozpocznij naukę
break the law

popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a crime

kraść z kieszeni
rozpocznij naukę
pick sb's pocket

podłożyć bombę
rozpocznij naukę
plant a bomb

rozwiązać zagadkę
rozpocznij naukę
solve a mystery

aresztowanie
rozpocznij naukę
arrest


prace społeczne
rozpocznij naukę
community service

court/court of law

kara śmierci
rozpocznij naukę
death penalty/capital punishment

defence

defendant

mandat/grzywna
rozpocznij naukę
fine


kara więzienia
rozpocznij naukę
imprisonment

life inprisonment

(pięć lat) więzienia
rozpocznij naukę
(five years') inprisonment

z zimną krwią
rozpocznij naukę
in cold blood

innocent


ława przysięgłych
rozpocznij naukę
jury


lawyer


police officer

prison/jail

prosecution

punishment

sentence

kara pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
prison sentence

suspect

rozprawa/proces
rozpocznij naukę
trial

verdict


witness

deny


sentence

testify

oskarżyć kogoś o coś
rozpocznij naukę
accuse sb of sth

ogłosić werdykt
rozpocznij naukę
announce the verdict

być aresztowanym
rozpocznij naukę
be under arrest

wycofać oskarżenie
rozpocznij naukę
drop charges

stanąć przed sądem
rozpocznij naukę
go on trial

mieć prawo zachować milczenie
rozpocznij naukę
have the right to remain silent

uzgodnić werdykt
rozpocznij naukę
reach a verdict

zwolnić z więzienia
rozpocznij naukę
release from prison


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.