Prepositional Phrases - Into, In

 0    94 fiszki    bankowska1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

oprócz, dodatkowo
rozpocznij naukę
in addition (to)

in advance

in agreement (with)

w odpowiedzi na
rozpocznij naukę
in answer to

in bed

początkowo, na początku
rozpocznij naukę
in the beginning

pokrótce, w skrócie
rozpocznij naukę
in brief

w razie gdy, w przypadku
rozpocznij naukę
in case of

in cash

odpowiadać za
rozpocznij naukę
in charge of

w kolorze, koloru
rozpocznij naukę
in colour

mieć coś wspólnego
rozpocznij naukę
in common

w porównaniu z
rozpocznij naukę
in comparison with

na koniec, reasumując
rozpocznij naukę
in conclusion

być w dobrej/złej formie/kondycji
rozpocznij naukę
in good/bad condition/shape

kontrolować
rozpocznij naukę
in control of

in the country

w niebezpieczeństwie
rozpocznij naukę
in danger

in debt

cieszyć się popytem
rozpocznij naukę
in demand

szczegółowo
rozpocznij naukę
in detail

mieć trudność/kłopot
rozpocznij naukę
in difficulty

w stronę czegoś
rozpocznij naukę
in the direction of

mieć wątpliwość, wątpić

w końcu, na koniec, wreszcie
rozpocznij naukę
in the end

właściwie, w zasadzie, w rzeczywistości
rozpocznij naukę
in fact

w modzie, modne
rozpocznij naukę
in fashion

być zwolennikiem
rozpocznij naukę
in favour of

w przyszłości
rozpocznij naukę
in future

in general

in progress

in a queue

w rzeczywistości, faktycznie
rozpocznij naukę
in reality

w zamian, w rewanżu
rozpocznij naukę
in return

w dobrą/złą
rozpocznij naukę
in the right/wrong

w bezpieczeństwie/bezpiecznym
rozpocznij naukę
in safety

in seconds

in secret

w cieniu/słońcu
rozpocznij naukę
in the shade/sun

w skrócie, krótko mówiąc, jednym słowem
rozpocznij naukę
in short

w spektaklu/
rozpocznij naukę
in a show

w zasięgu wzroku, w zasięgu
rozpocznij naukę
in sight (of)

in a state of

in the station

in the streets

na przedmieściach
rozpocznij naukę
in the suburbs

w dobrym/złym tonie
rozpocznij naukę
in good/bad taste

in tears

w samą porę na (coś)
rozpocznij naukę
in a bad temper

w samą porę na
rozpocznij naukę
in time (for)

in no time

w wolnej chwili, w wolnym czasie
rozpocznij naukę
in one's free time

w kontakcie z
rozpocznij naukę
in touch (with)

być w mieście
rozpocznij naukę
in town

natomiast, w rezultacie
rozpocznij naukę
in turn

in uniform

in use

na próżno, bez celu
rozpocznij naukę
in vain

na kawałki, w kawałki
rozpocznij naukę
into pieces

jednym słowem
rozpocznij naukę
in a word

innymi słowy
rozpocznij naukę
in other words

na piśmie, pisemnie
rozpocznij naukę
in writing

prywatnie, publicznie
rozpocznij naukę
in private/public

w pewnym sensie, do pewnego stopnia
rozpocznij naukę
in a way

in the way

dostępny w danym, konkretnym momencie; obecnie omawiany
rozpocznij naukę
in hand

w dobrych rękach
rozpocznij naukę
in good/bad hand

in hospital

in a hotel

w pośpiechu, spieszyć się
rozpocznij naukę
in a hurry

napisane długopisem, ołówkiem
rozpocznij naukę
in ink/pencil/pen

in love (with)

in luxury

w międzyczasie
rozpocznij naukę
in the meantime

in the middle of

in the mirror

in a moment

w nastroju/humorze
rozpocznij naukę
in the mood

in the morcing

w potrzebie czegoś, potrzebować
rozpocznij naukę
in need of

na północ, południe
rozpocznij naukę
in the north/south

według kogoś, czyimś zdaniem
rozpocznij naukę
in one's opinion

w ładzie/w bałaganie
rozpocznij naukę
in order / a mess

w ładzie/w bałaganie
rozpocznij naukę
in order to

in pain

in pairs

szczególnie, w szczególności
rozpocznij naukę
in particular

w przeszłości
rozpocznij naukę
in the past

in person

w kawałkach
rozpocznij naukę
in pieces

zamiast, w miejsce
rozpocznij naukę
in place of

in politics

w praktyce/w teorii
rozpocznij naukę
in practice/ theory

w więzieniu
rozpocznij naukę
in prison


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.