Speaking - WENZEL - recycling/energy sources/disaster

 0    115 fiszek    mplion
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


opakowanie, papierek / szlafrok damski, chustka, opaska, liść tytoniu owijający cygaro
rozpocznij naukę
wrapper

nagłówek, podpis
rozpocznij naukę
caption

złom, żeliwo
rozpocznij naukę
scrap

gospodarstwo, domowy
rozpocznij naukę
household

wykorzystać ponownie / ponowne wykorzystanie
rozpocznij naukę
to reuse / reuse

szmata, łach, gałgan
rozpocznij naukę
rag


jam-jar

powodzenie, dostatek, dobrobyt
rozpocznij naukę
prosperity

disposable

spiętrzyć, nawarstwiać
rozpocznij naukę
to pile up

gnić, zbutwieć
rozpocznij naukę
to rot away = to decay

rozłożenie (rozkład)
rozpocznij naukę
decomposition

to rust away

pozostałości, zwłoki
rozpocznij naukę
remains

składowisko odpadów
rozpocznij naukę
landfill site

stos, sterta, kupa
rozpocznij naukę
heap

fertiliser

environmentalist

reddish-brown

gradually

obornik, gnój, nawóz
rozpocznij naukę
manure

odzyskać, rekultywować / wykarczować
rozpocznij naukę
to reclaim


in the rate of


favourable

bryła / bania, guz
rozpocznij naukę
lump

długo trwać
rozpocznij naukę
to last a long time

wyrzucić, pozbyć się
rozpocznij naukę
to dump

litter

usuwanie, wywózka, pozbycie się
rozpocznij naukę
disposal

wyznaczać, desygnować
rozpocznij naukę
to designate

oczyszczać ścieki
rozpocznij naukę
to treat sewage

oczyszczalnia ścieków
rozpocznij naukę
sewage treatment plant

rura kanalizacyjna
rozpocznij naukę
sewer pipe

sewage (system)

zbierać sieci
rozpocznij naukę
collect rubbish

dustbin, rubbish bin, trash can

worek na śmieci
rozpocznij naukę
dustbin liner

scrap yard / junk yard

dustcart, dumper truck / garbage truck (US)

landfill (site) / rubbish dump (US)

dustman, binman, refuse collector

śmieciarz (formal)
rozpocznij naukę
sanitation worker

flammable


to dispose of sth

waste / rubbish disposal

insulation

warstwa izolacji
rozpocznij naukę
a layer of insulation

pozostałości, resztki
rozpocznij naukę
remains = left overs

wyczerpywać, zmniejszać
rozpocznij naukę
to deplete

wywalać, wypierdalać
rozpocznij naukę
to chuck out

to dump

gdziekolwiek im pasuje
rozpocznij naukę
wherever they see fit

przezwyciężyć
rozpocznij naukę
to overcome

zdolny do przetworzenia
rozpocznij naukę
recyclable

to alleviate

to give rise

zanieczyszczenia, substancje zanieczyszczające
rozpocznij naukę
pollutants

poważny, dotkliwy
rozpocznij naukę
severe

wypłukiwać, zostać wypłukanym, ulegać wypłukaniu, wyługować
rozpocznij naukę
to leach

nieoczyszczone
rozpocznij naukę
untreated

zatłoczenie ulic
rozpocznij naukę
road congestion

dostarczyć komuś bodźców
rozpocznij naukę
to provide sb with incentives

przyjąć bardziej odpowiedzialną postawę
rozpocznij naukę
to adopt more responsible attitude

społeczeństwo obywatelskie
rozpocznij naukę
civil society

naturalne siedlisko
rozpocznij naukę
natural habitat

rozbudowywanie się miasta
rozpocznij naukę
urban sprawl

oil seed rape

psuć, zepsuć, zniszczyć
rozpocznij naukę
to spoil

odrażający
rozpocznij naukę
noxious

rodent

ludzkie odchody
rozpocznij naukę
human waste

oddzielne przegrody, zbiorniki
rozpocznij naukę
separate compartments

spowalniać, hamować
rozpocznij naukę
to inhibit

paliwa kopalne
rozpocznij naukę
fossil fuels

ograniczony / nieograniczony, nieskończony
rozpocznij naukę
finite / infinite

renewable

to exacerbate

przetwarzać, przerobić
rozpocznij naukę
to convert

stale, ciągle
rozpocznij naukę
constantly

wiatrak, młyn
rozpocznij naukę
windmill

składowanie, magazynowanie
rozpocznij naukę
storage

eksploatować, użytkować
rozpocznij naukę
to utilize

gaz łupkowy
rozpocznij naukę
shale gas

extraction

cenny, wartościowy, przydatny
rozpocznij naukę
valuable

chronić, oszczędzać, oszczędnie gospodarować
rozpocznij naukę
to conserve

niekonkurencyjne
rozpocznij naukę
uncompetitive

energia pływowa
rozpocznij naukę
tidal power

wzór, szablon
rozpocznij naukę
pattern

ślad węglowy (suma emisji gazów cieplarnianych)
rozpocznij naukę
carbon footprint

to insulate

kurczyć się, zanikać, zmniejszać się
rozpocznij naukę
to dwindle

subwencja, dotacja
rozpocznij naukę
subsidies

wstrząs (ziemi), dreszcz (podniecenia, drżenie (rąk)
rozpocznij naukę
tremor

drainage

mur chroniący przed falami
rozpocznij naukę
seawall

fala pływowa, fala uczuć (gniew, radość)
rozpocznij naukę
tidal wave

wielki pożar, wybuch (gniewu, radości)
rozpocznij naukę
blaze

między innymi
rozpocznij naukę
among other things

w przeszłości
rozpocznij naukę
in days gone by; in former times / years

ruchy tektoniczne
rozpocznij naukę
tectonic movement

płyta tektoniczne
rozpocznij naukę
crustal plate

asphyxiation

gęsto zaludnione
rozpocznij naukę
densely populated

ciężkie poparzenia
rozpocznij naukę
severe/serious burns

ice floe

opadać (woda)
rozpocznij naukę
to subside

szlam, błoto, muł rzeczny, osad olejowy
rozpocznij naukę
sludge

septic tank

ubezpieczyć się
rozpocznij naukę
to take out insurance


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.