verbs adjectives nouns with prepositions A

5  1    28 fiszek    bankowska1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przestrzegać
rozpocznij naukę
abide by

absent from

wstrzymywać się od
rozpocznij naukę
abstain from

iść zgodnie z
rozpocznij naukę
according to

wyjaśniać, rozliczać
rozpocznij naukę
account for

oskarżac kogoś o coś
rozpocznij naukę
accuse sb of

przyzwyczajony do
rozpocznij naukę
accustomed to

zaznajomiony z
rozpocznij naukę
acquainted with

uzależniony od
rozpocznij naukę
addicted to

adequate for

sąsiedni do
rozpocznij naukę
adjacent to

advantage of

advice on

afraid of

uzgodnic coś
rozpocznij naukę
agree to/on sth

zgodzić się z
rozpocznij naukę
agree with

ahead of

celować, dążyć do
rozpocznij naukę
aim at

allergic to

amazed at, by

amount to

amused at/with

gniewający się na kogoś
rozpocznij naukę
angry at what sb does

złościć się na kogoś o coś
rozpocznij naukę
angry with sb about sth

być złym na kogoś za robienie czegoś
rozpocznij naukę
angry with sb for doing sth

skłócony z kimś o coś
rozpocznij naukę
annyed with sb about sth

odpowiedź na
rozpocznij naukę
answer to

niespokojny o coś
rozpocznij naukę
anxious about sth


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.