verbs, adjectives, nouns with prepositions R

 0    38 fiszek    bankowska1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zachwycać się
rozpocznij naukę
rave about

reagować na
rozpocznij naukę
react to

reaction to

ready for

reason for

przekonywać kogoś
rozpocznij naukę
reason with

dostawać od
rozpocznij naukę
receive from

zapisywać coś
rozpocznij naukę
(keep) a record of

recover from

reduction in

odnosić się do
rozpocznij naukę
refer to

co się tyczy czegoś, w sprawie
rozpocznij naukę
(in/with) reference to

powstrzymać się od
rozpocznij naukę
refrain from

niezależnie od
rozpocznij naukę
regardless of

zpokrewniony z
rozpocznij naukę
related to

zależność pomiędzy
rozpocznij naukę
relationship between

relevant to

rely on

przypominać komuś on
rozpocznij naukę
remind sb of/about

remove from

zastąpić coś czymś
rozpocznij naukę
replace sth with sth

odpowiedzieć na
rozpocznij naukę
reply to

report on

research on

szanować kogoś za
rozpocznij naukę
respect for

szanowany za
rozpocznij naukę
respected for

odpowiadać na
rozpocznij naukę
respond to

odpowiedzialność za
rozpocznij naukę
responsibility for

odpowiedzialnością za
rozpocznij naukę
responsible for

result from (= be the consequence of)

kończyć się
rozpocznij naukę
result in (= cause)

result of

rich in

uwolnić kogoś od
rozpocznij naukę
rid sb of

wzrosnąć na
rozpocznij naukę
rise in

(make) room for

niegrzeczny dla
rozpocznij naukę
rude to

spotkać kogoś przypadkiem
rozpocznij naukę
run into


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.