autakoidy peptydowe i purynowe

 0    28 fiszek    dabul
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
ekalantyd
rozpocznij naukę
inhibitor kalikreiny obrzęk naczynioruchowy quinckego/niedobór c1 składowej dopełniacza
B1
rozpocznij naukę
powstaje de nowo w tkankach urażonych, odp. za rozwój zapalenia, bialko G, wzrost Ca
Gq i Gi czyli wzrost Ca i spadek cAMP, konstytutywnie w większości taknek, aktywuje eNOS, produkcję czynników wazodylatacyjnychPGI2 przeciwpłytkowych i fibrynolitycznych t-PA antagonista Ikatybant
rozpocznij naukę
B2
iACE
rozpocznij naukę
spadek ilości angiotensyny dodatkowo pobudzenie korzystnego działania na rec B2
AT2
rozpocznij naukę
w tkankach płodowych, w niewielkiej ilości w dojrzałych, hipotensyjnie, natriuretycznie, antyproliferacyjnie, wytwarzanie No PGI2, bradykininy
angiotensyna II działanie klasyczne, na rec AT1
rozpocznij naukę
skurcz naczyń 40xsilniejszy niz po NA, uwalnia NA z ukl wspólczulnego, wzmaga produkcję aldosteronu, wazopresyny(hamuje natrurezę, diurezę i wzmaga pragnienie), niekorzystny remodeling serca(rozrost tk. lącznej) arytmogenna, hamuje wydz. reniny, obkurcza t. odprowadzającą-poprawia filtrację, PROZAPALNA, aterogenna
aliskiren
rozpocznij naukę
inh. reniny (spadek wytwarzania angiotensyny I)
AT-(1-7)
rozpocznij naukę
działa na rec metabotropowy Mas, działa pozytywnie, przeciwstawnie do ang II
omapatrylat
rozpocznij naukę
inh. wazopeptydowy, hamuje ACE oraz NEP(enzym rozkładający ANP)
kandoksatryl
rozpocznij naukę
hamuje enzym NEP który rozkłada ANP, BNP, CNP. Ale też niestety jego zahamowanie powoduje spadek ilości AT(1-7).
wskazania do ACEI
rozpocznij naukę
lek pierwszego rzutu w terapii nadciśnienia, niewydolność serca(zapobieganie uruchomieniu osi R-A-A), podanie w 1dobie po zawale serca, terapia nerfopatii cukrzycowej-poprawa filtracji, zapobiega mikroalbuminurii), ch. wieńcowa-stabilizacja blaszki miażdżycowej
przeciwskazania co ACEI
rozpocznij naukę
zwężenie t. nerkowej(ryzyko niedokrwienia i ONN), ch. autoimmunologiczne atakujące nerki, ciężka niewydolność nerek, neutropenia(może nasilić), ciąża(teratogenne), zaburzenia elektrolitowe, konieczne badanie moczu przed przypisaniem, uporczywy kaszel przy stosowaniu
sartany
rozpocznij naukę
blokują rec AT1, zmniejsza insulinooporność, niektóre zwiększają insulinowrażliwość dzialając na rec PPAR-y, nefroprotekcyjne, stosowane w zespole metabolicznym, zmniejszają ryzyko cukrzycy, w migotaniu przedsionków, przy ryzyku udaru niedokrwiennego, hamowanie dylatacji aorty w zesp Marfana
bozentan, sytaksentan, ambryzentan
rozpocznij naukę
antagonista rec. endotelinowego, terapia nadciśnienia plucnego aby poprawić wydolność wysiłkową u chorych
ETa
rozpocznij naukę
naczynioskurczowo
wazodylatacyjnie ale konstrukcyjnie na kom mięśli gł pluc, naczyń wieńcowych i krążenia krezkowego
rozpocznij naukę
ETb
kaptopryl, enalapryl, cylazapryl, benazepryl
rozpocznij naukę
ACEI osoczowe, wskazania klasyczne: nadciśnienie, niewydolnosć serca,
chinapryl, fozynopryl, peryndopryl, ramipryl, trandolapryl
rozpocznij naukę
tkankowe, penetrujące, wysoce lipofilne ACEI, ch. niedokrwienna, zapobieganie powikłaniom cukrzycy, niedokrwiennym udarom mózgu, zatorowo-zakrzepowym incydentom
aminofilina
rozpocznij naukę
lek antyarytmiczny, bloker rec A1(skutek to wzrost cAMP), bloker fosfodiesterazy(wzrost)
dipirydamol
rozpocznij naukę
blok transporterów zwrotnych adenozyny, czyli wzrost jej stężenia w środowisku naczyń, inh. fosfodiesterazy, lek przy ch krążenia mózgowego, prewencja udaru, w diagnostyce kardiologicznego zesp. podkradania
tienopirydyny
rozpocznij naukę
przeciwmiażdżycowe, ch. niedokrwienna serca, ich pełne działanie po pewnym czasie(działa metabolit), dzialają dluższy cas po odstawieniu, przeciwpłytkowo, wydłużają krwawienie
P2Y12 selektywny antagonista, efekt działania po 3-5dniach, może wystąpic TTP/zesp Moschowitza i neutropenia, tienopirydyna, niedwracalnie i czynny metabolit a nie lek
rozpocznij naukę
tiklopidyna
P2Y12 antagonista, rzadziej niepożądane dzialania, działa ju.ż po kilku h, tienopirydyna, nieodwracalnie i czynny metabolit a nie podawany lek
rozpocznij naukę
klopidogrel
tienopirydyna III generacji o lepszej farmakokinetyce
rozpocznij naukę
prasugrel
elinogrel
rozpocznij naukę
tienopirydyna, pierwsza tienopirydyna podawana doustnie ale też dożylnie np w pracowni hematologicznej
odwracalni antagoniści P2Y12, krótko dzialający analog ATP, krótki czas działania, skuteczna terapia przeciwplytkowa
rozpocznij naukę
kangrelor, tykagrelor
kolejno: spadek, wzrost cAMP
rozpocznij naukę
A1 A2
aktywacja plytki, zmiana ksztaltu, degranulacja, aktywacja kompleksu GP IIb/IIIa-rec dla fibrynogenu czyli zaburzenie krzepnięcia
rozpocznij naukę
ADP + P2Y12

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.