Ich und du klasa 4 lekcja 5 zdania cz 2

 0    36 fiszek    lukpol
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Chłopiec siedzi przy biurku.
rozpocznij naukę
Der Junge sitzt am Schreibtish.

Chłopiec gra w karty ze swoimi rodzicami.
rozpocznij naukę
Der Junge spielt Karten mit seinen Eltern.

Na biurku leżą książki i zeszyty.
rozpocznij naukę
Auf dem Schreibtisch liegen Bücher und Hefte.

Chłopiec gra na komputerze.
rozpocznij naukę
Der Junge spielt am Computer.

Dziewczynka odrabia pracę domową.
rozpocznij naukę
Das Mädchen macht Hausaufgaben.

Chłopiec ogląda ze swoim kolegą telewizję.
rozpocznij naukę
Der Junge sieht mit seinen Freunden fern.

Na stole jest dużo płyt CD.
rozpocznij naukę
Auf dem Schreibtisch sind viele CDs.

Czy ty pijesz mleko?
rozpocznij naukę
Trinkst du Milch?

Czy myjesz zęby?
rozpocznij naukę
Putzt du dir die Zähne?

Czu grasz jeszcze?
rozpocznij naukę
Spielst du noch?

Po południu gram na komputerze i uczę się.
rozpocznij naukę
Am Nachmittag spiele ich Computer und lerne.

Idę o w pół do ósmej do szkoły.
rozpocznij naukę
Ich gehe um halb acht in die Schule.

Na śniadanie jem musli.
rozpocznij naukę
Zum Frühstück esse ich Müsli.

Przepraszam, o której zaczyna się przedstawienie? O dziewiętnastej. Bardzo dziękuję. Miłego oglądania.
rozpocznij naukę
Entschuldigung, wann beginnt die Vorstellung? Um neunzehn Uhr. Danke schön. Gern geschehen.

Idziemy dzisiaj do kina?, To jest niezły pomysł!
rozpocznij naukę
Gehen wir heute ins Kino? Das ist keine schlechte Idee!

O której się spotykamy? W poniedziałek, może o czwartej? Nie wiem jeszcze. Zadzwonię do ciebie.
rozpocznij naukę
Wann tref fen wir uns? Am Montag, vielleicht um vier? Ich weiβ es noch nich. Ich rufe dich an.

Szybko jem obiad i odrabiam swoją (moją) pracę domową.
rozpocznij naukę
Schnell esse ich das Mittagessen und mache meine Hausaufgaben.

Potem mogę grać na komputerze.
rozpocznij naukę
Nachher kann ich am Computer spielen.

O której jedzie pociąg do Berlina? O dziewiątej czterdzieści.
rozpocznij naukę
Wann fährt der Zug nach Berlin? Neun Uhr vierzig.

Ile kosztuje bilet drugiej klasy? Czternaście euro siedemdziesiąt (centów).
rozpocznij naukę
Was kostet eine Fahrkarte zweiter Klasse? 14 Euro 70.

A o której przyjeżdża pociąg do Berlina? O 10:15.
rozpocznij naukę
Und wann kommt der Zug In Berlin an? Um 10 Uhr 15.

Ile kosztuje bilet do kina? Dla uczni czy dla dorosłych? Dla uczni. 8 Euro.
rozpocznij naukę
Wie viel kostet eine Kinokarte? Für Schüler oder für Erwachsene? Für Schüler. 8 Euro.

O której godzinie zaczyna się Shrek? O czwartej.
rozpocznij naukę
Um wie viel Uhr beginnt Shrek? Um vier.

O pół do ósmej jemy kolację.
rozpocznij naukę
Um halb sieben essen wir das Abendbrot.

Po śniadaniu myję zęby.
rozpocznij naukę
Nach dem Frühstück putze ich mir die Zähne.

Ubieram się.
rozpocznij naukę
Ich zehe mich an.

Pakuję zeszyty i książki do mojego tornistra.
rozpocznij naukę
Ich packe die Hefte und Bücher in meine Schultasche.

Idę ze swoim psem do parku.
rozpocznij naukę
Ich gehe mit meinem Hund In den Park.

Pół do dziewiątej idę do łóżka i czytam. Potem zasypiam.
rozpocznij naukę
Um halb neun gehe ich ins Bett und lese. Dann schalfe ich ein.

Ja śpię u Julii.
rozpocznij naukę
Ich schlafe bei Julia.

Ty śpisz u przyjaciół.
rozpocznij naukę
Du schläfst bei den Freunden.

On spotyka się z Olafem.
rozpocznij naukę
Er trifft sich mit Olaf.

Wy spotykacie się w parku.
rozpocznij naukę
Ihr trefft euch im Park.

Ja spotykam się z Julią.
rozpocznij naukę
Ich treffe mich mit Julia.

Oni oglądają codziennie telewizję(telewizor).
rozpocznij naukę
Się sehen jeden Tag fern.

Mój brat śpi długo.
rozpocznij naukę
Mein Bruder schläft lange.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.