Reading - DUNIN - WSNJO 17, 18, 39, 53

 0    56 fiszek    mplion
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

to drug

prosperujący, kwitnacy
rozpocznij naukę
thriving

przeprowadzić przeszukanie
rozpocznij naukę
to carry out search

cache

paczka, zawiniątko
rozpocznij naukę
bundle

kierować, podążać
rozpocznij naukę
to head

uciekinier, zbieg, dezerter
rozpocznij naukę
fugitive

wytłumaczyć coś, rozliczyć się z, stanowić przyczynę czegoś
rozpocznij naukę
to account for

wyjątkowo duży (zbiór)
rozpocznij naukę
bumper crop

nadmiernie napięty, przeciążony, na wyczerpaniu
rozpocznij naukę
overstretched

odwracać (czyjąś uwagę)
rozpocznij naukę
to sidetrack

zlekceważyć
rozpocznij naukę
to shrug sth off

oburzenie, zniewaga, obraza, akt przemocy
rozpocznij naukę
outrage

wyrzucić, wykluczyć
rozpocznij naukę
to expel sth from

inclusion

upór, uporczywość, nieustępliwość
rozpocznij naukę
obstinacy

pozycja, reputacja, poważanie
rozpocznij naukę
standing

usunięcie, wyrzucenie, wykluczenie
rozpocznij naukę
expulsion

legalność, prawowitość, słuszność, zasadność
rozpocznij naukę
legitimacy

niechybny, nieunikniony
rozpocznij naukę
unavoidable / inevitable

zbytnio rozciągnięte, rozrośnięte
rozpocznij naukę
overextending

duża ilość pieniędzy
rozpocznij naukę
a pool of money

na dłuższą metę
rozpocznij naukę
in the long run

błędnie obliczyć, przeliczyć się
rozpocznij naukę
miscalculate

umyślnie, z uporem, rozmyślnie
rozpocznij naukę
willfully

niedbalstwo, niedopatrzenie, zaniedbanie
rozpocznij naukę
negligence

prawdziwy, realny, szczery, uczciwy
rozpocznij naukę
genuine

stawka, wkład
rozpocznij naukę
stake


ludzie, ludziska
rozpocznij naukę
folks

pojąć coś, zrozumieć
rozpocznij naukę
get a handle on sth

rozchód, wydatki, wydatkowanie
rozpocznij naukę
expenditure

rozliczyć się z czegoś, wytłumaczyć coś
rozpocznij naukę
account for sth

odpowiednie, dogodny, w porę
rozpocznij naukę
opportune

overall

cautionary tale

to wire up

przypominać
rozpocznij naukę
resemble

skrajnie lewicowy
rozpocznij naukę
libertarian

bajka z morałem
rozpocznij naukę
cautionary tale

dalej, ponadto, poza tym
rozpocznij naukę
farther

opłata zmniejszająca natężenie ruchu (np. w centrum miasta)
rozpocznij naukę
traffic abatement tax

indifferent

zmiana planów, zmiana celów
rozpocznij naukę
mission creep

obojętny, niewzruszony, nieczuły (na czyjeś nieszczęście)
rozpocznij naukę
unmoved

rozpowszechnianie
rozpocznij naukę
proliferation

szacunek, wzgląd, poważanie, respekt, uległość
rozpocznij naukę
deference

iris

udzielać poparcia, wyrażać aprobatę, zatwierdzać
rozpocznij naukę
to endorse

wyraźnie, dobitnie, bez omówień, śmiało
rozpocznij naukę
explictly

pozyskiwanie danych, głęboka analiza danych
rozpocznij naukę
data mining

upoważnienie, nakaz sądowy / rękojmia
rozpocznij naukę
warrant

charakterystyczne, wyróżniające się znaki szczególne
rozpocznij naukę
distinctive body marks

zgoda, czyjeś pozwoleni na coć
rozpocznij naukę
consent

bezterminowo
rozpocznij naukę
indefinitely

całkowicie ponury
rozpocznij naukę
entirely bleak


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.