Word of a day #6

 0    31 fiszek    dominik550
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

zająć, zamieszkać, zaprzątać

strike up (sth)
rozpocznij naukę
zaczynać (związek), nawiązać (rozmowę)

follow-up
They liked my proposal but there hasn't been any follow-up.
rozpocznij naukę
następstwo, kontynuacja

come through
rozpocznij naukę
przetrwać, przeżyć

opanowanie, spokój

rake over sth
She kept on raking over her divorce instead of getting on with her life.
rozpocznij naukę
rozdrapywać (stare) rany, rozgrzebywać (wspomnienia)

vehement
Despite vehement opposition from her husband, she quit her job to become a writer.
rozpocznij naukę
gwałtowny, zacięty, żarliwy

podpuszczać kogoś, namawiać do czegoś

shrug sth off
rozpocznij naukę
bagatelizować, lekceważyć

fling sb/sth out
If the old printer doesn't work, just fling it out.
rozpocznij naukę
wyrzucać kogoś/coś

dręczący, przysparzający cierpień

stitch sth up
I've ripped my bagpack - can you stitch it up for me?
rozpocznij naukę
zszyć coś

zdyszany, bez tchu

touch sth up
rozpocznij naukę
poprawiać coś

to relate
I can't really see how these two issues relate.
rozpocznij naukę
powiązać, połączyć, odnosić się (do czegoś)

iron sth out
rozpocznij naukę
rozwiązać (problem)

to titter
The students tittered and whispered all through the lecture.
rozpocznij naukę
chichotać (nerwowo)

figure sth/sb out
rozpocznij naukę
zrozumieć coś/kogoś

step forward
rozpocznij naukę
wystapić naprzód, zgłosić się

to convict
The man was convicted of the murder of his father-in-law.
rozpocznij naukę
skazać

hand sb over
The hijacker has been handed over to the German police.
rozpocznij naukę
wydać kogoś (w czyjeś ręce), przekazać kogoś

underdone
The meat is underdone - I'll put it back in the oven.
rozpocznij naukę
niedogotowany (np. o mięsie), niedopieczony

przyciskać kogoś, ponaglać

malignant
Malignant cancer is any form of cancer or growth which can spread to other parts of the body.
rozpocznij naukę
złośliwy

turn sth up
You can turn the sleeves up if you're hot.
rozpocznij naukę
podwijać coś

to pronounce
rozpocznij naukę
oznajmiać, oświadczać, ogłosić

float around
There must be a pen floating around here somewhere.
rozpocznij naukę
znajdować się w pobliżu

to holler
I heard him hollering my name to help him.
rozpocznij naukę
wykrzykiwać, drzeć się

wchodzić w rozmowę, wtrącać się

troskliwy, uprzejmy, miły

firm sth up
Swimming can help you firm up your thighs.
rozpocznij naukę
umacniać coś, wzmacniać


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.