NIEMIECKI 17.12

 0    107 fiszek    marionetka2107
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

kürzlich

siedzieć jak przyklejonym (do telewizora)
rozpocznij naukę
wie angeklebt sitzen (saß, h. gesessen)

einflussreich

płytę włączyć, włożyć
rozpocznij naukę
die Platte, n auflegen

"wyzwalacz", katalizator
rozpocznij naukę
der Auslöser,-

wywołać, zainicjować jakąś reakcję
rozpocznij naukę
eine Reaktion auslösen

der Bühne,n

pukać do drzwi
rozpocznij naukę
an die Tür klopfen

natchniony, utalentowany
rozpocznij naukę
begnadet

obejmować, obściskiwać
rozpocznij naukę
umarmen (umarmte, h. umarmt)

coś wyciągać, wyjąć
rozpocznij naukę
etw herausholen

charakter pisma, rękopis
rozpocznij naukę
die Handschriff, en

wytrwałość
rozpocznij naukę
die Ausdauer,-

der Ehrgeiz

herauslassen (ließ heraus, h. herausgelassen)

das Pfeifen,-

pfeifen (pfiff, h. gepfiffen)

der Klang,e

brzmieć, rozbrzmiewać
rozpocznij naukę
klingen (klang, h. geklungen)

klawisz, przycisk
rozpocznij naukę
die Taste,n

kolejność, porządek
rozpocznij naukę
die Reihenfolge,n


struny głosowe
rozpocznij naukę
die Stimmbänder

przeciwnie, w przeciwieństwie (2)
rozpocznij naukę
im Gegenteil = im Gegensatz

spełnić marzenie
rozpocznij naukę
den Traum erfüllen

wdychać dym
rozpocznij naukę
den Rauch einatmen

austrocknen

przebywać, zatrzymać się gdzieć
rozpocznij naukę
sich aufhalten (hielt auf, h. aufgehalten)

zazdrościć komuś czegoś
rozpocznij naukę
jdn um(A) beneiden

loben


zezwalać na coś
rozpocznij naukę
etw genehmigen

wyrzekać się, zrezygnować z czegoś (2)
rozpocznij naukę
auf (A) verzichten = etw aufgeben

oprócz tego, ponadto, poza tym (2)
rozpocznij naukę
außerdem = obendrein

zmysł, sens
rozpocznij naukę
der Sinn, en

konkurs talentów
rozpocznij naukę
der Talentwettbewerb,e

towarzyszyć komuś
rozpocznij naukę
begleiten (A)

der Begleiter,-

die Begeisterung

być czymś zachwyconym
rozpocznij naukę
von (D) etw begeistert sein

odczuwać, czuć (2)
rozpocznij naukę
fühlen = spüren

dużo wzlotów i upadków w karierze
rozpocznij naukę
viel Auf und Ab in der Karriere

der Regenbogen,"-

zatonąć w morze
rozpocznij naukę
im Meer versinken (versank, s. versunken)

jeździć w górę i w dół
rozpocznij naukę
auf und ab fahren

prawie, niemalże
rozpocznij naukę
beinahe

der Hinterkopf,e

mieć coś w głowie, myśleć o czymś ciągle
rozpocznij naukę
etw ist im Hinterkopf

dennoch

nadmiar, zalew bodźców
rozpocznij naukę
die Reizüberflutung, en

überfluten (überflutete, h.überflutet)

der Verlust,e

spostrzegać coś, odbierać
rozpocznij naukę
wahrnehmen (nahm wahr, h. wahrgenommen)

udawać się, popaść
rozpocznij naukę
geraten (geriet, s. geraten)

wpaść w zależność od kogoś, czegoś
rozpocznij naukę
in Abhängigkeit von (D) geraten

komischerweise

nieśmiertelność
rozpocznij naukę
die Unsterblichkeit

mieć z czegoś frajdę, radość (2)
rozpocznij naukę
(die) Freude = (den) Spaß an (D) haben

der Papst,"e

wygłaszać przed kimś, do kogoś mowę
rozpocznij naukę
vor (D) eine Rede halten (hielt, h. gehalten)

uwrażliwić kogoś na coś
rozpocznij naukę
jdn sensibilisieren für (A)

die Herkunft

wilgotność (powietrza)
rozpocznij naukę
die Luftfeuchtigkeit

relacjonować coś
rozpocznij naukę
berichten über (A)

żądać, domagać się (2)
rozpocznij naukę
fordern = verlangen

pisemne podanie (np. o pracę)
rozpocznij naukę
die schriftliche Bewerbung

ubiegać się o (np. pracę)
rozpocznij naukę
sich bewerben um (A) (bewarb, h. beworben)

empfehlen (empfahl, h. empfohlen)

otrzymać (3)
rozpocznij naukę
bekommen = erhalten (erhielt, h. erhalten) = kriegen

zawierać wskazówki
rozpocznij naukę
Hinweise enthalten (enthielt, h. enthalten)

wziąć kogoś pod opiekę
rozpocznij naukę
jdn in Pflege aufnehmen (nahm auf, h. aufgenommen)

odkrywca, wynalazca
rozpocznij naukę
der Erfinder,-

odkryć, wynaleźć
rozpocznij naukę
erfinden (erfand, h. erfunden)

kartkować książkę
rozpocznij naukę
in einem Buch blättern

zmieniać, przekręcać sens (nierozdz.)
rozpocznij naukę
den Sinn verdrehen

unterdessen

rozpływać się (o śniegu, lodzie), przemijać (o czasie) (3)
rozpocznij naukę
verfließen (verfloss, s. verflossen) = zerfließen (zerfloss, s. zerflossen) = zerrinen (zerran, s. zerronnen)

tauen (taute, s. getaut)

dotrzymać obietnicy
rozpocznij naukę
das Versprechen halten

versprechen (versprach, h. versprochen)

wywiązywać się z obietnicy
rozpocznij naukę
das Versprechen einlösen

zastanawiać się nad
rozpocznij naukę
über (A) nachdenken (dachte nach, h. nachgedacht)

sposobność
rozpocznij naukę
die Gelegenheit, en

still = leise

ściana szczytowa
rozpocznij naukę
der Giebel,-

sterczeć, wznosić się w powietrze
rozpocznij naukę
in die Luft ragen

dotykać (2)
rozpocznij naukę
berühren = anfassen

wyznaczyć granice, ograniczać wolność
rozpocznij naukę
Grensen setzen = Freiheit einschränken

zamykać, założyć szlaban na coś
rozpocznij naukę
den Riegel vorlegen

przedstawić (2)
rozpocznij naukę
ausmalen = darstellen

die Herausforderung, en

bezpieczeństwo
rozpocznij naukę
die Geborgenheit

być zniesmaczonym
rozpocznij naukę
entsetzt sein

leczyć rany duszy
rozpocznij naukę
Seelenwunden heilen

coś połączyć z czymś (2)
rozpocznij naukę
etw mit etw verküpfen = verbinden (verband, h. verbunden)

poszerzać horyzonty
rozpocznij naukę
Horizonte erwitern

wzmacniać samoocenę, pewność siebie
rozpocznij naukę
Selbstbewusstsein stärken

odświeżyć język obcy
rozpocznij naukę
eine Fremdsprache erfrischen

die Einsamkeit

ciągnąć w nieznane
rozpocznij naukę
in die Ferne ziehen (zog, s. gezogen)

udzielać korepetycji
rozpocznij naukę
Nachhilfe(stunden) erteilen

szczegółowo
rozpocznij naukę
ausführlich

niańka, opiekunka do dzieci
rozpocznij naukę
das Au-pair-Mädchen

umfangreich

spis adresów
rozpocznij naukę
das Adressenverzeichnis, se

der Hass

das Schicksal,e


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.