Sterbehilfe 2

 0    102 fiszki    daridorius
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

barbarzyństwo
rozpocznij naukę
Barbarei

potajemna eutanazja
rozpocznij naukę
heimliche Sterbehilfe

profesjonalne zespoły do eutanazji
rozpocznij naukę
professionele Sterbehilfe-Teams

być w drodze
rozpocznij naukę
unterwegs sein

torować komuś drogę
rozpocznij naukę
jemandem den Weg ebnen

na tamtą stronę
rozpocznij naukę
ins Jenseits

najciężej chorzy
rozpocznij naukę
die Schwerstkranken

znudzeni, zmęczeni życiem
rozpocznij naukę
die Lebensmüden

Kritiker

wydzierać się z powodu
rozpocznij naukę
sich wettern gegen

komercjalizacja śmierci
rozpocznij naukę
Kommerzialisierung des Todes

obawiać się
rozpocznij naukę
sich fürchten

płynne przejście
rozpocznij naukę
der fließende Übergang

od kryzysu życiowego do końca życia
rozpocznij naukę
von Lebenskrise bis Lebensende

lista oczekujących
rozpocznij naukę
die Warteliste

projekt zakończenia życia
rozpocznij naukę
das Lebensende-Projekt

dobrowolne zakończenie życia
rozpocznij naukę
ein freiwilliges Lebensende

chętnie na śmierć
rozpocznij naukę
Sterbewillige

telefonicznie albo prze E-mail
rozpocznij naukę
telefonisch oder per E-mail

klinika zakończenia życia
rozpocznij naukę
Lebensendeklinik

zwrócić się
rozpocznij naukę
sich an jemanden wenden

pomoc, wsparcie
rozpocznij naukę
Beistand

odłączyć medyczną aparaturę
rozpocznij naukę
die medizinische Apparaturen abschalten

zrezygnować ze środków podtrzymujących życie
rozpocznij naukę
auf lebenserhaltende Maßnahmen verzichten

śmierć, zgon
rozpocznij naukę
das Ableben

nieuleczanie chory
rozpocznij naukę
unheilbar krank

der Mediziner

nieznośnie cierpiący człowiek
rozpocznij naukę
unertraglich leidender Mensch

verabreichen

nieświadomość
rozpocznij naukę
Bewusstlosigkeit

transportować w stan nieświadomości
rozpocznij naukę
in die Bewusstlosigkeit befördern

paraliżują oddech
rozpocznij naukę
Atmung lähmen

aż do zgonu
rozpocznij naukę
bis zum Exitus

wniosek o eutnazję
rozpocznij naukę
Sterbehilfe-Antrag

ermitteln

erwarten

opiekować się
rozpocznij naukę
betreuen

ministerium zdrowia
rozpocznij naukę
Gesundheitsministerium

wyraźnie na własne życzenie
rozpocznij naukę
ausdrücklich auf eigenen Wunsch

transportować z tej strony na drugą
rozpocznij naukę
vom Diesseits bis Jenseits befördern

przypadek śmiertelny
rozpocznij naukę
Sterbefall

zakończenie środków przedłużających życie
rozpocznij naukę
das Beenden der lebensverlängernden Maßnahmen

być w dysposycji
rozpocznij naukę
bereitstehen

sich weigern

praktykować eutanazję
rozpocznij naukę
Sterbehilfe leisten

odwiedzać na prośbę
rozpocznij naukę
auf Anfrage besuchen

akta chorego
rozpocznij naukę
die Krankenakte

przeglądać akta chorego
rozpocznij naukę
die Krankenakte einsehen

kłaść dużą wartość na to...
rozpocznij naukę
einen großen Wert darauf legen

niejasno sformułować
rozpocznij naukę
schwammig formulieren

pomoc przy samobójstwie
rozpocznij naukę
Hilfe beim Suizid

zasadniczo karalne
rozpocznij naukę
prinzipiell strafbar

postępowanie karne
rozpocznij naukę
Strafverfolgung

freiwillig

dokładne rozważenie
rozpocznij naukę
reifliche Überlegung

konsultować się
rozpocznij naukę
zu Rate ziehen

bez widoku na polepszenie
rozpocznij naukę
ohne Aussicht auf Besserung

skrócić cierpienie
rozpocznij naukę
Leiden verkürzen

pacjenci z rakiem
rozpocznij naukę
Krebspatienten

o wiele więcej niż
rozpocznij naukę
weit mehr als

z początkującą demencją
rozpocznij naukę
mit beginndender Demenz

pasować w schemat myślowy
rozpocznij naukę
ins Raster passen

częściowo zapominalski, zdezorientowany starszy człowiek
rozpocznij naukę
ein partiell vergesslicher, desoriertierter alter Mensch

podjąć decyzję
rozpocznij naukę
die Entscheidung treffen

behaupten

przedłożyć zarządzenie pacjenta
rozpocznij naukę
Patientenverfügung vorliegen

momenty przebłysku
rozpocznij naukę
in lichten Momenten

psychotyczny
rozpocznij naukę
psychotisch

być leczonym
rozpocznij naukę
in Behandlung sein

konserwatyście
rozpocznij naukę
Konservative

przedstawiciele kościoła
rozpocznij naukę
Kirchenvertreter

obrońcy pacjentów
rozpocznij naukę
Patientenschützer

Kritik üben

uprawiana forma barbarzyństwa
rozpocznij naukę
eine kultivierte Forme der Barbarei

potępiać, skazywać
rozpocznij naukę
verurteilen

być do dyspozycji
rozpocznij naukę
verfügbar sein

współdziałać
rozpocznij naukę
zusammenwirken

drużyny zabijające
rozpocznij naukę
Tötungsteams

stacjonarne i obwoźne
rozpocznij naukę
stationär und ambulant

popierać coś
rozpocznij naukę
befürwortern

ursprünglich

zadanie hospicjum
rozpocznij naukę
Hospizarbeit

terapie paliatywne
rozpocznij naukę
palliatice Therapie

codzienność
rozpocznij naukę
Alltäglichkeit

komisja dopuszczająca do eutanazji
rozpocznij naukę
die Euthanasie-Prüfungskommision

Landsleute

beistehen

vollkommen

Zuwendung

bedürfen

długoletni związek
rozpocznij naukę
langjährige Beziehung

zaproponować alternatywę
rozpocznij naukę
Alternativen anbieten

uczestniczyć
rozpocznij naukę
teilhaben

zmniejszają, łagodzą
rozpocznij naukę
lindern

zgodnie z naturą
rozpocznij naukę
naturgemäß

przyczynić się do czegoś
rozpocznij naukę
zu etwas beitragen

pojawiać się
rozpocznij naukę
aufkommen

dopuszczenie aktywnej eutanazji
rozpocznij naukę
Zulassung der aktiven Sterbehilfe

der Auftrag

grupa zawodowych lekarzy
rozpocznij naukę
Ärzteschaft

Hemmschwellen

wybijać się
rozpocznij naukę
abspringen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.