Sterbehilfe 3

 0    163 fiszki    daridorius
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

współczucie
rozpocznij naukę
das Mitleid

ciężko chorzy pacjenci
rozpocznij naukę
schwerkranke Patienten

życzenie samobójstwa
rozpocznij naukę
Selbstmordwunsch

w zastępstwie za niego wykonywać
rozpocznij naukę
stellvetretend für ihn ausführen

akt łaski ze współczucia
rozpocznij naukę
der Gnadenakt aus Mitleid

gebieten

qualvoll

skracać proces umierania
rozpocznij naukę
den Sterbeprozess abkürzen

cierpienie duchowe
rozpocznij naukę
seelisches Leid

męki cielesne
rozpocznij naukę
körperliche Qualen

dopuszczalny
rozpocznij naukę
zulässig

jedyna możliwość
rozpocznij naukę
die einzige Möglichkeit

skrócenie cierpienia
rozpocznij naukę
eine Abkürzung des Leides

Legalisierung

oszczędzać
rozpocznij naukę
sparen

znaczne koszta
rozpocznij naukę
erhebliche Kosten

system zdrowotny
rozpocznij naukę
Gesundheitssystem

koszta zdrowotne
rozpocznij naukę
Gesundheitskosten

wcześniej, przedtem
rozpocznij naukę
zuvor

w całym życiu
rozpocznij naukę
im gesamten Leben

przeznaczony
rozpocznij naukę
gezielt

zakończenie życia
rozpocznij naukę
Lebensbeendigung

beznadziejny
rozpocznij naukę
aussichtslos

zachorowanie
rozpocznij naukę
Erkrankung

użyć, wykorzystać
rozpocznij naukę
verwenden

człowiek ma prawo zakończyć życie samemu
rozpocznij naukę
Der Mensch hat das Recht, sein Leben selbst zu beenden.

wann immer

wolność jednostki
rozpocznij naukę
die Freiheit des Einzelnen

w prawo wchodzi
rozpocznij naukę
das Recht schließt

rozporządzać
rozpocznij naukę
verfügen über etwas

umfassen

być zgodnym z czymś, odpowiadać czemuś
rozpocznij naukę
entsprechen

Bevölkerung

w przypadku ankiet
rozpocznij naukę
Bei Umfragen

regelmäßig

die Befragten

znaczna większość
rozpocznij naukę
eine deutliche Mehrheit

opowiadać się za czymś
rozpocznij naukę
sich für etwas aussprechen

przymus do życia
rozpocznij naukę
Zwang zum Leben

kontynuować życie w mękach
rozpocznij naukę
das Leben unter Qualen fortsetzen

jasna rama prawna
rozpocznij naukę
ein klarer rechtlicher Rahmen

hierzu

Missbrauch

uniemożliwiać
rozpocznij naukę
verhindern

przecenienie
rozpocznij naukę
Überbewerung

prowadzić do błędnych ocenień
rozpocznij naukę
zu fehlerhaften Einschätzungen führen

prowadzić do błędnych decyzji
rozpocznij naukę
zu falschen Entscheidungen führen

godne człowieka
rozpocznij naukę
menschenwürdig

dać się prowadzić swojemu współczuciu
rozpocznij naukę
von seinem eigenen Mitleid leiten lassen

spontaniczne wyrażenie życzenia śmierci
rozpocznij naukę
ein spontan geäußerter Todeswunsch

umożliwiać
rozpocznij naukę
ermöglichen

może ulec zmianie
rozpocznij naukę
kann revidiert werden

szukać drogi, rozwiązania
rozpocznij naukę
Wege suchen

schmerzvoll

wojna ze śmiercią
rozpocznij naukę
Todeskampf

dzisiejsza medycyna paliatywna
rozpocznij naukę
die heutige Palliativmedizin

aż krótko przed śmiercią
rozpocznij naukę
bis kurz vor dem Tod

akceptowana jakość życia
rozpocznij naukę
akzeptable Lebensqualität

kontynuować leczenie bólu
rozpocznij naukę
eine weitgehende Behandlug der Schmerzen

na szczęście należeć do przeszłości
rozpocznij naukę
zum Glück der Vergangenheit angehören

pozostawać w pełni świadomym
rozpocznij naukę
bei vollem Bewusstsein bleiben

prawo do życia
rozpocznij naukę
das Lebensrecht

godność ludzka
rozpocznij naukę
Menschenwürde

oceniać po wartości
rozpocznij naukę
nach dem Wert bewerten

godne przedłużanie życia
rozpocznij naukę
würdige Lebensverlängerung

program eutanazji
rozpocznij naukę
Euthanasieprogramm

rozważanie z powodu kosztów
rozpocznij naukę
Kostenerwägungen

z powodu kosztów
rozpocznij naukę
aus Kostengründen

przedwcześnie
rozpocznij naukę
vorzeitig

bedürfen

to nie jest autonomiczna decyzja
rozpocznij naukę
das ist keine autonome Entscheidung

zmusza do działania
rozpocznij naukę
zu Handlungen zwingen

odmawiać z powodów moralnych
rozpocznij naukę
aus moralischen Gründen ablehnen

pochwalać takie zachowanie
rozpocznij naukę
eine solche Handlung gedulden

oczekiwać od społeczeństwa
rozpocznij naukę
von der Gesellschaft erwarten

przeprowadzić to doprowadzenie do śmierci
rozpocznij naukę
die Tötungshandlung durchführen

powołać się na swoją wolność
rozpocznij naukę
auf eigene Freiheit berufen

zły doradca
rozpocznij naukę
ein schlechter Ratgeber

zależeć od zadanego pytania
rozpocznij naukę
von der Fragestellung abhängen

zmniejszać męki przez medycynę paliatywną i usługi hospicyjne
rozpocznij naukę
durch die Palliativmedizin und Hospizdienste das Leid lindern

usługi hospicjum
rozpocznij naukę
Hospitzdienste

wolny od bólu
rozpocznij naukę
schmerzfrei

chcieć umrzeć z godnością
rozpocznij naukę
in Würde sterben wollen

kapitulacja ludzkiej społeczności
rozpocznij naukę
die Kapitulation der menschlichen Gesellschaft

żeby niechcący nie zostać eutanasiert;d
rozpocznij naukę
um nicht versehentlich eutanasiert zu werden

ochrona życia
rozpocznij naukę
Lebensschutz

polemiczny argument
rozpocznij naukę
das polemische Argument

zezwolenie, legalizacja
rozpocznij naukę
die Freigabe

znaczna liczba ludzi
rozpocznij naukę
eine erhebliche Anzahl von Menschen

żądanie, postulat
rozpocznij naukę
Forderung

nadzorowany przebieg
rozpocznij naukę
überwachter Ablauf

nosić przy sobie
rozpocznij naukę
bei sich tragen

Aufdruck

pracochłonny
rozpocznij naukę
aufwendig

uwarunkowany wiekowo/przez chorobę
rozpocznij naukę
altersbedingt/krankheitsbedingt

towarzyszenie
rozpocznij naukę
Begleitung

farmokologiczne kontrola symptomów
rozpocznij naukę
die medikamentöse Symptomkontrolle

pomoc, wsparcie
rozpocznij naukę
Beistand

opieka bliskich, duszpasterza, pracowników hospicjum
rozpocznij naukę
Betreuung durch Angehörige, Seelsorger, Hospitzmitarbeiter

zaufane otoczenie jako miejsce śmierci
rozpocznij naukę
vertraute Umgebung als Sterbort

Atemnot

Erbrechen

zwalczanie bólu
rozpocznij naukę
Schmerzbekämpfung

napady lęku, niepokój
rozpocznij naukę
Angstzustände, Unruhe

ausschließlich

fachowa ulga
rozpocznij naukę
fachgerechte Linderung

mieć na celu
rozpocznij naukę
zum Ziel haben

belasten

Unterlassung

zakończenie
rozpocznij naukę
Beenden

działanie przedłużające życie
rozpocznij naukę
lebensverlängernde Maßnahmen

sztuczne oddychanie, odżywianie
rozpocznij naukę
Beatmung und künstliche Ernährung

podywanie antybiotyków
rozpocznij naukę
Antibiotika-Gabe

opieka lekarska
rozpocznij naukę
Behandlung

nieprawne urazy ciała
rozpocznij naukę
rechtswidrige Körperverletzung

dalsze leczenie
rozpocznij naukę
Weiterbehandlung

rozwiać nieporozumienie
rozpocznij naukę
Missverständnis ausräumen

Pflegepersonen

unterliegen

herbeiführen

powód śmierci
rozpocznij naukę
Todesursache

unbekannt

pozwolenie na umieranie
rozpocznij naukę
Sterbelassen

autonomia pacjenta
rozpocznij naukę
Patientenautonomie

Voraussetzung

bezpośrednio wyrazić
rozpocznij naukę
unmittelbar äußern

ten dokument pacjentów
rozpocznij naukę
Patientenverfügung

abschätzen

zamierzona decyzja
rozpocznij naukę
die willentliche Entscheidung

zginąć z ręki człowieka
rozpocznij naukę
von Menschenhand sterben

pomoc przy zabijaniu się
rozpocznij naukę
Beihilfe zur Selbsttötung

w rzadkich przypadkach powodować
rozpocznij naukę
in seltenen Fällen bewirken

uśmierzenie bólu
rozpocznij naukę
Schmerzlinderung

verabreichen

skrócenie życia
rozpocznij naukę
Lebensverkürzung

postanowienie zabicia
rozpocznij naukę
Tötungsvorsatz

ukrywać się za czymś
rozpocznij naukę
hinter etwas stecken

działanie uboczne
rozpocznij naukę
Nebenwirkung

wziąć pod uwagę
rozpocznij naukę
in Kauf nehmen

zabić za pomocą przedawkowania morfiny
rozpocznij naukę
mit einer Überdosis Morphium töten

niezależnie od tego
rozpocznij naukę
unabhängig davon

ustawowo zabronione
rozpocznij naukę
gesetzlich verboten

Antrieb

na żądanie
rozpocznij naukę
auf Verlangen

Patientenverfügung hineinschreiben

nie dochodzić do skutku
rozpocznij naukę
unterbleiben

vollziehen

straflos

strafbar

im Zusammenhang

naruszenie przeciwko
rozpocznij naukę
Verstoß gegen

bestrafen

zaniechane dawanie pomocy
rozpocznij naukę
unterlassene Hilfeleistung

ratując życie
rozpocznij naukę
lebensrettend

zulässig

geboten

działanie prowadzące do śmierci
rozpocznij naukę
Tötungshandlung

odwoływać się na
rozpocznij naukę
sich beziehen auf

Haltung

Grundlage

wyłączyć maszynę do sztucznego oddychania
rozpocznij naukę
Beatmungsmaschine abschalten

zwolnić z czegoś
rozpocznij naukę
entbunden

das Zulassen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.