Gentechnik ist Alltag

 0    99 fiszek    uamgermanistyka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

technologia genetyczna jest codziennością
rozpocznij naukę
Gentechnik ist Alltag

od leków aż po środki piorące
rozpocznij naukę
Von Medikamenten bis zum Waschmittel

niezauważony
rozpocznij naukę
unbemerkt

wkraczać do akcji
rozpocznij naukę
zum Einsatz kommen

routinemäßig

wiele postępów medycznych
rozpocznij naukę
viele medizinische Fortschritte

opierać się na
rozpocznij naukę
sich beruhen auf

zaangażowanie, wprowaszenie techniki genetycznej
rozpocznij naukę
der Einsatz der Gentechnnologie

produkcja leków
rozpocznij naukę
die Herstellung von Medikamenten

nowe poznania o rozwoju organów i komórek nerwowych
rozpocznij naukę
neue Erkenntnise über die Entwicklung von Organen und Nervenzellen

wybadanie takich chorób jak rak czy cierpienie na demensję
rozpocznij naukę
die Erforschung von Krankheiten wie Krebs und Demenz-Leiden

zrozumiały przykład
rozpocznij naukę
ein anschauliches Beispiel

produkcja insuliny dla cukrzyków
rozpocznij naukę
die Herstellung von Insulin für Zuckerkranke

do tego stopnia zmienić bakterię
rozpocznij naukę
ein Bakterium derart verändern

produkować ludzką insulinę
rozpocznij naukę
menschliches Insulin produzieren

do tego zostanie pobrany gen insuliny z jakiejś komórki zdrowego człowieka
rozpocznij naukę
dazu wird das Insulin-Gen aus einer Zelle eines gesunden Menschen entnommen

einschleusen/einspritzen

powieść się
rozpocznij naukę
glücken

bakteria produkuje insulinę
rozpocznij naukę
das Bakterium produziert Insulin

regulacja stanu cukru we krwi
rozpocznij naukę
Regulierung eines Blutzuckerhaushaltes

genetycznie wyprodukowana insulina
rozpocznij naukę
gentechnisch hergestellte Insulin

dziedzina technologii genetycznej
rozpocznij naukę
das Gebiet der Gentechnologie

zostać podzielonym na trzy obszary
rozpocznij naukę
in die drei Bereiche unterteilt werden

stosowanie w medycynie
rozpocznij naukę
Anwendung in der Medizin

zajmować się metodami produkcyjnymi w zarazkach
rozpocznij naukę
sich mit Produktionsmethoden in Mikroben befassen

unverzichtbar

badania mediczne
rozpocznij naukę
die medizinische Forschung

należeć do codzienności
rozpocznij naukę
zum Alltag gehören

podstawowe badania naukowe
rozpocznij naukę
Grundlagenforschung

odnosić się do czegoś
rozpocznij naukę
sich auf etwas beziehen

der Impfstoff

rozwijać nowe procedury terapii
rozpocznij naukę
neue Therapieverfahren entwickeln

szczególnie ważny
rozpocznij naukę
besonders wichtig

gentechniczne metody w obszarza onkologii
rozpocznij naukę
gentechnische Methoden im Bereich der Onkologie

zostały zastosowane
rozpocznij naukę
sie werden eingesetzt

diagnozować różne rodzaje raka
rozpocznij naukę
unterschiedliche Krebs-Arten diagnostizieren

badać powstanie i wzrost nowotworów
rozpocznij naukę
die Enstehung und das Wachstum von Tumoren untersuchen

rozwijać teorię terapii
rozpocznij naukę
Therapieansätze entwickeln

sprawdzać za pomocą specyficznych gentestów
rozpocznij naukę
Mit spezifischen Gentesten prüfen

jaki lek i w jakiej dawce jest odpowiedni dla jakiegoś pacjenta
rozpocznij naukę
welches Medikament in welcher Dosierung für einen Patienten geeignet ist

erlauben

szukać związku czegoś z czymś
rozpocznij naukę
mit etwas in Verbindung bringen

powtarzać skuteczne terapie
rozpocznij naukę
erfolgreiche Therapien wiederholen

obok insuline jest w akcji też 90 kolejnych genetycznie wyprodukowanych leków
rozpocznij naukę
Neben dem Insulin sind auch 90 weitere genetisch hergestellte Medikamenten im Einsatz

od leczenia hemofilii przez stwardnienie rozsiana aż po aids
rozpocznij naukę
von der Behandlung der Bluterkrankheit durch die Multiple Sklerose bis zu Aids

rozwój szczepionek
rozpocznij naukę
die Entwicklung von Impfstoffen

wybuchnięcie wielu chorób zostanie całkowicie uniknione
rozpocznij naukę
der Ausbruch vieler Krankheiten wird gänzlich vermieden

długotrwały
rozpocznij naukę
langwierig

dzięki gentechnice
rozpocznij naukę
dank Gentechnik

umożliwiać
rozpocznij naukę
ermöglichen

zespół cech dziedzicznych
rozpocznij naukę
das Erbgut

der Erreger

zaoferować nowe punkty natarcia
rozpocznij naukę
neue Angriffspunkte bieten

szczepienie przeciwko malarii
rozpocznij naukę
Imfung gegen Malaria

wyprodukowane za pomocą genetycznych metod
rozpocznij naukę
mit gentechnischen Methoden hergestellt

wiele innych zastosowań
rozpocznij naukę
viele weitere Anwendungen

testy genetyczne
rozpocznij naukę
Gentests

stosowane do diagnozy zarazków chorobotwórczych
rozpocznij naukę
zur Diagnose von Krankheitserreger einsetzen

choroby genetyczne
rozpocznij naukę
genetische Krankheiten

testy na ojcostwo
rozpocznij naukę
Vaterschaftsnachweise

zawierać to samo DNA
rozpocznij naukę
die gleiche DNA enthalten

na jeden test wystarczy mało komórek
rozpocznij naukę
für einen Gentest reichen wenige Zellen

przydawać się
rozpocznij naukę
nutzen

na podstawie śladów krwi na miejscu czynu udowadniać
rozpocznij naukę
aufgrund der Blutspuren am Tatort überführen

zaangażowanie metod gentechnicznych
rozpocznij naukę
der Einsatz gentechnischer Methoden

bezeichnen

ważny obszar zielonej gentechniki
rozpocznij naukę
ein wichtiger Bereich der grünen Gentechnik

uprawa transgenicznych roślin
rozpocznij naukę
die Zucht transgener Pflanzen

rodzaj jabłek podatny na mączniaka
rozpocznij naukę
eine Apfelsorte auf Mehltau anfällig

inne natomast nie
rozpocznij naukę
eine andere jedoch nicht

dadurch

einbauen

szodliwy dla gąsienic
rozpocznij naukę
für die Raupen giftig

rezygnować z zaangażowania trucizny na insekty
rozpocznij naukę
auf den Einsatz von Insektengift verzichten

połowa uprawianej kukurydzy jest zmieniona genetycznie
rozpocznij naukę
die Hälfte des angebauten Mais ist gentechnisch verändert.

konsumować od lat
rozpocznij naukę
seit Jahren konsumieren

genetycznie zmieniona żywność
rozpocznij naukę
gentechnisch veränderte Nahrung

dopuszczać jako żywność
rozpocznij naukę
als Narhungsmittel zulassen

z powodu brakującego popytu
rozpocznij naukę
wegen fehlender Nachfrage

nie ma do kupienia żadnych gentechnicznych produktów
rozpocznij naukę
keine Gentech-Produkte zum Verkauf stehen

inaczej w przypadku tekstyliów
rozpocznij naukę
Anders bei Textilien

im Handel

jest oferowanych wiele ubrań z genetycznie zmienionej bawełny
rozpocznij naukę
viele Kleider aus genetisch verändreter Bauwolle angeboten werden

w przypadku produkcji paliwa
rozpocznij naukę
Bei der Produktion von Treibstoff

zostowana została gentechnika
rozpocznij naukę
Gentechnik wird eingesetzt

tankować auto
rozpocznij naukę
Auto tanken

już dzisiaj
rozpocznij naukę
bereits heute

mieszanka z benzyny i przyjaznemu dla klimatu etanolu roślinnego
rozpocznij naukę
ein Gemisch aus Benzin und klimafreundlichen Pflanzen-Ethanol

przez zaangażowanie trangenicznych rośliny
rozpocznij naukę
durch den Einsatz von transgenen Pflanzen

ułatwiać proces produkcji tego biologicznemu paliwu
rozpocznij naukę
den Produktionsprozess dieser biologischen Treibstoffe erleichtern

zajmować się mikroorganizmami
rozpocznij naukę
sich mit Mikroorganismen befassen

w dużej mierze hodowane
rozpocznij naukę
in grossen Mengen gezüchtet

mikroorganizmy produkują vitaminy
rozpocznij naukę
die Mikroorganismen produzieren Vitamine

Süßstoff

podpuszczka do produkcji sera
rozpocznij naukę
Lab für die Käseherstellung

enzymy wszelakiego rodzaju
rozpocznij naukę
Enzyme aller Art

znaleźć białka
rozpocznij naukę
Eiweisse finden

spowalniać chemiczne reakcje
rozpocznij naukę
die chemischen Reaktionen beschleunigen

standardowy, przyjęty do handlu
rozpocznij naukę
handelsüblich


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.