Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion

 0    134 fiszki    uamgermanistyka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Landwirtschaft

produkcja żywności
rozpocznij naukę
Lebensmittelproduktion

olbrzymia ilość żywności
rozpocznij naukę
eine enorme Zahl an Lebensmittel

wyprodukowany za pomocą gentechnicznych postępowań
rozpocznij naukę
mit Hilfe gentechnischer Verfahren hergestellt

potrzebować
rozpocznij naukę
benötigen

zatwierdzenie/pozwolenie
rozpocznij naukę
Genehmigung

tak zmieniony produkt
rozpocznij naukę
so veränderte Produkt

zostać oznaczony
rozpocznij naukę
gekennzeichnet werden

belegen

genetyczna żywność
rozpocznij naukę
Gen-Nahrungsmittel

duża większość konsumentów
rozpocznij naukę
die große Mehreheit der verbraucher

stopień wykształcenia
rozpocznij naukę
der Bildungsgrad

krytyczny dystans do gentechniki w produkcji żywności
rozpocznij naukę
kritische Distanz zur Gentechnik in der Lebensmittelproduktion

stawiać argumenty
rozpocznij naukę
Argumente stellen

decydujące rozwiązanie problemu
rozpocznij naukę
die entscheidende Problemlösung

iść na krytyczny dystans
rozpocznij naukę
gehen auf

sprawiać że są zdrowsze
rozpocznij naukę
gesünder machen

genetycznie zmienione rośliny
rozpocznij naukę
gentechnisch veränderte Nahrungspflanzen

ze specjalnymi właściwościami
rozpocznij naukę
mit speziellen Eigenschaften

sporadycznie
rozpocznij naukę
vereinzelt

na rynku światowym
rozpocznij naukę
auf dem Weltmarkt

Gentechnika nie jest konieczna do zdrowego odżywiania
rozpocznij naukę
Gentechnik ist für eine gesunde Ernährung nicht notwendig.

narody uprzemysłowione
rozpocznij naukę
Industrienationen

popyt na jakościowo dobre produkty żywnościowe
rozpocznij naukę
das Angebot an qualitativ guten Lebensmittel

dostępne całorocznie
rozpocznij naukę
ganzjährig verfügbar

brak substancji odżywczych
rozpocznij naukę
Nährstoffmangel

w pierwszej kolejności/linii
rozpocznij naukę
in erster Linie

złe nawyki żywieniowe
rozpocznij naukę
falsche Ernährungsgewohnheiten

anreichern

vermutet werden
rozpocznij naukę
być pryzpuszczanym

określone substancje
rozpocznij naukę
bestimmte Stoffe

genügen

gdzie leżą granice szkodliwości?
rozpocznij naukę
wo liegen die Grenzen zur Schädlichkeit

o wielu substancjach prawie nic nie wiadomo
rozpocznij naukę
von vielen Stoffen weiß man gar nicht

optymalne działanie
rozpocznij naukę
Wirkungsoptimum

zostaną przyjmowane
rozpocznij naukę
aufgenommen werden

wspomniane substancje
rozpocznij naukę
die betroffenden Substanzen

w jakich ilościach
rozpocznij naukę
in welchen Mengen

robić wolnym od czegoś
rozpocznij naukę
frei von etwas machen

Allergiker

grupa docelowa
rozpocznij naukę
Zielgruppe

Bemühungen

być wolnym od substancji wywołujących alergie
rozpocznij naukę
frei von Allergie auslösenden Substanzen sein

scheitern

usuwać z sukcesem główne alergeny z ryżu
rozpocznij naukę
Hauptallergen erfolgreich aus dem Rein entfernen

wolny od alergenów
rozpocznij naukę
allergenfrei

frakcja proteinowa
rozpocznij naukę
Proteinfraktion

wywołujący alergie
rozpocznij naukę
Allergie auslösend

okres rozwoju
rozpocznij naukę
der Entwicklugszeitraum

od plonu do plonu
rozpocznij naukę
von Frucht zu Frucht

absehbar

zdolne do wprowadzenia na rynek
rozpocznij naukę
vermarktungsfähig

zaoszczędzenie
rozpocznij naukę
Einsparung

środek chwastobójczy
rozpocznij naukę
Unkrautvernichtungsmittel

w przypadku uprawy
rozpocznij naukę
beim Anbau

warunki uprawy
rozpocznij naukę
Anbaubedingungen

zależny od wielu czynników
rozpocznij naukę
von vielen Faktoren abhängig

zmieniać się
rozpocznij naukę
variieren

warunki klimatyczne
rozpocznij naukę
klimatische Gegebenheiten

opierać się czemuś
rozpocznij naukę
standhalten

na stanowisku, na miejscu
rozpocznij naukę
am Standort

stować środki do spryskiwania
rozpocznij naukę
Spritzmittel anwenden

die Resistenz

zastosowane herbycydy
rozpocznij naukę
die eingesetzten Herbizide

Landwirt

rosnące wykształcanie się odporności
rozpocznij naukę
die zunehmende Ausbildung von Resistenzen

Unkräuter

opierać się wyższym dawkom herbycydów
rozpocznij naukę
höheren Dosen von Herbiziden standhalten

przy produkcji produktów żywnościowych
rozpocznij naukę
bei der Erzeugung von Lebensmitteln

mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
rozpocznij naukę
umweltschonend

ustanowienie
rozpocznij naukę
Festschreibung

überkommen

przyjazny dla środowiska
rozpocznij naukę
umweltverträglich

uprawa ekologiczna
rozpocznij naukę
der Öko-Landbau

rezygnować z chemiczno-syntetycznych środków spryskujących
rozpocznij naukę
auf chemisch-syntektische Spritzmittel verzichten

obiecane zwiększenie plonów
rozpocznij naukę
in Aussicht gestellte Ertagserhöhung

żądana pewność co do żywnoście
rozpocznij naukę
die gewünschte Ernährungssicherheit

niedożywienie
rozpocznij naukę
Mangelernährung

fenomeny socjalne
rozpocznij naukę
soziale Phänomene

priorytetowo
rozpocznij naukę
vorrangig

strategie socjalne i polityczne
rozpocznij naukę
soziale und politische Strategien

długotrwały
rozpocznij naukę
nachhaltig

kraje rozwijające się
rozpocznij naukę
Entwicklungsländer

projekty rolnicze
rozpocznij naukę
Landwirtschaftsprojekte

prowadzić do dobrych sukcesó
rozpocznij naukę
zu guten Erfolgen führen

der Erhalt

dalszy rozwój
rozpocznij naukę
Weiterentwicklung

Kultivierung

herkömmlich

doradztwo żywieniowe
rozpocznij naukę
Ernährungsberatung

program kształcący
rozpocznij naukę
Bildungsprogramm

udział niedożywionych spadać
rozpocznij naukę
den Anteil der Unterernährten senken

projekty wspierające
rozpocznij naukę
Unterstützungsprojekte

jednowymiarowo-techniczne rozwiązanie
rozpocznij naukę
eindimensional-technische Lösung

ówczesne państwa
rozpocznij naukę
die jeweiligen Länder

być dopasowanym
rozpocznij naukę
angepasst sein

dopasowane do miejsca gatunki
rozpocznij naukę
standortangepasste Sorten

metody hodowlane
rozpocznij naukę
Anbaumethoden

widziany jako motor napędowy
rozpocznij naukę
als Beschäftigungsmotor anzusehen

w dzisiejszej debacie
rozpocznij naukę
in der heutigen Debatte

brakujące miejsca pracy
rozpocznij naukę
fehlende Arbeitsplätze

die Prognosen

tendencyjnie
rozpocznij naukę
tendenziell

wysoko wykwalifikowane miejsca pracy
rozpocznij naukę
hoch qualifizierte Arbeitsplätze

utraty miejsa pracy
rozpocznij naukę
Arbeitsplatzverluste

verloren gehen

rolnictwo ekologiczne
rozpocznij naukę
die ökologische Landwirtschaft

działy badające
rozpocznij naukę
Forschungsabteilungen

zorientowane na popyt
rozpocznij naukę
nachfrageorientiert

produkowanie produktów żywieniowych
rozpocznij naukę
Lebensmittelerzeugung

w ostatnim dziesięcioleciu
rozpocznij naukę
im letzen Jahrzehnt

erheblich

wzrost obrotów
rozpocznij naukę
Umsatzzuwachs

dziesiątki tysięcy

zostać stworzonym
rozpocznij naukę
geschafft werden

system odpornościowy
rozpocznij naukę
Immunsystem

wpływ na potencialne wywoływanie raka
rozpocznij naukę
ein Einfluss auf das POtenzial, krebs auszulösen

dopuszczone rośliny genetyczne
rozpocznij naukę
zugelassene Genpflanzen

ostro trujący
rozpocznij naukę
akut giftig

jak dotąd nie zostały opisane żadne szkodliwe oddziaływania
rozpocznij naukę
Bislang werden keine schädlichen Wirkungen beschrieben.

brak ryzyka dla zdrowia
rozpocznij naukę
das Fehlen von Gesundheitsrisiken

jakieś badania dot. karmienia na zwierzętach
rozpocznij naukę
Fütterungsstudien an Tieren

dawać wskazania na zmiany w komórkach i systemie organizmu
rozpocznij naukę
Hinweisen auf Veränderungen an Zellen und Organsystem geben

zostać czymś karmionym
rozpocznij naukę
mit etwas gefüttert werden

zmiany w systemie odpornościowym
rozpocznij naukę
Veränderungen im Immunsystem

dochodzić do znaczącego pogorszenia płodności
rozpocznij naukę
zu signifikanten Beeinträchtigungwn der Fruchtbarkeit kommen

alergie związane z żywnością
rozpocznij naukę
Nahrungsmittelallergien

występować w przypadku coraz więcej ludzi
rozpocznij naukę
bei immer mehr Menschen auftreten

silny wzrost alergii soji
rozpocznij naukę
eine starke Zunahme von Sojaallergien

künftig

konsumpcja soji
rozpocznij naukę
Verzehr von Soja

uznać za przyczynę
rozpocznij naukę
züruckführen

wzrastająco ciężko
rozpocznij naukę
zunehmend schwierig

uniknąć alergenów
rozpocznij naukę
Allergen meiden


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.