Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion

 0    134 fiszki    uamgermanistyka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
rolnictwo
rozpocznij naukę
Landwirtschaft
produkcja żywności
rozpocznij naukę
Lebensmittelproduktion
olbrzymia ilość żywności
rozpocznij naukę
eine enorme Zahl an Lebensmittel
wyprodukowany za pomocą gentechnicznych postępowań
rozpocznij naukę
mit Hilfe gentechnischer Verfahren hergestellt
potrzebować
rozpocznij naukę
benötigen
zatwierdzenie/pozwolenie
rozpocznij naukę
Genehmigung
tak zmieniony produkt
rozpocznij naukę
so veränderte Produkt
zostać oznaczony
rozpocznij naukę
gekennzeichnet werden
pokrywać
rozpocznij naukę
belegen
genetyczna żywność
rozpocznij naukę
Gen-Nahrungsmittel
duża większość konsumentów
rozpocznij naukę
die große Mehreheit der verbraucher
stopień wykształcenia
rozpocznij naukę
der Bildungsgrad
krytyczny dystans do gentechniki w produkcji żywności
rozpocznij naukę
kritische Distanz zur Gentechnik in der Lebensmittelproduktion
stawiać argumenty
rozpocznij naukę
Argumente stellen
decydujące rozwiązanie problemu
rozpocznij naukę
die entscheidende Problemlösung
iść na krytyczny dystans
rozpocznij naukę
gehen auf
sprawiać że są zdrowsze
rozpocznij naukę
gesünder machen
genetycznie zmienione rośliny
rozpocznij naukę
gentechnisch veränderte Nahrungspflanzen
ze specjalnymi właściwościami
rozpocznij naukę
mit speziellen Eigenschaften
sporadycznie
rozpocznij naukę
vereinzelt
na rynku światowym
rozpocznij naukę
auf dem Weltmarkt
Gentechnika nie jest konieczna do zdrowego odżywiania
rozpocznij naukę
Gentechnik ist für eine gesunde Ernährung nicht notwendig.
narody uprzemysłowione
rozpocznij naukę
Industrienationen
popyt na jakościowo dobre produkty żywnościowe
rozpocznij naukę
das Angebot an qualitativ guten Lebensmittel
dostępne całorocznie
rozpocznij naukę
ganzjährig verfügbar
brak substancji odżywczych
rozpocznij naukę
Nährstoffmangel
w pierwszej kolejności/linii
rozpocznij naukę
in erster Linie
złe nawyki żywieniowe
rozpocznij naukę
falsche Ernährungsgewohnheiten
wzbogacać
rozpocznij naukę
anreichern
vermutet werden
rozpocznij naukę
być pryzpuszczanym
określone substancje
rozpocznij naukę
bestimmte Stoffe
wystarczyć
rozpocznij naukę
genügen
gdzie leżą granice szkodliwości?
rozpocznij naukę
wo liegen die Grenzen zur Schädlichkeit
o wielu substancjach prawie nic nie wiadomo
rozpocznij naukę
von vielen Stoffen weiß man gar nicht
optymalne działanie
rozpocznij naukę
Wirkungsoptimum
zostaną przyjmowane
rozpocznij naukę
aufgenommen werden
wspomniane substancje
rozpocznij naukę
die betroffenden Substanzen
w jakich ilościach
rozpocznij naukę
in welchen Mengen
robić wolnym od czegoś
rozpocznij naukę
frei von etwas machen
alergik
rozpocznij naukę
Allergiker
grupa docelowa
rozpocznij naukę
Zielgruppe
starania
rozpocznij naukę
Bemühungen
być wolnym od substancji wywołujących alergie
rozpocznij naukę
frei von Allergie auslösenden Substanzen sein
doznawać
rozpocznij naukę
scheitern
usuwać z sukcesem główne alergeny z ryżu
rozpocznij naukę
Hauptallergen erfolgreich aus dem Rein entfernen
wolny od alergenów
rozpocznij naukę
allergenfrei
frakcja proteinowa
rozpocznij naukę
Proteinfraktion
wywołujący alergie
rozpocznij naukę
Allergie auslösend
okres rozwoju
rozpocznij naukę
der Entwicklugszeitraum
od plonu do plonu
rozpocznij naukę
von Frucht zu Frucht
widoczny
rozpocznij naukę
absehbar
zdolne do wprowadzenia na rynek
rozpocznij naukę
vermarktungsfähig
zaoszczędzenie
rozpocznij naukę
Einsparung
środek chwastobójczy
rozpocznij naukę
Unkrautvernichtungsmittel
w przypadku uprawy
rozpocznij naukę
beim Anbau
warunki uprawy
rozpocznij naukę
Anbaubedingungen
zależny od wielu czynników
rozpocznij naukę
von vielen Faktoren abhängig
zmieniać się
rozpocznij naukę
variieren
warunki klimatyczne
rozpocznij naukę
klimatische Gegebenheiten
opierać się czemuś
rozpocznij naukę
standhalten
na stanowisku, na miejscu
rozpocznij naukę
am Standort
stować środki do spryskiwania
rozpocznij naukę
Spritzmittel anwenden
odporność
rozpocznij naukę
die Resistenz
zastosowane herbycydy
rozpocznij naukę
die eingesetzten Herbizide
rolnik
rozpocznij naukę
Landwirt
rosnące wykształcanie się odporności
rozpocznij naukę
die zunehmende Ausbildung von Resistenzen
chwasty
rozpocznij naukę
Unkräuter
opierać się wyższym dawkom herbycydów
rozpocznij naukę
höheren Dosen von Herbiziden standhalten
przy produkcji produktów żywnościowych
rozpocznij naukę
bei der Erzeugung von Lebensmitteln
mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
rozpocznij naukę
umweltschonend
ustanowienie
rozpocznij naukę
Festschreibung
tradycyjny
rozpocznij naukę
überkommen
przyjazny dla środowiska
rozpocznij naukę
umweltverträglich
uprawa ekologiczna
rozpocznij naukę
der Öko-Landbau
rezygnować z chemiczno-syntetycznych środków spryskujących
rozpocznij naukę
auf chemisch-syntektische Spritzmittel verzichten
obiecane zwiększenie plonów
rozpocznij naukę
in Aussicht gestellte Ertagserhöhung
żądana pewność co do żywnoście
rozpocznij naukę
die gewünschte Ernährungssicherheit
niedożywienie
rozpocznij naukę
Mangelernährung
fenomeny socjalne
rozpocznij naukę
soziale Phänomene
priorytetowo
rozpocznij naukę
vorrangig
strategie socjalne i polityczne
rozpocznij naukę
soziale und politische Strategien
długotrwały
rozpocznij naukę
nachhaltig
kraje rozwijające się
rozpocznij naukę
Entwicklungsländer
projekty rolnicze
rozpocznij naukę
Landwirtschaftsprojekte
prowadzić do dobrych sukcesó
rozpocznij naukę
zu guten Erfolgen führen
otrzymanie
rozpocznij naukę
der Erhalt
dalszy rozwój
rozpocznij naukę
Weiterentwicklung
uprawianie
rozpocznij naukę
Kultivierung
tradycyjny
rozpocznij naukę
herkömmlich
doradztwo żywieniowe
rozpocznij naukę
Ernährungsberatung
program kształcący
rozpocznij naukę
Bildungsprogramm
udział niedożywionych spadać
rozpocznij naukę
den Anteil der Unterernährten senken
projekty wspierające
rozpocznij naukę
Unterstützungsprojekte
jednowymiarowo-techniczne rozwiązanie
rozpocznij naukę
eindimensional-technische Lösung
ówczesne państwa
rozpocznij naukę
die jeweiligen Länder
być dopasowanym
rozpocznij naukę
angepasst sein
dopasowane do miejsca gatunki
rozpocznij naukę
standortangepasste Sorten
metody hodowlane
rozpocznij naukę
Anbaumethoden
widziany jako motor napędowy
rozpocznij naukę
als Beschäftigungsmotor anzusehen
w dzisiejszej debacie
rozpocznij naukę
in der heutigen Debatte
brakujące miejsca pracy
rozpocznij naukę
fehlende Arbeitsplätze
prognozy
rozpocznij naukę
die Prognosen
tendencyjnie
rozpocznij naukę
tendenziell
wysoko wykwalifikowane miejsca pracy
rozpocznij naukę
hoch qualifizierte Arbeitsplätze
utraty miejsa pracy
rozpocznij naukę
Arbeitsplatzverluste
ginąć
rozpocznij naukę
verloren gehen
rolnictwo ekologiczne
rozpocznij naukę
die ökologische Landwirtschaft
działy badające
rozpocznij naukę
Forschungsabteilungen
zorientowane na popyt
rozpocznij naukę
nachfrageorientiert
produkowanie produktów żywieniowych
rozpocznij naukę
Lebensmittelerzeugung
w ostatnim dziesięcioleciu
rozpocznij naukę
im letzen Jahrzehnt
znaczny
rozpocznij naukę
erheblich
wzrost obrotów
rozpocznij naukę
Umsatzzuwachs
zigtausend
rozpocznij naukę
dziesiątki tysięcy
zostać stworzonym
rozpocznij naukę
geschafft werden
system odpornościowy
rozpocznij naukę
Immunsystem
wpływ na potencialne wywoływanie raka
rozpocznij naukę
ein Einfluss auf das POtenzial, krebs auszulösen
dopuszczone rośliny genetyczne
rozpocznij naukę
zugelassene Genpflanzen
ostro trujący
rozpocznij naukę
akut giftig
jak dotąd nie zostały opisane żadne szkodliwe oddziaływania
rozpocznij naukę
Bislang werden keine schädlichen Wirkungen beschrieben.
brak ryzyka dla zdrowia
rozpocznij naukę
das Fehlen von Gesundheitsrisiken
jakieś badania dot. karmienia na zwierzętach
rozpocznij naukę
Fütterungsstudien an Tieren
dawać wskazania na zmiany w komórkach i systemie organizmu
rozpocznij naukę
Hinweisen auf Veränderungen an Zellen und Organsystem geben
zostać czymś karmionym
rozpocznij naukę
mit etwas gefüttert werden
zmiany w systemie odpornościowym
rozpocznij naukę
Veränderungen im Immunsystem
dochodzić do znaczącego pogorszenia płodności
rozpocznij naukę
zu signifikanten Beeinträchtigungwn der Fruchtbarkeit kommen
alergie związane z żywnością
rozpocznij naukę
Nahrungsmittelallergien
występować w przypadku coraz więcej ludzi
rozpocznij naukę
bei immer mehr Menschen auftreten
silny wzrost alergii soji
rozpocznij naukę
eine starke Zunahme von Sojaallergien
przyszły
rozpocznij naukę
künftig
konsumpcja soji
rozpocznij naukę
Verzehr von Soja
uznać za przyczynę
rozpocznij naukę
züruckführen
wzrastająco ciężko
rozpocznij naukę
zunehmend schwierig
uniknąć alergenów
rozpocznij naukę
Allergen meiden

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.