Pro und Contra Gentechnik

 0    108 fiszek    uamgermanistyka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

o temacie dot. agrogentechniki
rozpocznij naukę
über das Thema Agro-Gentechnik

nic dziwnego
rozpocznij naukę
kein Wunder

od lat prowadzi się kontrowersyjne dyskusje
rozpocznij naukę
seit jahren wird kontrovers diskutiert

przegląd ważniejszych punktów spornych
rozpocznij naukę
ein Überblick über wichtige Streitpunkte

gospodarcze interesy
rozpocznij naukę
wirtschafltiche Interessen

wpływ polityczny
rozpocznij naukę
politischer Einfluss

wspieranie badań
rozpocznij naukę
Forschungsförderung


samemu zbudować sobie zdanie
rozpocznij naukę
sich selbst eine Meinung bilden

znać argumenty obu stron
rozpocznij naukę
die Argumente beider Seiten kennen

zwalczać głód na świecie
rozpocznij naukę
den Hunger in der Welt bekämpfen

wzrasta liczba ludzi
rozpocznij naukę
die Zahl der Menschen nimmt zu

haptsächlich

chcą jeść więcej niż dotąd mięsa
rozpocznij naukę
sie wollen mehr Fleisch als bisher essen

pokrywać rosnące zapotrzebowanie na energię i surowce
rozpocznij naukę
steigender Bedarf an Energie und Rohstoffe decken

produkcja rolnicza musi zostać podwojona
rozpocznij naukę
die landwirtschaftliche Produktion muss fast verdoppelt werden

wyłącznie za pomocą tradycyjnych metod uprawiania jest to niemożliwe
rozpocznij naukę
ausschließlich mit herkömmlichen Züchtungsmethoden ist das unmöglich

przyczynić się do czegoś
rozpocznij naukę
einen Beitrag leisten

gentechnika stwarza więcej problemów niż rozwiązuje
rozpocznij naukę
Gentechnik schafft mehr Probleme als sie löst

nigdy wczesniej
rozpocznij naukę
nie zuvor

produkować więcej żywności niż dzisiaj
rozpocznij naukę
mehr Nahrungsmittel als heute produzieren

zostać wyrzucanym
rozpocznij naukę
weggeschmissen werden

gdyby żywność była odpowiednio rozdzielana
rozpocznij naukę
wenn lebensmittel gerecht verteilt wären

hungern

70% wszystkich głodujących mieszka na lądzie
rozpocznij naukę
70% aller Hungernden leben auf dem Lande

insbesondere

dostęp do lądu, wody, nasion, praktycznego know-how, lokalnych supermarketów i prostych technologii
rozpocznij naukę
der Zugang zu Land, Wasser, Saatgut, zu praktischen Know-How, zu lokalen Märkten und zu einfachen Technologien

zostać produkowanym
rozpocznij naukę
produziert werden

pasza dla zwierząt, bawełna, energia z roli
rozpocznij naukę
Tierfütter, Baumwolle, Energie vom Acker

konkurriren

pociągać do nowych zależności
rozpocznij naukę
in neue Abhängigkeiten bringen

die Ernte

der Aussaat

bez płacenia licencji
rozpocznij naukę
ohne Lizenzen zu zahlen

ponad tysiąc patentów
rozpocznij naukę
über tausend Patente

erteilen

problem zmiany klimatu
rozpocznij naukę
das Problem des Klimawandels

zmiana klimatu stawia rolnictwo przed nagłymi i ekstremalnymi wyzwaniami
rozpocznij naukę
Der Klimawandel stellt die Landwirtschaft vor abrupte und extreme Harausforderungen.

rozwijać szybciej i lepiej nowe gatunki
rozpocznij naukę
schneller und besser neue Sorten entwickeln

powódź, susza/wyjałowienie, zasolenie
rozpocznij naukę
Überschwemmund, Dürre, Versaltzung

odporny na nowe szkodniki
rozpocznij naukę
neue Schädlinge widerstandsfähig

dostarczać wysokich plonów
rozpocznij naukę
höhere Erträge liefern

seit Generationen

pracować z wielorakością roślin
rozpocznij naukę
mit einer Vielfalt von Pflanzen arbeiten

ówczesne warunki środowiskowe
rozpocznij naukę
jeweilige Umweltbedingungen

Trockenheit


zwiększona odporność
rozpocznij naukę
eine erhöhte Widerstandsfähigkeit

zawartość soli z glebie
rozpocznij naukę
Salzgehalt im Boden

zostać rozwiniętym tradycyjnie
rozpocznij naukę
traditionell entwickelt werden

hodowany konwencjonalnie
rozpocznij naukę
konventionell gezüchtet werden

przyczyniać się do
rozpocznij naukę
zu etwas beitragen

ogromne ilości pieniędzy idą na badania gentechniki
rozpocznij naukę
gewaltige Geldmengen fließen in die Gentechnik-Forschung

roślinki gentechniczne
rozpocznij naukę
Gentechnik-Pflanzen

żądania, zapotrzebowania
rozpocznij naukę
Anforderungen

pewien rodzaj rozszerzonej hodowli roślin
rozpocznij naukę
eine erweitere Art der Pflanzenzüchtung

polepszać przez hodowlę
rozpocznij naukę
durch Zuchtung verbessern

nie robi nic innego
rozpocznij naukę
macht nichts anders

tylko w nowoczesny sposób
rozpocznij naukę
nur auf die moderne Art und Weise

gentechnika nie jest hodowlą
rozpocznij naukę
Gentechnik ist keine Züchtung

zmiana gentechniczna prowokuje znane i nieznane ryzyka
rozpocznij naukę
Gentechnische Veränderung provoziert bekannte und unbekannte Risiken

następować wewnątrz spokrewnionych gatunków
rozpocznij naukę
innerhalb verwandter Arten erfolgen

w przypadku agro-gentechniki granice gatunku zostają przekroczone
rozpocznij naukę
Bei der Agro-Gentechnik werden Artzgrenzen überschritten

uszkodzone przez nowe roślinki
rozpocznij naukę
durch die neue Pflanzen geschädigt werden

następuje dopuszczenie
rozpocznij naukę
die Zulassung erfolgt

urząd do bezpieczeństwa produktow spożywczych
rozpocznij naukę
Lebensmittelsicherheitsbehörde

niezależne sprawdzanie bezpieczeństwa
rozpocznij naukę
unabhängige Sicherheitsprüfung

postępowanie dopuszczające
rozpocznij naukę
Zulassungsverfahren

pochodzi od samych gentechnicznych koncernów
rozpocznij naukę
von den Gentechnikkonzern selbst stammen

nie prowadzić żadnych dłuższych badań
rozpocznij naukę
keine Langzeitstudien durchführen

oddziaływać
rozpocznij naukę
sich auswirken

nie ujawniać kontrowersyjne wyniki
rozpocznij naukę
brisante Ergebnisse zurückhalten

wyniki badań nad karmieniem
rozpocznij naukę
die Ergebnisse eine Fütterungsstudie

po skardze greenpeacu
rozpocznij naukę
nach einer Klage von Greepeace

herausrücken

wskazywać na uszkodzenia wątroby i nerek w przypadku szczurów
rozpocznij naukę
auf Schädigungen von Leber und Nieren bei Ratten hinweisen

koegzystencja gentechnicznego rolnictwa i konwencjonalnej uprawy
rozpocznij naukę
Koexistenz/das Nebeneinander von Gentechnik-Landwirtschaft und konventionellem Anbau

reguły odstępu
rozpocznij naukę
Abstandsregeln

ustawa dot gentechniki
rozpocznij naukę
Gentechnikgesetz

zobowiązywać do
rozpocznij naukę
verpflichten zu

udać się na pole sąsiada
rozpocznij naukę
auf die Felder von Nachbar-Bauer gelangen

pracować wolnym od gentechniki
rozpocznij naukę
gentechnikfrei arbeiten

pomieszać się z tradycyjnymi roślinami
rozpocznij naukę
sich mit herkömmlichen Pflanzen vermischen

rozpowszechnianie
rozpocznij naukę
die Ausbreitung

nie pozwalać się uniemozliwić
rozpocznij naukę
sich nicht verhindern lassen

pozwalać się ograniczyć
rozpocznij naukę
sich begrenzen lassen

pozwalać się kontrolować, cofnąć
rozpocznij naukę
sich kontrollieren, zurückholen lassen

pyłki latają ponad granicami
rozpocznij naukę
Pollen fliegen über die Grenzen hinweg

zostają przenoszone kilometrami przez pszczoły
rozpocznij naukę
von Bienen kilometerweit getragen werden

w rolniczych pojazdach i narzedziach
rozpocznij naukę
in landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten

nie pozwala się zastosować
rozpocznij naukę
sich nicht durchsetzen lassen

surowe rozdzielanie
rozpocznij naukę
die strikte Trennung

przetwarzanie
rozpocznij naukę
Weiterverarbeitung

niechciane zanieczyszczenia
rozpocznij naukę
ungewollte Vereinigungen

illegal

wycofać produkty z siemia lnianego z sortymenty
rozpocznij naukę
Leinsamenprodukte aus dem Sortiment genommen werden

zanieczyszczone byly
rozpocznij naukę
verunreinigt waren

technologia przyszłości
rozpocznij naukę
Zukunftstechnologie

stwarzać miejsca pracy
rozpocznij naukę
Arbeitsplätze schaffen

oferować nowe szanse dla rynku pracy
rozpocznij naukę
für den Arbeitsmarkt neue Chancen bieten

vernichten

branża hodowlana
rozpocznij naukę
Züchtungsbranche

unikać zanieczyszczeń
rozpocznij naukę
Verunreinigung vermeiden

opłacać testy
rozpocznij naukę
Test bezahlen

pokrywać niegentechniczność ich produktów
rozpocznij naukę
die Gentechnikfreiheit ihrer Produkte belegn

producent żywności dla dzieci
rozpocznij naukę
Babynahrungshersteller

dochodzić do zanieczyszczeń
rozpocznij naukę
zu Vereinigungen kommen

mieć na uwadze
rozpocznij naukę
geachtet werden


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.