Czasowniki nieregularne

 0    127 fiszek    cerbia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
anbieten bot an angeboten
rozpocznij naukę
oferować
anziehen zog sich an sich angezogen
rozpocznij naukę
ubierać się
auffallen fiel auf aufgefallen
rozpocznij naukę
zwracać uwagę
backen buk/backte gebacken
rozpocznij naukę
piec
befehlen befahl befohlen
rozpocznij naukę
rozkazać
beginnen begann begonnen
rozpocznij naukę
zaczynać
bekommen bekam bekommen
rozpocznij naukę
otrzymywać
biegen bog gebogen
rozpocznij naukę
skręcać
bieten bot geboten
rozpocznij naukę
oferować
bitten bat gebeten
rozpocznij naukę
prosić
bleiben blieb geblieben
rozpocznij naukę
pozostać
braten briet gebraten
rozpocznij naukę
piec/smażyć
brechen brach gebrochen
rozpocznij naukę
łamać
brennen brannte gebrannt
rozpocznij naukę
palić się
bringen brachte gebracht
rozpocznij naukę
przynosić
denken dachte gedacht
rozpocznij naukę
myśleć
dürfen durfte gedurft
rozpocznij naukę
móc
empfehlen empfahl empfohlen
rozpocznij naukę
polecić
empfinden empfand empfunden
rozpocznij naukę
odczuwać, doznać
entscheiden entschied entschieden
rozpocznij naukę
za/decydować
erschrecken erschrak erschrocken
rozpocznij naukę
przerazić
essen aß gegessen
rozpocznij naukę
jeść
fahren fuhr gefahren
rozpocznij naukę
jechać
fallen fiel gefallen
rozpocznij naukę
upadać
fangen fing gefangen
rozpocznij naukę
łapać
finden fand gefunden
rozpocznij naukę
znaleźć
fliegen flog geflogen
rozpocznij naukę
latać
fliehen floh geflohen
rozpocznij naukę
uciekać
fließen floss geflossen
rozpocznij naukę
płynąć
fressen fraß gefressen
rozpocznij naukę
żreć
frieren fror gefroren
rozpocznij naukę
marznąć
gebaren gebar geboren
rozpocznij naukę
rodzić
geben gab gegeben
rozpocznij naukę
dawać
gehen ging gegangen
rozpocznij naukę
iść
gelingen gelang gelungen
rozpocznij naukę
udać się
gelten galt gegolten
rozpocznij naukę
obowiązywać
genießen genoss genossen
rozpocznij naukę
rozkoszować się
geschehen geschah geschehen
rozpocznij naukę
wydarzyć się
gewinnen gewann gewonnen
rozpocznij naukę
wygrać
gießen goss gegossen
rozpocznij naukę
podlewać
greifen griff gegriffen
rozpocznij naukę
sięgać
haben hatte gehabt
rozpocznij naukę
mieć
halten hielt gehalten
rozpocznij naukę
trzymać
hängen hing gehangen
rozpocznij naukę
wisieć
heben hob gehoben
rozpocznij naukę
podnosić
heißen hieß geheißen
rozpocznij naukę
nazywać
helfen half geholfen
rozpocznij naukę
pomagać
kennen kannte gekannt
rozpocznij naukę
znać
klingen klang geklungen
rozpocznij naukę
brzmieć
kommen kam gekommen
rozpocznij naukę
przychodzić
können konnte gekonnt
rozpocznij naukę
móc
laden lud geladen
rozpocznij naukę
załadować
lassen ließ gelassen
rozpocznij naukę
pozwalać
laufen lief gelaufen
rozpocznij naukę
biec
leiden litt gelitten
rozpocznij naukę
cierpieć
leihen lieh geliehen
rozpocznij naukę
pożyczać
lesen las gelesen
rozpocznij naukę
czytać
liegen lag gelegen
rozpocznij naukę
leżeć
lügen log gelogen
rozpocznij naukę
kłamać
messen maß gemessen
rozpocznij naukę
mierzyć
mögen mochte gemocht
rozpocznij naukę
lubić
müssen musste gemusst
rozpocznij naukę
musieć
nachdenken dachte nach nachgedacht
rozpocznij naukę
rozmyślać
nehmen nahm genommen
rozpocznij naukę
brać
nennen nannte genannt
rozpocznij naukę
nazywać
pfeifen pfiff gepfiffen
rozpocznij naukę
gwizdać
raten riet geraten
rozpocznij naukę
radzić
reißen riss gerissen
rozpocznij naukę
rwać
reiten ritt geritten
rozpocznij naukę
jeździć konno
rennen rannte gerannt
rozpocznij naukę
pędzić, biec
riechen roch gerochen
rozpocznij naukę
pachnieć
rufen rief gerufen
rozpocznij naukę
wołać
schaffen schuf geschaffen
rozpocznij naukę
tworzyć
scheinen schien geschienen
rozpocznij naukę
świecić, wydać się
schieben schob geschoben
rozpocznij naukę
pchać
schießen schoss geschossen
rozpocznij naukę
strzelać
schlafen schlief geschlafen
rozpocznij naukę
spać
schlagen schlug geschlagen
rozpocznij naukę
bić
schließen schloss geschlossen
rozpocznij naukę
zamykać
schmeißen schmiss geschmissen
rozpocznij naukę
wyrzucić, ciskać
schneiden schnitt geschnitten
rozpocznij naukę
kroić
schreiben schrieb geschrieben
rozpocznij naukę
pisać
schreien schrie geschrien
rozpocznij naukę
krzyczeć
schweigen schwieg geschwiegen
rozpocznij naukę
milczeć
schwimmen schwamm geschwommen
rozpocznij naukę
pływać
sehen sah gesehen
rozpocznij naukę
widzieć
sein war gewesen
rozpocznij naukę
być
senden sandte gesandt
rozpocznij naukę
wysyłać
singen sang gesungen
rozpocznij naukę
śpiewać
sinken sank gesunken
rozpocznij naukę
opadać, tonąć
sitzen saß gesessen
rozpocznij naukę
siedzieć
sollen sollte gesollt
rozpocznij naukę
mieć powinność
sprechen sprach gesprochen
rozpocznij naukę
mówić
springen sprang gesprungen
rozpocznij naukę
skakać
stechen stach gestochen
rozpocznij naukę
kłuć
stehen stand gestanden
rozpocznij naukę
stać
stehlen stahl gestohlen
rozpocznij naukę
kraść
steigen stieg gestiegen
rozpocznij naukę
wchodzić, wspinać
sterben starb gestorben
rozpocznij naukę
umierać
stinken stank gestunken
rozpocznij naukę
śmierdzieć
stoßen stieß gestoßen
rozpocznij naukę
potrącić, uderzać
streiten stritt gestritten
rozpocznij naukę
kłócić się
teilnehmen nahm teil teilgenommen
rozpocznij naukę
uczestniczyć
tragen trug getragen
rozpocznij naukę
nosić
treffen traf getroffen
rozpocznij naukę
spotykać
treten trat getreten
rozpocznij naukę
wchodzić
trinken trank getrunken
rozpocznij naukę
pić
trugen trog getrogen
rozpocznij naukę
oszukiwać
tun tat getan
rozpocznij naukę
czynić, robić
verbringen verbrachte verbracht
rozpocznij naukę
spędzać
vergessen vergaß vergessen
rozpocznij naukę
zapominać
verlieren verlor verloren
rozpocznij naukę
tracić, gubić
verschmelzen verschmolz verschmolzen
rozpocznij naukę
stopić
versprechen versprach versprochen
rozpocznij naukę
obiecywać
verzeihen verzieh verziehen
rozpocznij naukę
wybaczyć
wachsen wuchs gewachsen
rozpocznij naukę
rosnąć
waschen wusch gewaschen
rozpocznij naukę
prać/myć
wegwerfen warf weg weggeworfen
rozpocznij naukę
wyrzucać
wenden wandte gewandt
rozpocznij naukę
zwracać się
werben warb geworben
rozpocznij naukę
reklamować
werden wurde geworden
rozpocznij naukę
stawać się, zostawać
werfen warf geworfen
rozpocznij naukę
rzucać
wiegen wog gewogen
rozpocznij naukę
ważyć
wissen wusste gewusst
rozpocznij naukę
wiedzieć
wollen wollte gewollt
rozpocznij naukę
chcieć
ziehen zog gezogen
rozpocznij naukę
ciągnąć
zwingen zwang gezwungen
rozpocznij naukę
zmuszać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.