Łacina- sentencje II

 0    81 fiszek    marlenamaruszewska
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Is fecit cui prodest
rozpocznij naukę
Uczynił ten, kto odniósł korzyść.
Iustitia civitatis fundamentum.
rozpocznij naukę
Sprawiedliwość podwaliną państwa.
Labor(amor) omnia vincit.
rozpocznij naukę
Praca przezwycięża wszystko.
Lapsus linguae
rozpocznij naukę
Mimowolny błąd języka(przejęzyczenie się)
Lege artis.
rozpocznij naukę
Według prawa sztuki.
Lex non scripta
rozpocznij naukę
Prawo niepisane - zwyczajowe.
Licentia poetica.
rozpocznij naukę
Dowolność poetycka.
Medice sana te ipsum.
rozpocznij naukę
Lekarzu, lecz się sam.
Mens sana in corpore sano.
rozpocznij naukę
W zdrowym ciele zdrowy duch.
Modus operandi
rozpocznij naukę
sposób postępowania.
Modus vivendi.
rozpocznij naukę
Sposób życia.
Nec Hercules contra plures
rozpocznij naukę
I herkules nie sprosta wielu.
Nihil novi sub sole.
rozpocznij naukę
Nic nowego pod słońcem.
Nolens volens
rozpocznij naukę
chcąc, nie chcąc
Nomen omen
rozpocznij naukę
Nazwisko stanowi wróżbę.
Non omnis moriar.
rozpocznij naukę
Nie wszystek umrę.
Non omne quod nitet aurum est.
rozpocznij naukę
Nie wszystko co się świeci złotem jest.
Nosce te ipsum.
rozpocznij naukę
Poznaj samego siebie.
Nota bene!
rozpocznij naukę
Dobrze zanotuj / zwróć na to uwagę.
Occasio facit furem.
rozpocznij naukę
Okazja czyni złodziejem.
Op. cit.= Opus citatum
rozpocznij naukę
Dzieło cytowane.
Pacta sunt servanda.
rozpocznij naukę
Umów należy dotrzymywać.
Pecunia non olet.
rozpocznij naukę
Pieniądz nie śmierdzi.
Per aspera ad astra
rozpocznij naukę
Przez trudy do gwiazd.
Per procura.
rozpocznij naukę
W zastępstwie.
Persona non grata.
rozpocznij naukę
Osoba niemiła, nie pożądana
Post mortem medicina
rozpocznij naukę
Medycyna po śmierci; musztarda po obiedzie.
Plenus venter non studet libenter.
rozpocznij naukę
Z pełnym żołądkiem nauka nie przychodzi łatwo.
Primo voto
rozpocznij naukę
Nazwisko: z pierwszego ślubu
Primum non nocere.
rozpocznij naukę
Przede wszystkim nie szkodzić.
Primus inter pares.
rozpocznij naukę
Pierwszy wśród równych.
Pro doma sua.
rozpocznij naukę
We własnej sprawie.
Pro et contra.
rozpocznij naukę
Za i przeciw.
Pro fide, rege et lege.
rozpocznij naukę
Za wiarę, króla i prawo.
Pro forma
rozpocznij naukę
Dla formy, dla pozoru.
Pro memoria.
rozpocznij naukę
Dla pamięci.
Parva domus, parva cura.
rozpocznij naukę
Mały dom, mały kłopot.
Post factum.
rozpocznij naukę
Po fakcie.
P.S. = Post scriptum.
rozpocznij naukę
Po napisanym liście; uzupełnienie.
Pro public bono
rozpocznij naukę
Dla dobra publicznego.
Rp. = Recipe!
rozpocznij naukę
Weź! (napis na receptach)
R.I. P = Requiescat in pace!
rozpocznij naukę
Niech spoczywa w pokoju.
Qualis vita et mors ita.
rozpocznij naukę
Jakie życie, taka śmierć.
Qualis avis, talis cantus.
rozpocznij naukę
Jaki ptak, taki śpiew.
Q.e.d. = Quod erat demonstrandum.
rozpocznij naukę
Co należało udowodnić.
Quot capita, tot sapientiae.
rozpocznij naukę
Ile głów, tyle pomysłów.
Repetitio est mater studiorum.
rozpocznij naukę
Powtarzanie jest matką uczenia się.
Requiem
rozpocznij naukę
Odpoczynek.
Scio me nihil scire.
rozpocznij naukę
Wiem, że nic nie wiem.
Sensu stricto.
rozpocznij naukę
W ścisłym znaczeniu.
Sic transit gloria mundi.
rozpocznij naukę
Tak przemija sława świata.
Signum temporis.
rozpocznij naukę
Znak czasu.
Sine labore non erit panis in ore.
rozpocznij naukę
Kto nie pracuje, nie ma chleba w ustach.
Sit tibi terra levis.
rozpocznij naukę
Niech Ci ziemia lekką będzie.
Si vis pacem, para iustitiam
rozpocznij naukę
Jeśli chcesz pokoju, stosuj sprawiedliwość.
Spiritus movens.
rozpocznij naukę
Duch poruszający.
Status quo
rozpocznij naukę
Stan aktualny.
Status quo ante bellum
rozpocznij naukę
Stan sprzed wojny.
Sursum corda!
rozpocznij naukę
W górę serca, radujmy się.
Stricte!
rozpocznij naukę
Dokładnie.
Summa summarum
rozpocznij naukę
Podsumowując.
Tabula rasa
rozpocznij naukę
Wyczyszczona tablica, czysta kartka.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
rozpocznij naukę
Czasy się zmieniają, a my wraz z nimi.
Ubi concordia, ibi victoria.
rozpocznij naukę
Gdzie zgoda, tam zwycięstwo.
Ultima ratio.
rozpocznij naukę
Ostatni/decydujący argument.
Una voce.
rozpocznij naukę
Jednym głosem.
Unus pro omnibus, omnes pro uno.
rozpocznij naukę
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Urbi et orbi.
rozpocznij naukę
Miastu i światu.
Urbs aeterna.
rozpocznij naukę
Wieczne miasto (Rzym).
Vacatio legis.
rozpocznij naukę
czas, gdy prawo jeszcze nie obowiązuje.
Vade mecum.
rozpocznij naukę
Chodź ze mną!
Vanitas vanitatum et omnia vanitas!
rozpocznij naukę
Marność nad marnościami i wszystko marnością.
Veni, vidi, vici.
rozpocznij naukę
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.
Verba docent, exempla trahunt.
rozpocznij naukę
Słowa uczą, przykłady pociągają.
Verbum nobile debet esse stabile.
rozpocznij naukę
słowo honoru należy dotrzymywać.
Verte!
rozpocznij naukę
Odwróć kartkę!
Vim vi repellere licet.
rozpocznij naukę
siłę należy zwalczać siłą.
Vis maior.
rozpocznij naukę
Siła wyższa!
Vis medicatrix naturae.
rozpocznij naukę
Siła lecznicza natury.
Vox populi, vox Dei.
rozpocznij naukę
Głos ludu, głosem boga.
Vultus animi index.
rozpocznij naukę
Twarz obrazem duszy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.