Sententiae Latinae [UG archeo]

5  1    30 fiszek    listopadowydeszcz
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Historia jest nauczycielką życia. (Cicero)
rozpocznij naukę
Historia vita memoriae, magistra vitae.
Tam zwycięstwo gdzie zgoda. (P. Sirus)
rozpocznij naukę
Ibi victoria, ubi Concordia.
Nie dla szkoły, a dla życia się uczymy. (Seneca)
rozpocznij naukę
Non scholae, sed vitae discimus.
W zgodzie małe rzeczy wzrastają, w niezgodzie największe się rozpadają.
rozpocznij naukę
Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.
Tam ojczyzna gdzie dobrze.
rozpocznij naukę
Ibi patria, ubi bene.
Życie jest walką.
rozpocznij naukę
Vivere est militare.
Przez trudy do gwiazd.
rozpocznij naukę
Per aspera ad astra.
Słowa ulatują, pismo pozostaje.
rozpocznij naukę
Verba volant, scripta menent.
Nieznajomość prawa szkodzi.
rozpocznij naukę
Ignorantia iuris nocet.
Prawo nie działa wstecz.
rozpocznij naukę
Lex retro non agit.
Zgoda obywateli murem miast.
rozpocznij naukę
Concordia civium murus urbium.
Nie znać historii, to tak jakby być dzieckiem cały czas.
rozpocznij naukę
Historiam nescire hoc est semper puerum esse.
Dla chcącego nic trudnego.
rozpocznij naukę
Volanti nil impossibile.
Nie iść do przodu, cofać się.
rozpocznij naukę
Non progredi, est regredi.
Więcej znaczy rozum niż siła.
rozpocznij naukę
Plus ratio, quam vis.
Dobro narodu największym prawem.
rozpocznij naukę
Salus populi suprema lex.
Sprawiedliwość podstawą państwa.
rozpocznij naukę
Iustitia civitatis fundamentum.
Jeśli chcesz pokoju / gotuj się do wojny / szanuj sprawiedliwość.
rozpocznij naukę
Si vis pacem / para bellum / cole iustitiam.
Głos ludu, głosem Boga.
rozpocznij naukę
Vox populi, vox Dei.
Własny dom, najlepszym domem.
rozpocznij naukę
Domus propria, domus optima.
Praktyka jest najlepszym nauczycielem.
rozpocznij naukę
Usus magister est optimus.
Los jest szeregiem przyczyn.
rozpocznij naukę
Fatum est series causarum.
Po owocu poznaje się drzewo.
rozpocznij naukę
E fructu arbor cognoscitur.
Ręka rękę myje.
rozpocznij naukę
Manus manum lavat.
Urzędnicy są sługami prawa.
rozpocznij naukę
Magistratus sunt legum ministri.
Nic nie pozostaje zawsze w tym samym stanie.
rozpocznij naukę
Nihil semper suo statu manet.
Niema ruchu bez przyczyny. (cicero)
rozpocznij naukę
Montus sine causa nullus est.
Więcej, szybciej, dalej.
rozpocznij naukę
Altius, citius, fortius.
Nic nie należy czynić bez rozsądku.
rozpocznij naukę
Nil sine ratione faciandum est.
Koniec wieńczy dzieło.
rozpocznij naukę
Finis coronat opus.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.