Genetyka behawioralna 2013

 0    42 fiszki    JAGODKAOLE
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Główna przyczyna niskiego IQ.
rozpocznij naukę
zespół downa, inne trisomie

Najczęstsze korelacje między cechami osobowości środowisko/genom
rozpocznij naukę
pasywna, aktywna, reaktywna

Prawo Hardego - Weinberga
rozpocznij naukę
Dotyczy częstości występowania genotypów i alleli w populacji mendlowskiej. Jeżeli nie ma czynników zakłócających (jak mutacje, dobór naturalny) p^2 + 2pq + q^2]

Wybrać przykład translokacji
rozpocznij naukę
robertsonowska, wzajemna, może prowadzić do trisomi

I Prawo Mendla
rozpocznij naukę
prawo czystości gamet (każda gameta posiada tylko jeden allel z danej pary alleli genu)

Typy interakcji między genami
rozpocznij naukę
epistaza (wpływ ekspresji jednego genu na inny) np. albinizm

Co zwiększa korelację między dizygotami, gdy korelacja jest dodatnia między rodzicami?
rozpocznij naukę
genetyczny składnik nieaddytywny - dominacja

Ile różnych gamet wytwarza podwójna homozygota pod wpływem dwóch niezależnych genów?
rozpocznij naukę
chyba 1 ;p

Stosunek między grupami krwii
rozpocznij naukę
kodominacja i dominacja w innych układach

Przy allelu letalnym recesywnym stosunek genotypu wynosi:
rozpocznij naukę
2:1 (stosunek fenotypowo tak samo)

wpływ jednego genu na dwie lub więcej cech

Jak zmienia się z wiekiem współczynnik IQ?
rozpocznij naukę
Wzrasta

Na wzorze DNA syntezowano mRNA, podaj jaki wzór będzie miało tRNA?
rozpocznij naukę
WTF?

Typy interakcji między genami
rozpocznij naukę
komplementarność, duplikacje, modyfikacje

Co oznacza korelacja dodatnia między rodzicami?
rozpocznij naukę
Zawężenie korelacji między dizygotami

Syn jest hemofilikiem, gen został mu przekazany przez ...?
rozpocznij naukę
Matkę!

Kiedy gen recesywny może dominować?
rozpocznij naukę
w działaniu cytoplazmaycznym (matczynym)

Stosunek fenotypów w komplementarności?
rozpocznij naukę
9:7

Przykład choroby bloku metabolicznego?
rozpocznij naukę
alkapotonuria, albinizm, fenyloketonuria, galaktozemia

SSE nie tłumaczy różnic rasowych
rozpocznij naukę
wtf

Cecha dziedziczna to...
rozpocznij naukę
uwarunkowanie genetyczne objawiające się w różnych momentach ontogenezy

Ekspresja genu to...
rozpocznij naukę
stopień ujawnienia się cechy w fenotypie

Plejotropia...
rozpocznij naukę
anemia sierpowata przykładem plejotropii (jeden gen wpływa na kilka cech)

Niektóre cechy są objawiane tylko u mężczyzn przez...
rozpocznij naukę
przez działanie hormonów

Steryd działa poprzez...
rozpocznij naukę
aktywowanie receptorów androgenowych na powierzchni błony komórkowej

zmienność rekombinacyjna
rozpocznij naukę
segregacja i crossing over

mutacja jest...
rozpocznij naukę
losowa i bezkierunkowa

Co oznacza Hb = 70%?
rozpocznij naukę
W danym środowisku / przypadku 70% cech jest determinowanych genetycznie

Sposoby badania bliźniąt.
rozpocznij naukę
porównanie MZ i DZ, porównanie MZA u klas niskich i MZT u klas średnich

Co to jest allel letalny?
rozpocznij naukę
Gen, którego ekspresja powoduje śmierć osobnika.

W jakim stadium oogenezy komórka płciowa zostaje wydzielona z pęcherzyka Graafa w trakcie jajeczkowania?
rozpocznij naukę
oocyt II rzędu

Ontogeneza człowieka charakteryzuje się...
rozpocznij naukę
długi okres ciąży + niesamodzielność młodych osobników + długi okres dzieciństwa

Funkcja jajników...
rozpocznij naukę
wytwarzają komórki jajowe + wytwarzają warunki niezbędne do zapłodnienia + umożliwia rozwój zarodka i płodu

Wymiana krwi między płodem a matką zachodzi dzięki...
rozpocznij naukę
dyfuzji aktywnemu transportowi pinocytozie

Małżeństwa między krewnymi
rozpocznij naukę
zwiększają ryzyko choroby wywołanej genetycznie, ponieważ oboje mogą być heterozygotami.

Cechy recesywne u człowieka
rozpocznij naukę
hemofilia, Alkaptonuria, albinizm

Jeśli zdrowi rodzice mają dziecko cierpiące na chorobę genbetyczną uwarunkowaną recesywnie, to prawdopodobieństwo posiadania daleszego potomstwa...
rozpocznij naukę
... będącego nosicielami wynosi 50 % (a chorymi tyle samo, bo rodzice muszą być heterozygotami)

Dieta stosowana przy fenyloketonurii
rozpocznij naukę
Zawiera ściśle określoną ilość fenyloalaniny

DNA jest cięty na fragmenty przez enzym...
rozpocznij naukę
RESTRYKAZY

Fragmenty Okazaki powstają...
rozpocznij naukę
z powodu działalności polimerazy DNA

Które z genów mogą powodować hydrolizę RNA
rozpocznij naukę
enzymy białkowe, rybonukleaza, niebiałkowe rybozymy

Euchromatyna
rozpocznij naukę
jest aktywna transkrypcyjnie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.