Vocabulario 30.06

 0    22 fiszki    b 612
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

towary niebezpieczne
rozpocznij naukę
mercancías peligrosas

uprawnienia przyznane Komisji
rozpocznij naukę
competencias atribuidas a la Comisión

Dodaje się artykuły w brzmieniu
rozpocznij naukę
Se insertarán los artículos siguientes

Okres, o którym mowa w... ustala się na 3 miesiące.
rozpocznij naukę
El plazo contemplado en ... queda fijado en 3 meses.

zastępuje się wyrażenie
rozpocznij naukę
se sustituye la mención

pojazd o zasilaniu akumulatorowym
rozpocznij naukę
vehículo batería

wolnostojący
rozpocznij naukę
autosustentado

Sporządzono w Brukseli
rozpocznij naukę
Hecho en Bruselas

w imieniu Rady
rozpocznij naukę
Por el Consejo

Dziennik Ustawowy
rozpocznij naukę
Diario Oficial

dictamen

po konsultacji z komitetem
rozpocznij naukę
previa consulta con el Comité

procedura określona w
rozpocznij naukę
procedimiento establecido en

mając na uwadze co następuje
rozpocznij naukę
considerando lo siguiente

zbliżenie ustawodawstw
rozpocznij naukę
aproximación de las legislaciones

transport drogowy
rozpocznij naukę
transporte por carretera

jednolite zasady
rozpocznij naukę
normas uniformes

a tal efecto

wykonywanie uprawnień wykonawczych
rozpocznij naukę
ejercicio de las competencias de ejecución

niezbędne środki
rozpocznij naukę
medidas necesarias

wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
rozpocznij naukę
petición de decisión prejudicial

przedstawione uwagi
rozpocznij naukę
observaciones presentadas


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.