egzamin ze słuchania- Pracujące matki

 0    132 fiszki    ilonawalaszczyk
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

łącznie, razem
rozpocznij naukę
insgesamt

przenosić, przelewać, przekazywać,
rozpocznij naukę
übertragen, übertrug, hat übertragen

pośrednictwo pracy; biuro, agencja pośrednictwa pracy
rozpocznij naukę
die Arbeitsvermittlung/die Arbeitsvermittlungen

troszczyć się o kogoś, zajmować się czymś/kimś
rozpocznij naukę
sich kümmern um

zestawianie, układanie, zestawienie, spis
rozpocznij naukę
die Zusammenstellung/die Zusammenstellungen

oferta pracy
rozpocznij naukę
das Stellenangebot/die Stellenangebote

sprawdzać, egzaminować
rozpocznij naukę
prüfen

stwierdzać, ustalać, unieruchamiać,
rozpocznij naukę
feststellen

uzupełniać
rozpocznij naukę
ergänzen

zmiana, odmiana, poprawka
rozpocznij naukę
die Änderung/die Änderungen

uzupełnienie, skompletowanie, jęz. dopełnienie
rozpocznij naukę
die Ergänzung/die Ergänzungen

ograniczenie, odgraniczenie
rozpocznij naukę
die Begrenzung/die Begrenzungen

dziedzina, zakres, pole,
specjalność, specjalna dziedzina
rozpocznij naukę
das Gebiet/die Gebiete
das Spezialgebiet

poprawiać, korygować, polepszać
rozpocznij naukę
verbessern, verbesserte, hat verbessert

zatrudnienie, posada, stanowisko
rozpocznij naukę
die Anstellung/die Anstellungen

termin rozpoczęcia, termin początkowy
rozpocznij naukę
der Anfangstermin/die Anfangstermine

die Köchin/die Köchinnen

czysty, niezabrudzony, czysto
rozpocznij naukę
rein

wypisywać, rozpisywać, ogłaszać
rozpocznij naukę
ausschreiben, schrieb aus, hat ausgeschrieben

prawniczy, prawny
rozpocznij naukę
juristisch

zły, diabeł
rozpocznij naukę
der Arge/die Argen

die Ausnahme/die Ausnahmen

wykształcony, wykwalifikowany
rozpocznij naukę
ausgebildet

przynosić korzyści, przynosić zyski, wnosić,
rozpocznij naukę
einbringen, brachte ein, hat eingebracht

der Wissenschaftler/die Wissenschaftler

audycja, program, przesyłka, wysyłka
rozpocznij naukę
die Sendung/die Sendungen

gospodarka, gospodarstwo, gospoda, zajazd
rozpocznij naukę
die Wirtschaft/die Wirtschaften

częsty, często
rozpocznij naukę
häufig, häufiger, am häufigsten

redaktor radia
rozpocznij naukę
der Radioredaktor

w tej chwili, tymczasem
rozpocznij naukę
nun


was nun?

utrzymywać (rodzinę, dziecko, znajomość), podtrzymywać (znajomość), bawić, zabawiać;
rozpocznij naukę
unterhalten, unterhielt, hat unterhalten

wyraz, wyrażenie, sformułowanie
rozpocznij naukę
der Ausdruck/die Ausdrücke

der Ausdruck/ die Ausdrucke

zawodowy, zawodowo;
rozpocznij naukę
beruflich

rozwój zawodowy
rozpocznij naukę
berufliche Entwicklung

badanie, dochodzenie, śledztwo, przeszukanie
rozpocznij naukę
die Untersuchung/die Untersuchungen

załamywanie rąk, załamanie rąk
rozpocznij naukę
das Händeringen

ałamujący ręce, rozpaczliwy, załamując ręce, rozpaczliwie
rozpocznij naukę
händeringend

der Spezialist/ die Spezialisten


heutig

przyciągać, ubierać
rozpocznij naukę
anziehen, zog an, hat angezogen

wcześniej, raczej
rozpocznij naukę
eher


die Ausnahme/die Ausnahmen

der Lebensunterhalt

być zgodnym, zgadzać się, odpowiadać, przychylać się
rozpocznij naukę
entsprechen, entsprach, hat entsprochen

wyraźny, kategorycznie, stanowczo
rozpocznij naukę
ausdrücklic

wielokrotny, częsty, liczny, wielokroć, często
rozpocznij naukę
vielfach

przynosić zyski, wnosić
rozpocznij naukę
einbringen, brachte ein, hat eingebracht

starać się, ubiegać się,
rozpocznij naukę
bemühen sich, bemühte sich, hat sich bemüh

ubiegać się o posadę;
rozpocznij naukę
sich um eine Stelle bemühen

neuerdings

różny, rozmaity
rozpocznij naukę
divers

wskazywać
jemanden auf etwas hinweisen
rozpocznij naukę
hinweisen, wies hin, hat hingewiesen
jemanden auf etwas hinweisen

rosnący
powiększać się, przybywać, rozwijać się, przybierać na wadze, tyć
rozpocznij naukę
zunehmend
zunehmen, nahm zu, hat zugenommen

brak specjalistów, niedobór specjalistów
rozpocznij naukę
der Fachkräftemangel/die Fachkräftemängel

konkurencja, rywalizacja
rozpocznij naukę
die Konkurrenz/die Konkurrenzen

nadążać, dotrzymywać kroku,
rozpocznij naukę
mithalten, hielt mit, hat mitgehalten

potrzebny, wymagany
potrzebować
rozpocznij naukę
benötigt
benötigen, benötigte, hat benötigt

świadczeniobiorca
rozpocznij naukę
der Leistungsträger/die Leistungsträger

przynosić, sprowadzac kogos
rozpocznij naukę
holen, holte, hat geholt

wykazywać, dowodzić
okazywać się
rozpocznij naukę
erweisen, erwies, hat erwiesen
sich erweisen

dowiedziony, udowodniony,
rozpocznij naukę
erwiesen

spojrzenie, widok;
rozpocznij naukę
der Blick/die Blicke

nieuchronny, nieunikniony, konieczny,
rozpocznij naukę
zwangsläufig

konieczność, nieuchronność
rozpocznij naukę
die Zwangsläufigkeit

heutzutage

der Ehrgeiz

prócz tego, nadto
rozpocznij naukę
zudem

na przykład
rozpocznij naukę
beispielsweise

wiedza fachowa, wiedza specjalistyczna
rozpocznij naukę
das Fachwissen

przyszły, przyszła
przyszła matka
rozpocznij naukę
werdende
werdende Mutter

umiejętności komunikacyjne
rozpocznij naukę
die Kommunikationsfähigkeit

talent organizacyjny
rozpocznij naukę
das Organisationstalent

zarządzać, rozporządzać, dysponować
dysponować czymś
rozpocznij naukę
verfügen
über etwas verfügen

sogenannt

miękki, delikatny, słaby
rozpocznij naukę
weich

worzyć, formować, kształtować;
tworzyć rodzinę / spółkę;
rozpocznij naukę
bilden
über etwas verfügen

kształcić się
rozpocznij naukę
sich bilden

tworzyć, wytworzyć się [z czegoś]
rozpocznij naukę
sich [aus etw] herausbilden (Freundschaft)

staranny, dokładny, pieczołowity, troskliwy/-e
rozpocznij naukę
sorgfältig

stowarzyszenie, klub, związek;
rozpocznij naukę
der Verein/die Vereine

wyraźny, dobitny
rozpocznij naukę
ausgeprägt

zachowanie społeczne
rozpocznij naukę
das Sozialverhalten/-

zachowanie, zachowanie się, postawa
rozpocznij naukę
das Verhalten

w jakim stopniu
rozpocznij naukę
inwiefern

powlekać, ścielić (łóżko), pokrywać, wprowadzać się, zajmować (pozycję, kwaterę), pobierać;
rozpocznij naukę
beziehen, bezog, hat bezogen

odnosić się
rozpocznij naukę
sich beziehen

związany z, odnoszący się do;
rozpocznij naukę
bezogen auf + AKK

zniewieściały
rozpocznij naukę
weibisch

kadra kierownicza
rozpocznij naukę
die Führungskraft/die Führungskräfte

dortig

studium, szkic
rozpocznij naukę
dieStudie/die Studien

spółka akcyjna
rozpocznij naukę
die Aktiengesellschaft/-en

następny, następujący;
rozpocznij naukę
folgend

das Resultat/-e

kierownicze gremium, krąg przywódczy
rozpocznij naukę
das Führungsgremium/-en

sięgać, podawać, wystarczać
rozpocznij naukę
reichen

mam już dość!
rozpocznij naukę
jetzt reicht es mir!

w zestawieniu z czymś, w porównaniu z czymś
rozpocznij naukę
im Vergleich zu etw

na tle kogoś/czegoś
rozpocznij naukę
im Vergleich mit jdm/etw

männlich

akcentować, podkreślać, kłaść nacisk, zaznaczać
rozpocznij naukę
betonen

zdecydowany, ostentacyjny,
rozpocznij naukę
betont

status, stan
rozpocznij naukę
der Status

mocny, silny, mocno, silnie
rozpocznij naukę
stark

demontować, rozbierać, eksploatować, wydobywać, redukować, zmniejszać;
rozpocznij naukę
abbauen, baute ab, hat abgebaut

redukować personel
rozpocznij naukę
das Personal abbauen

surowość, srogość
rozpocznij naukę
die Strenge

die Hierarchie/-en

stamtąd, z tego powodu
rozpocznij naukę
daher

nadzwyczajny
rozpocznij naukę
außerordentlich

owocny, skuteczny, z powodzeniem, odnoszący sukcesy
rozpocznij naukę
erfolgreich

skarga, żale, narzekanie
rozpocznij naukę
die Klage/-en

właściwy, odpowiedni, nadający się
rozpocznij naukę
geeignet

dopasowywać, dostosowywać
rozpocznij naukę
zusammenpassen, passte zusammen, hat zusammengepasst

pełen wymiar godzin
rozpocznij naukę
die Vollzeit

moc, siła, pracownik
rozpocznij naukę
die Kraft/die Kräfte

pracownik na cały etat?
rozpocznij naukę
die Vollzeitkraft

płaski, równy, właśnie, dopiero co
rozpocznij naukę
eben

no właśnie!
rozpocznij naukę
eben!

społeczeństwo, towarzystwo, spółka;
rozpocznij naukę
die Gesellschaft/-en

gesellschaftlich

zmiana, przemiana
rozpocznij naukę
die Veränderung/-en

zasadnicza część (składowa)
rozpocznij naukę
der Hauptteil

zasadnicza cześć pracy została już wykonana
rozpocznij naukę
der Hauptteil der Arbeit ist schon erledigt

opieka, prowadzenie
rozpocznij naukę
dir Betreuung

die Erziehung

ciągle jeszcze
rozpocznij naukę
noch immer, immer noch


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.