Business English - EfBS - U16 - Bonds

 0    32 fiszki    kristoof
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wpisz, np. Yes
rozpocznij naukę
wpisz, np. Tak

bonds

fundusze emerytalne
rozpocznij naukę
pension funds

fundusze powiernicze
rozpocznij naukę
mutual funds

wydatki rządowe
rozpocznij naukę
public spendings

cena nominalna
rozpocznij naukę
principal

kupon, procent z obligacji
rozpocznij naukę
coupon

zwrot z obligacji
rozpocznij naukę
yield

zapadalność
rozpocznij naukę
maturity

obligacja zero kuponowa?
rozpocznij naukę
Non-payment = default

robić badanie rynku
rozpocznij naukę
to do market research

ten co bada rynek
rozpocznij naukę
marketer

firma/agencja ratingowa
rozpocznij naukę
rating company/agency

ocena(rating) inwestycji
rozpocznij naukę
investment grade

wydanie, wystawienie
rozpocznij naukę
issuance

obligacja pierwszorzędna
rozpocznij naukę
Gilt-edged security (bond) = gilt = Treasury Bond

bon skarbowy
rozpocznij naukę
treasury bill

parytet, nominał, norma
rozpocznij naukę
par

wygrać na giełdzie
rozpocznij naukę
to beat the market

koszyk akcji
rozpocznij naukę
a basket of stocks

fundusze tropiące
rozpocznij naukę
tracker funds

papiery wartościowe
rozpocznij naukę
securities

inne instrumenty finansowe
rozpocznij naukę
money market instruments

fundacja, zapis, darowizna
rozpocznij naukę
endowment

elastyczność cen
rozpocznij naukę
price elasticity(flexibility)

łatwość zastąpienia
rozpocznij naukę
ease of substitution

bariery wejścia na rynek
rozpocznij naukę
barriers to entry

nadwyżka handlowa
rozpocznij naukę
trade surplus

certyfikaty na okaziciela
rozpocznij naukę
bearer certificates

leverage

papiery o zmiennym oprocentowaniu
rozpocznij naukę
floating rate notes

obligacje zamienne na akcje
rozpocznij naukę
convertible bonds


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.