Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: szkoła - system oświaty: die Schule - das Bildungssystem

 0    70 fiszek    fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

der Absolvent (die Absolventen)

akademia sztuk pięknych
rozpocznij naukę
die Kunstakademie (die Kunstakademien)

akademia wychowania fizycznego
rozpocznij naukę
die Sporthochschule (die Sporthochschulen)

das Studentenwohnheim (die Studentenwohnheime)

być zestresowanym egzaminem
rozpocznij naukę
im Prüfungsstress sein

chodzić do przedszkola
rozpocznij naukę
den Kindergarten besuchen

chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
zur Schule gehen

doktor (tytuł naukowy)
rozpocznij naukę
der Doktor (die Doktoren)

dostać się na uniwersytet
rozpocznij naukę
an der Universität aufgenommen werden

dyrektor szkoły
rozpocznij naukę
der Schuldirektor (die Schuldirektoren)

die Bildung (kein Plural)

egzamin państwowy
rozpocznij naukę
das Staatsexamen (die Staatsexamen)

egzamin pisemny
rozpocznij naukę
die schriftliche Prüfung (die schriftlichen Prüfungen)

egzamin ustny
rozpocznij naukę
die mündliche Prüfung (die mündlichen Prüfungen)

egzamin wstępny
rozpocznij naukę
die Aufnahmeprüfung (die Aufnahmeprüfungen)

egzaminować kogoś z czegoś
rozpocznij naukę
jemanden in etwas (+Dat) prüfen

die Gymnasium (eine obligatorische Mittelstufenschule) (die Gymnasien)

licencjat (tytuł naukowy)
rozpocznij naukę
der Bachelor (die Bachelor)

die allgemeinbildende Oberschule (die allgemeinbildenden Oberschulen)

magister (tytuł naukowy)
rozpocznij naukę
der Magister (die Magister)

der Abiturient (die Abiturienten)

oblewać egzamin
rozpocznij naukę
das Examen verhauen

obowiązek szkolny
rozpocznij naukę
die Schulpflicht (kein Plural)

otrzymać tytuł magistra
rozpocznij naukę
den Magistertitel verliehen bekommen

placówka oświatowa
rozpocznij naukę
die Bildungseinrichtung (die Bildungseinrichtungen)

politechnika
rozpocznij naukę
die Technische Universität (die Technischen Universitäten)

przedmiot fakultatywny
rozpocznij naukę
das Wahlpflichtfach (die Wahlpflichtfächer)

przedmiot obowiązkowy
rozpocznij naukę
das Pflichtfach (die Pflichtfächer)

der Kindergarten (die Kindergärten)

rada pedagogiczna
rozpocznij naukę
das Lehrerkollegium (die Lehrerkollegien)

robić doktorat
rozpocznij naukę
den Doktor machen

rozmowa egzaminacyjna
rozpocznij naukę
das Prüfungsgespräch (die Prüfungsgespräche)

rozpocząć studia za granicą
rozpocznij naukę
mit dem Studium im Ausland beginnen

die Notenskala (die Notenskalen)

skończyć szkołę
rozpocznij naukę
die Schule abschließen

studiować na uniwersytecie
rozpocznij naukę
an der Universität studieren

system oceniania w Niemczech
rozpocznij naukę
das deutsche Notensystem

das Schulwesen (kein Plural)

szkolnictwo wyższe
rozpocznij naukę
die Hochschulwesen (kein Plural)

szkoła główna (w Niemczech)
rozpocznij naukę
die Hauptschule (die Hauptschulen)

szkoła koedukacyjna
rozpocznij naukę
die koedukative Schule (die koedukativen Schulen)

szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
die Grundschule (die Grundschulen)

szkoła policealna
rozpocznij naukę
die Ergänzungsschule (die Ergänzungsschulen)

szkoła publiczna
rozpocznij naukę
die öffentliche Schule (die öffentlichen Schule)

szkoła realna (w Niemczech)
rozpocznij naukę
die Realschule (die Realschulen)

szkoła specjalna
rozpocznij naukę
die Sonderschule (die Sonderschulen)

szkoła średnia
rozpocznij naukę
die Oberschule (die Oberschulen)

szkoła wieczorowa
rozpocznij naukę
die Abendschule (die Abendschulen)

szkoła wyznaniowa
rozpocznij naukę
die Konfessionsschule (die Konfessionsschulen)

szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
die Berufsfachschule (die Berufsfachschulen)

szkoła zbiorcza (w Niemczech)
rozpocznij naukę
die Gesamtschule (die Gesamtschulen)

świadectwo dojrzałości
rozpocznij naukę
das Reifezeugnis (die Reifezeugnisse)

świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
das Schulzeugnis (die Schulzeugnisse)

das Technikum (die Techniken / die Technika)

technikum budowlane
rozpocznij naukę
die Fachschule für Bauwesen (die Fachschulen für Bauwesen)

technikum handlowe
rozpocznij naukę
die Handelsfachschule (die Handelsfachschulen)

uczęszczać na kursy
rozpocznij naukę
Kurse belegen

die Universität (die Universitäten)

uniwersytet otwarty
rozpocznij naukę
freie Universität

wychowanie przedszkolne
rozpocznij naukę
die Vorschulerziehung (kein Plural)

wychowawca klasy
rozpocznij naukę
der Klassenlehrer (die Klassenlehrer)

wykształcenie
rozpocznij naukę
die Ausbildung (die Ausbildungen)

wykształcenie podstawowe
rozpocznij naukę
die Grundausbildung (die Grundausbildungen)

wykształcenie średnie
rozpocznij naukę
die Oberausbildung (die Oberausbildungen)

wykształcenie wyższe
rozpocznij naukę
akademische Bildung / die Hochschulbildung (kein Plural)

wykształcenie zawodowe
rozpocznij naukę
die Fachausbildung (die Fachausbildungen)

wylosować kartkę z pytaniami egzaminacyjnymi
rozpocznij naukę
einen Zettel mit Prüfungsfragen ziehen

wyuczony zawód
rozpocznij naukę
erlernter Beruf

zdawać egzamin
rozpocznij naukę
eine Prüfung bestehen

zostać przyjętym na studia
rozpocznij naukę
an der Universität immatrikuliert sein


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.