Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: szkoła - inne: die Schule - andere

 0    52 fiszki    fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

die Aula (die Aulen)

die Bibliothek (die Bibliotheken)

brać korepetycje u kogoś
rozpocznij naukę
bei jemandem Nachhilfe bekommen

bufet szkolny
rozpocznij naukę
die Schulkantine (die Schulkantinen)

czesne (za szkołę)
rozpocznij naukę
das Schulgeld (kein Plural)

dostawać dobre oceny
rozpocznij naukę
gute Noten bekommen

dostawać złe oceny
rozpocznij naukę
niedrige Noten bekommen

fakultatywny
rozpocznij naukę
fakultativ

die Frequenz (die Frequenzen)

der Schwätzer (die Schwätzer)

iść na studniówkę
rozpocznij naukę
zum Abiturientenball gehen

das College (die Colleges)

die Nachhilfe (die Nachhilfen)

der Nachhilfelehrer (die Nachhilfelehrer)

der Pauker (die Pauker)

das Mobbing (kein Plural)

mobilizować uczniów
rozpocznij naukę
die Schüler anspornen

der Tadel (die Tadel)

nieobecność
rozpocznij naukę
die Abwesenheit (die Abwesenheiten)

die Anwesenheit (kein Plural)

obowiązkowy (nie fakultatywny)
rozpocznij naukę
obligatorisch

ocena bardzo dobra (5)
rozpocznij naukę
sehr gut

ocena celująca (6)
rozpocznij naukę
ausgezeichnet

ocena dobra (4)
rozpocznij naukę
gute Noten bekommen

ocena dopuszczająca (2)
rozpocznij naukę
zulassend

ocena dostateczna (3)
rozpocznij naukę
genügend

ocena niedostateczna (1)
rozpocznij naukę
ungenügend

pierwszoroczniak
rozpocznij naukę
der Erstsemestler (die Erstsemestler)

poszerzać wiedzę
rozpocznij naukę
die Kenntnisse erweitern

powtórka (materiału) / ponowne podejście do egzaminu
rozpocznij naukę
die Wiederholung (die Wiederholungen)

rezygnować np. ze studiów
rozpocznij naukę
verzichten auf (+Akk)

robić powtórkę
rozpocznij naukę
eine Wiederholung machen

der Beamer (die Beamer)

sprawdzać obecność
rozpocznij naukę
die Anwesenheit prüfen

student który przerywa studia
rozpocznij naukę
der Studienabbrecher (die Studienabbrecher)

der Abiturientenball (die Abiturientenbälle)

surowy (o charakterze)
rozpocznij naukę
streng

systematyczny
rozpocznij naukę
systematisch

szkoła językowa
rozpocznij naukę
die Sprachschule (die Sprachschulen)

szkoła z internatem
rozpocznij naukę
die Internatsschule (die Internatsschulen)

tablica ogłoszeń
rozpocznij naukę
das schwarze Brett (die schwarzen Bretter)

udzielać korepetycji
rozpocznij naukę
jemandem Nachhilfe geben

die Schule schwänzen

współzawodnictwo
rozpocznij naukę
der Wettbewerb (kein Plural)

wygłaszać referat
rozpocznij naukę
ein Referat halten

anspruchsvoll

wymiana uczniowska
rozpocznij naukę
der Studentenaustausch (kein Plural)

wyścig szczurów
rozpocznij naukę
die Hetzjagd (die Hetzjagden)

der Elternabend (die Elternabende)

zapisać się na kurs
rozpocznij naukę
sich zu einem Kurs anmelden

zastosować wiedzę w praktyce
rozpocznij naukę
das Wissen in der Praxis anwenden

zostać wydalonym ze szkoły
rozpocznij naukę
von der Schule verwiesen werden


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.