Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: zakupy i usługi - środki płatnicze, bankowość, ubezpieczenia: die Einkäufe und die Dienstleistungen - die Zahlungsmittel, das Bankwesen und die Versicherungen

 0    100 fiszek    fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

mieć pieniądze w banku
rozpocznij naukę
Geld auf der Bank haben

ubezpieczenie na wypadek pożaru
rozpocznij naukę
die Versicherung gegen Feuer

akcja (w gospodarce)
rozpocznij naukę
die Aktie (die Aktien)

die Aktiva

die Bank (die Banken)

die Geldautomat (die Geldautomaten)

das Bankwesen (kein Plural)

bankowość elektroniczna
rozpocznij naukę
das Onlinebanking

bezgotówkowy
rozpocznij naukę
bargeldlos

brać kredyt
rozpocznij naukę
einen Kredit aufnehmen

der Scheck (die Schecks)

die Schuld (kein Plural)

dług publiczny
rozpocznij naukę
die Staatsverschuldung (kein Plural)

der Schuldner (die Schuldner)

der Dollar (die Dollars)

der Euro (die Euros)

die Rechnung (die Rechnungen)

fortuna (majątek)
rozpocznij naukę
das Vermögen (die Vermögen)

der Franc (die Francs)

der Fonds (die Fonds)

das Pfund (die Pfunde)

giełda (np. papierów wartościowych)
rozpocznij naukę
die Börse (die Börsen)

das Bargeld (kein Plural)

die Hypothek (die Hypotheken)

der Anleger (die Anleger)

inwestować w coś
rozpocznij naukę
in etwas (+Akk) investieren

die Investition (die Investitionen)

die Wechselstube (die Wechselstuben)

karta debetowa
rozpocznij naukę
die Debitkarte (die Debitkarten)

karta kredytowa
rozpocznij naukę
die Kreditkarte (die Kreditkarten)

karta płatnicza
rozpocznij naukę
die Zahlkarte (die Zahlkarten)

die Kasse (die Kassen)

kasa fiskalna
rozpocznij naukę
die Registrierkasse (die Registrierkassen)

kasa oszczędnościowa
rozpocznij naukę
die Sparkasse (die Sparkassen)

klient banku
rozpocznij naukę
der Bankkunde (die Bankkunden)

das Konto (die Konten)

konto w banku
rozpocznij naukę
das Bankkonto (die Bankkonten)

der Kredit (die Kredite)

kredytobiorca
rozpocznij naukę
der Kreditnehmer (die Kreditnehmer)

kredytodawca
rozpocznij naukę
der Kreditgeber (die Kreditgeber)

książeczka czekowa
rozpocznij naukę
das Scheckbuch (die Scheckbücher)

kurs (np. akcji)
rozpocznij naukę
der Kurs (die Kurse)

der Wechselkurs (die Wechselkurse)

kwota / suma
rozpocznij naukę
der Betrag (die Beträge)

das Leasing (die Leasings)

likwidować rachunek bankowy
rozpocznij naukę
ein Konto auflösen

lokata (pieniędzy)
rozpocznij naukę
die Anlage (die Anlagen)

auf Kredit

auf Raten

należność
rozpocznij naukę
ausstehender Rechnungsbetrag (die ausstehenden Rechnungsbeträge)

niewypłacalność
rozpocznij naukę
die Zahlungsunfähigkeit / die Insolvenz (kein Plural / die Insolvenzen)

obligacja (w ekonomii)
rozpocznij naukę
der Bond (die Bonds)

obowiązek ubezpieczenia
rozpocznij naukę
die Versicherungspflicht (die Versicherungspflichten)

obrót płatniczy
rozpocznij naukę
der Zahlungsverkehr (kein Plural)

der Zins (die Zinsen)

odszkodowanie
rozpocznij naukę
der Schadensersatz (kein Plural)

opłaty bankowe
rozpocznij naukę
die banküblichen Gebühren

opodatkowanie
rozpocznij naukę
die Besteuerung (die Besteuerungen)

oprocentowanie
rozpocznij naukę
die Verzinsung (die Verzinsungen)

oszczędzać
rozpocznij naukę
sparen

otwierać rachunek bankowy
rozpocznij naukę
ein Konto eröffnen

pełnomocnik
rozpocznij naukę
der Bevollmächtigte (die Bevollmächtigten)

das Gehalt (die Gehalte)

płacić po terminie
rozpocznij naukę
schlappend zahlen

płatniczy obrót bezgotówkowy
rozpocznij naukę
bargeldloser Zahlungsverkehr

płatny z dołu
rozpocznij naukę
nachträglich zahlbar

płynność finansowa
rozpocznij naukę
die Finanzliquidität (kein Plural)

das Steuer (die Steuer)

podawać numer PIN
rozpocznij naukę
die PIN-Nummer eingeben

das Darlehen (die Darlehen)

die Prämie (die Prämien)

das Prozent (die Prozente)

przekaz pieniężny
rozpocznij naukę
die Geldanweisung (die Geldanweisungen)

przekroczyć stan konta
rozpocznij naukę
das Konto überziehen

die Überweisung (die Überweisungen)

das Konto (die Konten)

rekompensata kosztów
rozpocznij naukę
der Kostenersatz (kein Plural)

die Rente (die Renten)

robić przelew
rozpocznij naukę
eine Überweisung machen

der Saldo (die Saldos / die Salden)

składka (pieniężna)
rozpocznij naukę
der Geldbeitrag (die Geldbeiträge)

zurückzahlen

spłacać pożyczkę
rozpocznij naukę
Darlehen zurückzahlen

stopa procentowa
rozpocznij naukę
der Zinssatz (die Zinssätze)

termin spłaty kredytu
rozpocznij naukę
die Laufzeit (die Laufzeiten)

ubezpieczenie
rozpocznij naukę
die Versicherung (die Versicherungen)

ubezpieczenie emerytalne
rozpocznij naukę
die Rentenversicherung (die Rentenversicherungen)

ubezpieczenie na życie
rozpocznij naukę
die Lebensversicherung (die Lebensversicherungen)

ubezpieczenie od kradzieży
rozpocznij naukę
die Diebstahlversicherung (die Diebstahlversicherungen)

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
rozpocznij naukę
die Unfallversicherung (die Unfallversicherungen)

ubezpieczenie zdrowotne
rozpocznij naukę
die Krankenversicherung (die Krankenversicherungen)

ubezpieczony od czegoś
rozpocznij naukę
gegen etwas versichert

rechtzeitig

warunki ubezpieczenia
rozpocznij naukę
die Versicherungsbedingungen

wpłacić pieniądze do banku
rozpocznij naukę
Geld in die Bank einzahlen

wypłacać pieniądze z banku
rozpocznij naukę
Geld abheben

im Voraus

der Vorschuss (die Vorschüsse)

der Gewinn (die Gewinne)

żywa gotówka
rozpocznij naukę
das Bargeld (kein Plural)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.