IELTS, my 1st test. Reading passage 3: Helium's future up in the air

 0    81 fiszek    stoneape2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

odsłaniać, poddawać(działaniu czegoś), demaskować, naświetlać(np w fotografice)

straszny, okropny, złowieszczy, pesymistyczny

zagrażać, bezpośrednio zagrażać

bliski, nieuchronnie zbliżający się

śmierć, koniec istnienia lub działania

dostać, dostawać, przyjmować, otrzymać(np list), uzyskać(np pomoc medyczną), podejmować/przyjmować(np gości)

odbiorczy, pasterstwo

bezczynny, bierny(np osoba), bezwładny(np ciało)

jednoatomowy

obfity, liczny, bogaty

consist of sth/consist in sth
rozpocznij naukę
składać się z czegoś/polegać na czymś, opierać się na czymś

obfity, sowity, bogaty, bujny, płodny, liczny, zasobny

znikać, pierzchnąć/ wymierać, wyginąć(o gat roślin i/lub zwierząt)

jednak, jakkolwiek/jakkolwiek, w jakikolwiek sposób

bardzo mały, maleńki, miniaturowy/ minuskuła, mała litera

ściśle mówiąc, dokładnie mówiąc

rozkładać się, gnić/ rozpadać się, zapadać się/ przeżywać kryzys, chylic się ku upadkowi//gnicie, próchnienie, butwienie, niszczenie, ruina, upadek

subterranean
rozpocznij naukę
podziemny(np przejazd)/potajemny, ukryty(np motyw, spisek)

bunkier, schron, przeszkoda, schowek na węgiel/bunkrować, trafić w przeszkodę

urywek, fragment(filmu, tekstu)/wyciąg, ekstrakt/ wyciągnąć, wydobywać, uzyskiwać

fractional distillation
rozpocznij naukę
destylacja frakcynja

nieznaczny, frakcyjny, ułamkowy

distillation
rozpocznij naukę
destylacja, rektyfikacja, destylat/ esencja, kwintesencja(np idei, emocji)

przeciwstawiać się (prawu), ignorować (nakazy), postępować wbrew (komuś, czemuś)

powieść/ nowy, nowatorski, oryginalny

nowość, atrakcja, błyskotka

sztuczka, chwyt(np reklamowy, marketingowy)

sterowiec ciśnieniowy/ tłuścioch, grubas

pękać, rozrywać się, wybuchać/ wyskakiwać, wskakiwać(np do pokoju, sali)/ pęknięcie, wybuch(rury, bomby); zryw(np prędkości); burza(np oklasków, okrzyków); wybuch(np entuzjazmu); impuls, sekwencja sygnałów(np w komputerze)

mieszać, połączyć(np style, dźwięki)/ zmiksować, przemieszać(potrawy)/produkować mieszankę/ mieszanka, mieszanina, zlepek

łagodzić, uspokajać(np konflikt)/uśmierzać, złagodzić(np ból)

zaciągnąć się, zrobić wdech/ wciągnąć, wsunąć(zjeść szybko)

przeważający, powszechnie występujący, rozpowszechniony

chłodziwo

superconducting
rozpocznij naukę
nadprzewodzący

stanowić(problem), pozować, pretendować

namiastka, surogat/sztuczny, będący namiastką

prawdopodobieństwo, wykonalność


radośnie, wesoło, pogodnie

wyśmiewać, wyszydzać, drwić

samotnik

przywierać, przylegać(do czegoś)

szlachetny, szlachecki, arystokratyczny, wspaniały, majestatyczny

covet/coveted
rozpocznij naukę
pragnąć, patrzeć z zazdrością/pożądany

pogarszać się, degenerować się

brak (np. gotówki), niedobór (np. pracowników), deficyt (budżetowy)

wyrządzić, wyświadczyć, wykonywać (usługi)/przedstawiać, oddawać (np. charakter sztuki)/okazać się/sprawiać, czynić/przedłożyć, przedstawić, składać (np. podziękowanie)

kurczyć się, zanikać, słabnąć

postponement
rozpocznij naukę
odroczenie, przełożenie(czegoś)

olbrzymi, ogromny

częściowo, po części

przynieść, przywieść

wzrost, rozwinięcie/ rozwój, ekspansja(np firmy)

atut, zaleta, plus/ własność, rzecz posiadana, kapitał/ cenny nabytek, rzecz wartościowa

bez względu na (coś), nie licząc się (z czymś), pomimo (czegoś)

mimo że, pomimo że, chociaż

ramification
rozpocznij naukę
konsekwencja

stracić/tracić powietrze, sflaczeć, flaczeć, spuścić/spuszczać powietrze, ukrócić, ukracać, odbierać/odebrać pewność siebie, rozwiać, rozwiewać, umniejszać, umniejszyć, sprowadzić/sprowadzać na ziemię, szargać, zszargać, wpłynąć na obniżenie

kłopot, fatyga// przeszkadzać, nurtować, fatygować

rozsądny, rozumny

rozstrzygać · rozstrzygnąć · uporządkować · osiadać · osiąść · skolonizować · osiedlić · usadowić · zasiedlić · uregulować · osiedlać · osadzać się · osadzić się

mądrość

zmusić

panować, zapanować, dominować

plisa, fałd, zgięcie, wałeczek

bodziec, zachęta, podnieta

odwrócić, uniknąć, oddalić

kłopot, kłopotliwe położenie

powinien

obowiązujący, obowiązkowy, obligatoryjny

wymusić · narzucić · wyegzekwować · wprowadzić w życie · stanowić potwierdzenie · przemawiać za · wdrażać · wdrożyć

nadzorujący, regulujący, regulacyjny

sumiennie, skrupulatnie, z zaangażowaniem

squander/to squander
rozpocznij naukę
marnotrawstwo/ trwonić · roztrwonić · szafować · skradać · marnotrawić · zaprzepaścić · zaprzepaszczać

usilny, poważny

stock/ to stock
rozpocznij naukę
zapas · towar · zasób · surowiec · wywar · bulion/ zaopatrywać · zaopatrzyć

to encourage
rozpocznij naukę
namówić, zachęcić

odwołać · unikać · uniknąć · wycofać · odwoływać · odchodzić · cofać się · cofnąć się

dalej

gwarantować, zapewniać, upewniać


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.