Środki stylistyczne

 0    31 fiszek    MrL4r35
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Aliteracja
rozpocznij naukę
Rozpoczynanie sąsiednich wyrazów tymi samymi głoskami
Onomatopeja
rozpocznij naukę
Wyraz dźwiękonaśladowczy, naśladujący brzmienia pozajęzykowe
Paronomazja
rozpocznij naukę
Celowe zestawienie podobnie brzmiących wyrazów (niezależnie od ich pokrewieństwa)
Neologizm
rozpocznij naukę
Wyraz nowo utworzony
Zdrobnienie
rozpocznij naukę
Wyraz zdrabniający
Zgrubienie
rozpocznij naukę
Wyraz zgrubiający
Wyraz złożony
rozpocznij naukę
Wyraz utworzony dwu lub więcej słów (np. pawiookie)
Epitet
rozpocznij naukę
Wyraz określający
Porównanie
rozpocznij naukę
Zestawienie dwóch zjawisk, z których jedno służy określeniu drugiego; jak, niby, jakby, niż, na kształt
Przenośnia (metafora)
rozpocznij naukę
Zespół słów, w którym znaczenie jednych słów moduluje znaczenie innych, nadając całości wartości obrazowo-semantyczną
Oksymoron
rozpocznij naukę
Zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach
Peryfraza (omówienie)
rozpocznij naukę
Zastąpienie jednego wyrazu szeregiem innych
Hiperbola (przesadnia)
rozpocznij naukę
Potęgowanie zjawiska
Animizacja
rozpocznij naukę
Przypisywanie przedmiotom martwym, stanom, pojęciom właściwości istot żywych
Personifikacja (uosobienie)
rozpocznij naukę
Przypisywanie tylko cech ludzkich
Symbol
rozpocznij naukę
Znak językowy(lub motyw w utworze literackim) reprezentujący inne treści, ukryte i niejasne
Alegoria
rozpocznij naukę
Jako znak zastępczy odwołuje się do utrwalonych wyobrażeń
Epitet stały
rozpocznij naukę
Określenie zawsze odnoszone do danego zjawiska(występuje np. w twórczości Homera)
Porównanie homeryckie
rozpocznij naukę
Człon określający rozbudowany jest w samodzielny obraz poetycki
Inwersja (szyk przestawny)
rozpocznij naukę
Zmiana typowego szyku wyrazów
Elipsa
rozpocznij naukę
Brak jakiegoś elementu zdania, np. orzeczenia
Anakolut
rozpocznij naukę
Wypowiedzenie niepoprawne składniowo
Powtórzenie
rozpocznij naukę
Wielokrotne powracanie tych samych wyrazów (zdań) w tekście
Anafora
rozpocznij naukę
Powtórzenie na początku wersów (zdań)
Epifora
rozpocznij naukę
Powtórzenie na końcu wersów (zdań)
Paralelizm składniowy
rozpocznij naukę
Powtarzanie tej samej struktury składniowej(typowe np. dla pieśni ludowej)
Wyliczanie
rozpocznij naukę
np. Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt - żywot ludzki słynie
Apostrofa
rozpocznij naukę
Bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata
Pytanie retoryczne
rozpocznij naukę
Pytanie bez oczekiwania odpowiedzi
Wykrzyknienie
rozpocznij naukę
np. Żałości! Co mi czynisz?
Antyteza
rozpocznij naukę
Zestawienie zdań przeciwstawnych znaczeniowo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.