Aspekte 3 Kapitel 2

 0    186 fiszek    gumka0203
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

wymóg, warunek
rozpocznij naukę
die Voraussetzung

spełniać, realizować (np. wymóg)
rozpocznij naukę
erfüllen

überraschen

potwierdzać przypuszczenie
rozpocznij naukę
die Vermutung bestätigen

rzekomo, podobno
rozpocznij naukę
angeblich

der Reifen

przyglądać się
rozpocznij naukę
zusehen

der Strafzettel

klatka (piersiowa)
rozpocznij naukę
die Brust

das Dutzend

erkundigen sich

różny, odmienny
rozpocznij naukę
unterschiedlich

więc, zatem
rozpocznij naukę
folglich

eintreten

der Dienst

zachowywać się
rozpocznij naukę
verhalten

beobachten

wertfrei

cecha, właściwość
rozpocznij naukę
die Eigenschaft

die Schlussfolgerung

kończyć (np. zdanie)
rozpocznij naukę
beschließen

niemal, prawie
rozpocznij naukę
fast

przejść do rzeczy
rozpocznij naukę
gehen zur Sache

die Rennserien

wsiadać/angażować się
rozpocznij naukę
einsteigen


der Führerschein

sogenannt


die Geschwindigkeit

długość, trasa
rozpocznij naukę
die Strecke

der Fehler

der Knopf

überschätzen

eigentlich

robota z użyciem materiałów wybuchowych
rozpocznij naukę
der Sprengarbeit

ekspert od ładunków wybuchowych
rozpocznij naukę
der Sprengmeister

die Brücke

der Turm

dosyć, wystarczająco,-y
rozpocznij naukę
genug

przechylać, wywracać się (np. budynek)
rozpocznij naukę
kippen

ruchliwy, ożywiony (np. ulica)
rozpocznij naukę
belebt

podstawa (bryły, budynku)
rozpocznij naukę
die Grundfläche

załamywać się, runąć
rozpocznij naukę
zussamenbrechen

der Schreiner


die Agentur

zachwycać się, pasjonować
rozpocznij naukę
begeistern

die Stimme

angażować się, wczuwać w osobę
rozpocznij naukę
in die Person einversetzen

weinen

leiden

grundsätzlich

najpierw, wcześniej
rozpocznij naukę
eher

być wyjątkiem z reguły
rozpocznij naukę
die Ausnahme als die Regel sein

niezwykły, nadzwyczajny
rozpocznij naukę
außergewöhnlich

dobitny, dosadny (np. głos)
rozpocznij naukę
prägnant

utrzymywać się
rozpocznij naukę
behaupten

pukać w drzwi
rozpocznij naukę
an die Tür klopfen

przypuszczalny,-nie
rozpocznij naukę
vermutlich

der Erfolg

krönen

tym bardziej, zwłaszcza
rozpocznij naukę
zumal

die Branche

przepełniony rynek pracy
rozpocznij naukę
der überlaufen Arbeitsmarkt

zadowalające możliwości zarobkowe
rozpocznij naukę
bescheidene Verdienstmöglichkeiten

der Butler

statek, okręt
rozpocznij naukę
das Schiff


skończyć (np. studia)
rozpocznij naukę
beenden

abgeschlossen

pożądany (np. zdolność)
rozpocznij naukę
wünschwert

belastbar

wyróżnione, doskonałe referencje okazywać
rozpocznij naukę
ausgezeichnete (die) Referenzen vorweisen

na własną odpowiedzialność
rozpocznij naukę
eigenverantwortlich

formy towarzyskie, maniery
rozpocznij naukę
Umgangsformen

besitzen

zręczność
rozpocznij naukę
die Geschicklichkeit

bewerben

przerywać studia
rozpocznij naukę
den Studiengang abbrechen

kariera zawodowa
rozpocznij naukę
die Berufslaufbahn

der Lebenslauf

rozmowa kwalifikacyjna
rozpocznij naukę
das Bewerbungsgespräch

przekonujący, -ąco
rozpocznij naukę
plausibel

mieć znaczenie, być ważnym
rozpocznij naukę
gelten

der Stolperstein

mäßig

konsekwentny w dążeniu do celu
rozpocznij naukę
zielstrebig

bzw. (beziehungweise)

sensownie, logicznie wyjaśniać
rozpocznij naukę
schlüssig darlegen

zmieniać kierunek
rozpocznij naukę
die Richtung wechseln

hingegen

ebenso

szczerość, uczciwość
rozpocznij naukę
die Ehrlichkeit

beruhen auf

przerwa, pauza
rozpocznij naukę
die Auszeit

wykonać, dokonać (np. zmiany)
rozpocznij naukę
vollziehen

poznanie, zrozumienie
rozpocznij naukę
die Erkenntnisse

najpierw, przede wszystkim
rozpocznij naukę
zunächst

wyobrażać sobie coś
rozpocznij naukę
sich etwas vorstellen

sprawdzać, zmieniać, rewidować (np. umowę)
rozpocznij naukę
revidieren

feststellen

obchodzenie się
rozpocznij naukę
der Umgang

pouczający, instruktywny
rozpocznij naukę
aufschlussreich

bewusst

uzupełniać
rozpocznij naukę
ergänzen

zakłopotanie
rozpocznij naukę
Verlegenheit

schaden

stworzyć, stawarzać (np. most)
rozpocznij naukę
schaffen

ostrożność
rozpocznij naukę
die Vorsicht

der Briefträger

ogłoszenie pracy
rozpocznij naukę
die Stellenanzeige

wątpliwość
rozpocznij naukę
der Zweifel

podać związek
rozpocznij naukę
den Zusammenhang bringen

die Lücke

empfehlen

das Sprichwort

der Beweis

powodować, sprawiać stres
rozpocznij naukę
den Stress verursachen

zgodność, jedność
rozpocznij naukę
die Einigkeit

pułapka czasowa
rozpocznij naukę
die Zeitfalle

odwrócenie uwagi
rozpocznij naukę
die Ablenkung

żądanie, wymaganie
rozpocznij naukę
die Anforderung

kolejność, szereg
rozpocznij naukę
die Reihe


światło stopu
rozpocznij naukę
das Bremslicht

die Bremse

zabłysnąć (np. światła)
rozpocznij naukę
aufleuchten


die Stoßstange

das Fahrzeug

berühren

kontrolka, wyświetlacz
rozpocznij naukę
die Anzeige

der Unfall

odciągać uwagę
rozpocznij naukę
ablenken

zestaw głośnomówiący, słuchawkowy
rozpocznij naukę
die Freisprechanlage

naukowiec, (-wcy)
rozpocznij naukę
der (PL die) Wissenschaftler

potwierdzać
rozpocznij naukę
bestätigen

obstawać przy swoim
rozpocznij naukę
beharren

przedsiębiorstwo
rozpocznij naukę
der Betrieb

widok, pogląd, zdanie
rozpocznij naukę
der Ansicht

sprawdzone rozwiązanie
rozpocznij naukę
das Patentrezept

trwanie, okres
rozpocznij naukę
die Dauer

przeczyć, zaprzeczać
rozpocznij naukę
widersprechen

mittlerweile

jednomyślnie, zgodnie
rozpocznij naukę
einhellig

postępowanie
rozpocznij naukę
das Vorgehen

masowo, gromadnie, hurtem

roztrwaniać, trwonić (np. czas)
rozpocznij naukę
verplemern

za każdym razem
rozpocznij naukę
jeweils

marnować cenny czas
rozpocznij naukę
die wertvolle Zeit verschwenden

mierzyć (np. czas)
rozpocznij naukę
messen

dawać sobie radę, radzić sobie z
rozpocznij naukę
klarkommen

czytać na głos
rozpocznij naukę
vorlesen

właściwy, kompetentny
rozpocznij naukę
zuständig

zusätzlich

trójwymiarowy
rozpocznij naukę
dreidimensional

razem porównywać
rozpocznij naukę
miteinander verlgleichen

udawać się, odnosić sukces
rozpocznij naukę
gelingen

przychodzić na czas/dawać sobie radę
rozpocznij naukę
zurechtkommen

przynajmniej
rozpocznij naukę
zumindest

ruch w kierunku przeciwnym
rozpocznij naukę
der Gegenverkehr

dlaczego, czemu
rozpocznij naukę
weshalb

pojemność, wydajność
rozpocznij naukę
die Kapazität

wahrnehmen

kończyć się niepowodzeniem
rozpocznij naukę
scheitern

uruchamiać, naciskać guzik
rozpocznij naukę
die Taste betätigen

zeitlich

odległość
rozpocznij naukę
der Abstand

spóźniać się, opóźniać (np. reakcja)
rozpocznij naukę
verzögern sich

przestawiać, przenosić
rozpocznij naukę
versetzen

bezpośrednio
rozpocznij naukę
unmittelbar

der Reiz

zator, korek
rozpocznij naukę
die Stau

die Auswahl

szyja butelki
rozpocznij naukę
der Flaschenhal

instrukcja działania
rozpocznij naukę
die Handlungsanweisung

docierać, dostawać się
rozpocznij naukę
gelangen

stały, ciągły
rozpocznij naukę
ständig

błędnie sądzić, uroić sobie
rozpocznij naukę
wähnen sich

szybkość, prędkość
rozpocznij naukę
die Schelligkeit


ulegać iluzji
rozpocznij naukę
der (die) Illusion erliegen

die Menge

die Unterbrechung

pchnięcie, przesuw
rozpocznij naukę
der Schub


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.