Księgowość i finanse

 0    87 fiszek    michalpieniak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
dodawanie
rozpocznij naukę
auddition
odejmowanie
rozpocznij naukę
subtraction
mnożenie
rozpocznij naukę
multiplication
dzielenie
rozpocznij naukę
division
Średnia
rozpocznij naukę
averange
Stawka
rozpocznij naukę
rate
stosunek
rozpocznij naukę
ratio
sp. z o.o.
rozpocznij naukę
limited liability company
SA
rozpocznij naukę
joint stock company
spółka matka
rozpocznij naukę
parent company
spółka córka
rozpocznij naukę
subsidiary
rada nadzorcza
rozpocznij naukę
supervisory board
zarząd spółki
rozpocznij naukę
management board
akcjonariusze
rozpocznij naukę
shareholders
Dyrektor generalny
rozpocznij naukę
Chief executive officer
główna księga rachunkowa
rozpocznij naukę
nominal general ledger
księgowość
rozpocznij naukę
bookkeeping
księga zakupów
rozpocznij naukę
puechase
rachunkowość
rozpocznij naukę
accounting
strona winien
rozpocznij naukę
debits
strona ma
rozpocznij naukę
Credits
dziennik
rozpocznij naukę
journal
zasada podwójnego zapisu
rozpocznij naukę
double entry bookkeeping
faktura
rozpocznij naukę
invoice
należności
rozpocznij naukę
accounts receivable
należności
rozpocznij naukę
debtors
zobowiązania
rozpocznij naukę
accounts payable
zobowiązania
rozpocznij naukę
creditors
inwentaryzacja
rozpocznij naukę
stock take
umowa spółki
rozpocznij naukę
memorandum of association
aktywa obrotowe
rozpocznij naukę
current assets
aktywa trwałe
rozpocznij naukę
fixed assets
aktywa niematerialne
rozpocznij naukę
intangible assets
wartość firmy
rozpocznij naukę
goodwill
zobowiązania biezące
rozpocznij naukę
current liabilities
zobowiązania długoterminowe
rozpocznij naukę
long-term liabilities
bilans
rozpocznij naukę
balance sheet
aktywa płynne
rozpocznij naukę
liquid assets
niepodzielone zyski
rozpocznij naukę
retained earnings
odroczone podatki
rozpocznij naukę
defered texes
rachunek zysków i strat
rozpocznij naukę
cash flow statement
kapitał własny
rozpocznij naukę
equity
koszt własny sprzedaży
rozpocznij naukę
cost of sales
wartość księgowa netto
rozpocznij naukę
net book value
wskaźniki
rozpocznij naukę
indicators
PKB
rozpocznij naukę
Gross domestic product
stopa wzrostu
rozpocznij naukę
growth rate
płynność
rozpocznij naukę
liquidity
wypłacalność
rozpocznij naukę
solvency
wskaźnik płynności bieżącej (akt. obrot/zob. krótk) 1,2 -2
rozpocznij naukę
current ratio
wskaźnik płynności natychmiastowej 0,16-0,2
rozpocznij naukę
quick ratio / acid test
rentowność
rozpocznij naukę
profitability
marża
rozpocznij naukę
mark-up, margin
prowizja
rozpocznij naukę
commission
przekroczenie stanu konta
rozpocznij naukę
overdraft
kredyt hipoteczny
rozpocznij naukę
mortgage
zabezpieczenie kredytu
rozpocznij naukę
collateral
odsetki
rozpocznij naukę
intrest
wyciąg bankowy
rozpocznij naukę
bank satement
fuzja
rozpocznij naukę
merger
zdolność kredytowa
rozpocznij naukę
creditworthiness
zmienne oprocentowanie
rozpocznij naukę
floating / varible intrest rate
stałe oprocentowanie
rozpocznij naukę
fixed intrest rate
pierwsza emisja akcji
rozpocznij naukę
floating a company
akcje
rozpocznij naukę
shares / stock
giełda
rozpocznij naukę
stock exchange
walne zgromadzenie akcjonariuszy
rozpocznij naukę
general meeting of shareholders
papiery wartościowe
rozpocznij naukę
securities
wartość nominalna
rozpocznij naukę
nominal / face value
wartość rynkowa
rozpocznij naukę
market value
obligacje
rozpocznij naukę
bonds
instrumenty pochodne
rozpocznij naukę
derivatives
zabezpieczyć
rozpocznij naukę
to hedge
składka ubezpieczeniowa
rozpocznij naukę
premium
wypłacać odszkodowanie
rozpocznij naukę
indemnify, compensate, pay the damages
akcyza
rozpocznij naukę
excise duty
pokrywać
rozpocznij naukę
cover
nielegalne unikanie podatków
rozpocznij naukę
tax evasion
luki prawne
rozpocznij naukę
loopholes
legalne unikanie podatków
rozpocznij naukę
tax avoidance
koszt bezpośredni
rozpocznij naukę
direct cost
koszt stały
rozpocznij naukę
fixed cost
koszt zmienny
rozpocznij naukę
varialbe cost
koszt własny sprzedaży
rozpocznij naukę
cost of goods sold
koszt pośredni
rozpocznij naukę
indirect cost
punkt rentowności
rozpocznij naukę
brakeven point
detal
rozpocznij naukę
retail

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.