Useful phrases - easy

 0    65 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Ale zimno, nie?
rozpocznij naukę
It's freezing, isn't it?
O co chodzi?
rozpocznij naukę
What's the matter?
Trzymaj się!
rozpocznij naukę
Take care!
poprosić o podwyżkę
Zamierzam poprosić szefa o podwyżkę.
rozpocznij naukę
ask for a rise
also: ask for a raise
I'm going to ask my boss for a rise.
Czy wszystko w porządku?
Czy wszystko w porządku? Jesteś blady.
rozpocznij naukę
Are you all right?
Are you all right? You look pale.
spieszę się
Nie mogę teraz rozmawiać, spieszę się.
rozpocznij naukę
I'm in a hurry
I can't talk now, I'm in a hurry.
Czy możesz mi pomóc?
rozpocznij naukę
Can you help me?
Wesołych Świąt!
rozpocznij naukę
Merry Christmas!
Nie podobała mi się ta sztuka.
rozpocznij naukę
I didn't like the play.
Boję się
Boję się gołębi, są jak latające szczury!
rozpocznij naukę
I'm afraid
I am afraid of pidgeons, they are like flying rats!
Smacznego!
rozpocznij naukę
Enjoy your meal!
Nie mam pojęcia.
rozpocznij naukę
I have no idea.
Myślę, że się zgubiłam.
rozpocznij naukę
I think I got lost.
Jak mogę Ci pomóc?
rozpocznij naukę
How can I help you?
Bardzo mi przykro.
rozpocznij naukę
I’m so sorry.
Słodkich snów!
rozpocznij naukę
Sleep tight!
Kiedy go widzę, mam motylki w brzuchu.
rozpocznij naukę
When I see him, I have butterflies in my stomach.
Mogę wejść?
rozpocznij naukę
May I come in?
Trzymam kciuki!
rozpocznij naukę
Fingers crossed!
mieć nosa do czegoś
Miał nosa do tego interesu.
rozpocznij naukę
have a nose for something
He had a nose for this business.
Dziękuję, wzajemnie.
rozpocznij naukę
Thank you, and the same to you.
Czy mam przekazać jakąś wiadomość?
rozpocznij naukę
Can I take a message?
dokonać wyboru
Sam musisz dokonać wyboru.
rozpocznij naukę
make a choice
You have to make a choice on your own.
Możesz odpowiedzieć na moje pytanie?
rozpocznij naukę
Can you answer my question?
Idę do sklepu, żeby kupić kawę.
rozpocznij naukę
I'm going to the shop to buy coffee.
Zostańmy w kontakcie! Możesz dać mi swój numer?
rozpocznij naukę
Let's keep in touch! Can you give me your number? in touch! Can you give me your number?
Nie musisz mówić szeptem, oni jeszcze nie śpią.
rozpocznij naukę
You do not have to whisper, they are not sleeping yet.
Wchodzę w to!
rozpocznij naukę
Count me in!
Ile to kosztuje?
rozpocznij naukę
How much does it cost?
Zaraz wracam.
rozpocznij naukę
I will be right back.
Czym mogę służyć?
rozpocznij naukę
How can I help you?
Przepraszam, to chyba przez ten upał.
rozpocznij naukę
I am sorry, I think it's the heat.
Kiedy Ci pasuje?
rozpocznij naukę
When does it suit you?
Miłego dnia!
rozpocznij naukę
Have a wonderful day!
bez słowa
Zerwała z nim i odeszła bez słowa.
rozpocznij naukę
without a word
She broke up with him and left without a word.
Hej, jedźmy na przejażdżkę!
rozpocznij naukę
Hey, let's go for a ride!
Pozwól mi wybrać
Pozwól mi wybrać coś do jedzenia z menu.
rozpocznij naukę
Let me choose
Let me choose something to eat from the menu.
Dzisiaj położę się wcześniej.
rozpocznij naukę
I will go to bed early.
Jeśli to nie problem.
rozpocznij naukę
If it's not a problem.
O czym myślisz?
rozpocznij naukę
What's on your mind?
Tęsknię za tobą.
rozpocznij naukę
I miss you.
Ładna dziś pogoda.
rozpocznij naukę
The weather is nice today.
Dziękuję za poświęcony mi czas.
rozpocznij naukę
Thank you for your time.
O której godzinie jest ostatni pociąg?
rozpocznij naukę
What time is the last train?
Nie mogę znieść jej zachowania.
rozpocznij naukę
I can't stand her behaviour.
To bardzo miłe z twojej strony.
rozpocznij naukę
It's very kind of you.
To niczyja wina.
rozpocznij naukę
It's nobody's fault.
Jestem z ciebie dumna!
rozpocznij naukę
I'm so proud of you!
Miło mi cię poznać.
rozpocznij naukę
Nice to meet you.
Przepraszam, możesz mówić głośniej?
rozpocznij naukę
Excuse me, can you please speak up?
Jaka szkoda.
rozpocznij naukę
What a shame.
Kopę lat.
rozpocznij naukę
Long time no see.
Dzięki Bogu, już piątek!
rozpocznij naukę
Thank God It's Friday!
Nie zrobiłam tego specjalnie.
rozpocznij naukę
I didn't do it on purpose.
Nikt nie jest doskonały.
rozpocznij naukę
Nobody is perfect.
Wyjdziesz za mnie?
rozpocznij naukę
Will you marry me?
Wyglądasz inaczej niż wcześniej.
rozpocznij naukę
You look different than before.
Szkoda, że nie możesz zostać dłużej.
rozpocznij naukę
It's a pity you can't stay longer.
Wszystko się ułoży.
rozpocznij naukę
Everything is gonna be all right.
Nie powinieneś czuć się winny.
rozpocznij naukę
You shouldn't feel guilty.
Szczęśliwego Nowego roku!
rozpocznij naukę
Happy New Year!
Dziękuję za pomoc.
rozpocznij naukę
Thank you for your help.
Mój lot jest opóźniony.
rozpocznij naukę
My flight has been delayed.
Odłóż portfel, ja stawiam.
rozpocznij naukę
Put away your wallet, it is on me.
Nie zawiodę cię!
rozpocznij naukę
I won't let you down!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.