Idioms - easy

 0    51 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
raz na ruski rok
Jeżdzę autobusem raz na ruski rok.
rozpocznij naukę
once in a blue moon
I go by bus once in a blue moon.
bułka z masłem
Znalezienie dla Ciebie prezentu to bułka z masłem.
rozpocznij naukę
piece of cake
Finding you a Christmas gift is a piece of cake.
w siódmym niebie
Serio, teraz jestem w siódmym niebie.
rozpocznij naukę
on cloud nine
Honestly, I'm on cloud nine right now.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
rozpocznij naukę
Every cloud has a silver lining.
białe święta
Chciałabym, żebyśmy mieli Białe Święta w tym roku...
rozpocznij naukę
white christmas
I wish we had White Christmas this year...
mówiąc krótko
Mówiąc krótko, miałam wypadek.
rozpocznij naukę
to make a long story short
To make a long story short, I had an accident.
Nie oceniaj książki po okładce.
rozpocznij naukę
Don't judge a book by its cover.
pojawić się znikąd
Protest nie pojawił się znikąd.
rozpocznij naukę
come out of the blue
The protest did not come out of the blue.
zacząć od zera
Zgubiłam swój esej, więc muszę zacząć od zera.
rozpocznij naukę
start from scratch
I've lost my essay, so I have to start from scratch.
czas to pieniądz
Jeśli czas to pieniądz, to dzieci są bogate.
rozpocznij naukę
time is money
If time is money, kids are rich.
Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.
"Nie martw się"? Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.
rozpocznij naukę
Easier said than done.
"Don't worry"? Easier said than done.
Tego kwiatu jest pół światu.
rozpocznij naukę
There are plenty more fish in the sea.
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
rozpocznij naukę
Don't cry over spilt milk.
wielka filozofia
Gramatyka angielska to nie jest wielka filozofia.
rozpocznij naukę
rocket science
English grammar is not rocket science.
Lepiej późno niż wcale.
rozpocznij naukę
Better late than never.
Sytuacja wymknęła się spod kontroli.
rozpocznij naukę
The situation got out of hand.
O wilku mówiąc.
rozpocznij naukę
Speak of the devil.
zakochany po uszy
Na początku byłam zakochana po uszy.
rozpocznij naukę
head over heels in love
At first, I was head over heels in love.
połamania nóg
Grasz dziś w spektaklu?! Połamania nóg!
rozpocznij naukę
break a leg
You play in a spectacle today?! Break a leg!
oceniać książkę po okładce
Kto nie ocenia książki po okładce?
rozpocznij naukę
judge a book by its cover
Who doesn't judge a book by its cover?
być smutnym
Gdy jesteś smutna, spróbuj pomyśleć o czymś miłym.
rozpocznij naukę
feel blue
When you feel blue, try thinking of something nice.
mieć coś na oku
Lepiej miej swojego chłopaka na oku.
rozpocznij naukę
keep an eye on something
You'd better keep an eye on your boyfriend.
najlepszy
Nasza komunikacja miejska jest najlepsza!
rozpocznij naukę
second to none
Our public transport is second to none!
dać szansę czemuś
I decided to give the chocolate diet a shot.
rozpocznij naukę
give something a shot
I decided to give the chocolate diet a shot.
w żółwim tempie
On rusza się w żółwim tempie...
rozpocznij naukę
at a snail's pace
He moves at a snail's pace...
nocny marek
Ale z niego nocny marek! Kładzie się spać o 3 rano.
rozpocznij naukę
night owl
He is such a night owl! He falls asleep at 3 am.
ani mru mru
Zdradzę ci swój sekret, ale ani mru mru.
rozpocznij naukę
don't tell a soul
I'll tell you my secret, but don't tell a soul.
wzloty i upadki
Wszyscy miewamy swoje wzloty i upadki.
rozpocznij naukę
ups and downs
We all have our ups and downs.
igrać z ogniem
Na twoim miejscu nie igrałabym z ogniem.
rozpocznij naukę
to play with fire
If I were you, I wouldn't play with fire.
mieć złamane serce
Złamało mu się serce kiedy się wyprowadziła.
rozpocznij naukę
one's heart sinks
His heart sank when she moved away.
Wziąć się w garść
Weź się w garść, mogło być gorzej.
rozpocznij naukę
Pull oneself together
Pull yourself together, it could be worse.
Diabeł tkwi w szczegółach.
rozpocznij naukę
The devil is in the details.
Jestem zainteresowana!
rozpocznij naukę
Colour me interested
Wyrażenie "Colour me + przymiotnik" można używać zamiennie do "I am + przymiotnik"
spasować
Nie mogłam rozwiązać zagadki, więc spasowałam.
rozpocznij naukę
throw in the towel
I couldn't solve the riddle so I threw in the towel.
trzymać buzię na kłódkę
To sekret, więc trzymaj buzię na kłódkę.
rozpocznij naukę
keep sth under your hat
It's a secret, so keep that under your hat.
tak już jest
Powinieneś kupić bilet, tak już jest.
rozpocznij naukę
Bob's your uncle
You just buy a ticket and Bob's your uncle.
niezłe tarapaty
Wygląda na to, że wpadłam w niezłe tarapaty.
rozpocznij naukę
a bit of a pickle
I seem to have got myself into a bit of a pickle.
zaciskać pasa
Kolejny rachunek? Będę musiała zacisnąć pasa.
rozpocznij naukę
to tighten belt
Another bill? I'll have to tighten my belt.
za czyimiś plecami
Decyzja została podjęta za moimi plecami.
rozpocznij naukę
behind one's back
The decision was made behind my back.
robić scenę
Proszę, nie rób sceny.
rozpocznij naukę
make a scene
Please, don't make a scene.
Kto pierwszy, ten lepszy!
rozpocznij naukę
First come, first served!
łatwe pieniądze
Niektórzy myślą, że nauczanie to łatwe pieniądze.
rozpocznij naukę
easy money
Some people think teaching is easy money.
brzydki jak noc
Ten budynek jest brzydki jak noc.
rozpocznij naukę
ugly as sin
This building is as ugly as sin.
ranny ptaszek
Nie wiedziałam, że taki z ciebie ranny ptaszek!
rozpocznij naukę
an early bird
I didn't know you are such an early bird!
dziecinnie prosty
Według mnie astrofizyka jest dziecinnie prosta.
rozpocznij naukę
dead easy
To me, astrophysics is dead easy.
nie przepadzać za czymś
Nie przepadam za horrorami.
rozpocznij naukę
not being someone's cup of tea
Horror movies aren't my cup of tea.
zejść na ziemię
Zejdź na ziemię i przestań o niej myśleć.
rozpocznij naukę
to come down to earth
Come down to earth and stop thinking about her.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
rozpocznij naukę
The early bird gets the worm.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują.
rozpocznij naukę
The devil’s not so black as he is painted.
Pieniądze nie rosną na drzewach.
rozpocznij naukę
Money does not grow on trees.
zamieść coś pod dywan
Próbują zamieść sprawę pod dywan.
rozpocznij naukę
to sweep something under the rug
They are trying to sweep the scandal under the rug.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.