Lektion 10 Grundlegende Rechtsbegriffe in Sätzen, Teil 3

 0    11 fiszek    JolaW
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Das Gesetz hat Vorrang vor der Verordnung
rozpocznij naukę
Ustawa posiada pierwszeństwo przed rozporządzeniem.
Rechtsnormen können mittelbar oder unmittelbar gehen
rozpocznij naukę
Normy prawne mogą obowiązywać pośrednio lub bezpośrednio.
Damit eine Rechtsvorschrift angewendet werden kann, müssen afie ihre Voraussetzungen erfüllt sein
rozpocznij naukę
By można było zastosować przepis prawny muszą zostać spełnione wszystkie prze­słanki.
Da die Parteien sich nicht einigen konnten, kam es zu einer gerichtlichen Verhandlung
rozpocznij naukę
Ponieważ strony nie mogły się porozumieć, doszło do rozprawy przed sądem.
Solange das neue Gesetz nicht in Kraft tritt, werden die bisherigen Vorschriften angewendet
rozpocznij naukę
Tak długo dopóki nowa ustawa nie wejdzie w życie będą stosowane dotychczasowe przepisy.
Gesetze müssen immer wieder modernisiert werden
rozpocznij naukę
Ustawy muszą być ciągle modernizowane
Die polnische Zivilprozessordnung wurde zuletzt im Jahr 2012 reformiert
rozpocznij naukę
Ostatnia zmiana polskiego kodeksu postępowania cywilnego nastąpiła w roku 2012.
Die Modernisierung eines Gesetzes erfolgt üblicherweise durch seine Novellierung
rozpocznij naukę
Modernizacja ustawy następuje zwykle przez jej nowelizację
Der Anspruch des Klägers ergibt sich aus f 433 BGB
rozpocznij naukę
Roszczenie powoda wynika z 5 433 BGB.
Dieser Punkt ist in der Rechtslehre stark umstritten
rozpocznij naukę
Ten punkt jest w poglądach doktryny bardzo sporny.
Das Urteil des Gerichts ist rechtskräftig
rozpocznij naukę
Wyrok sądu jest prawomocny.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.