język biznesowy

 0    50 fiszek    jdalecka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
mówca/mówczyni (prelegent)
rozpocznij naukę
der Redner / die Rednerin
mowa ciała
rozpocznij naukę
die Körpersprache
kontakt wzrokowy
rozpocznij naukę
der Augenkontakt
Prospekt, program
rozpocznij naukę
der Handzettel
Witam i dziękuję za przybycie
rozpocznij naukę
Willkommen und danke, dass Sie heute gekommen sind
Tematem mojej prezentacji jest...
rozpocznij naukę
Das Thema meines Vortrages ist...
Mój dzisiejszy temat to...
rozpocznij naukę
Mein heutiges Thema ist...
Będę dziś mówić o...
rozpocznij naukę
Ich werde über... sprechen
Przekażę Pańską/Pani wiadomość Pani Brown.
rozpocznij naukę
Ich leite Ihre Nachricht an Frau Brown weiter.
Czy mógłby/mogłaby Pan/i przekazać mu, że...
rozpocznij naukę
Könnten Sie ihm ausrichten, dass...
Przykro mi, ale to chyba pomyłka.
rozpocznij naukę
Es tut mir Leid, aber Sie haben sich anscheinend verwählt.
Spróbuję Pana/Panią połączyć.
rozpocznij naukę
Ich versuche, Sie durchzustellen.
Proszę chwilę zaczekać, sprawdzę, czy Pan Smith jest u siebie.
rozpocznij naukę
Bitte warten Sie einen Moment, ich sehe nach, ob Herr Smith zu sprechen ist.
Przepraszam, a z kim mam przyjemność?
rozpocznij naukę
Wen soll ich annoncieren?
Mówi Paul Potter. Czy mogę prosić wewnętrzny 2736?
rozpocznij naukę
Paul Potter hier. Können Sie mich mit der Durchwahl 2736 verbinden?
rozmowa kwalifikacyjna)
rozpocznij naukę
das Bewerbungsgespräch
CV (życiorys)
rozpocznij naukę
der Lebenslauf
pochodzenie (środowisko, przygotowanie, wykształcenie)
rozpocznij naukę
der Hintergrund
aplikant
rozpocznij naukę
der Bewerber
Czy ma Pan/i jakieś pytania?
rozpocznij naukę
Haben Sie irgendwelche Fragen?
wykazywać inicjatywę
rozpocznij naukę
Initiative zeigen
rozwiązywać problemy
rozpocznij naukę
Probleme lösen
kontrolować budżety
rozpocznij naukę
Budgets kontrollieren
ubiegać się o posadę
rozpocznij naukę
sich um eine Stelle bewerben [bewerben|bewarb|beworben]
list motywacyjny
rozpocznij naukę
das Bewerbungsschreiben
życiorys
rozpocznij naukę
der Lebenslauf
opis posady
rozpocznij naukę
die Stellenbeschreibung
umowa (kontrakt)
rozpocznij naukę
der Vertrag
negocjować
rozpocznij naukę
verhandeln
ustąpić
rozpocznij naukę
nachgeben
przekonać
rozpocznij naukę
überzeugen
przesadzać
rozpocznij naukę
übertreiben
pomocny
rozpocznij naukę
hilfreich
restauracja sprzedająca dania na wynos
rozpocznij naukę
die Imbissstube
Chciałbym umówić się na spotkanie z Panem Michalikiem.
rozpocznij naukę
Ich möchte um einen Termin mit Herrn Schmidt bitten.
Kiedy Panu odpowiada?
rozpocznij naukę
Wann würde es Ihnen passen?
Czy możemy się umówić na spotkanie?
rozpocznij naukę
Können wir ein Treffen vereinbaren?
Myślę, że powinniśmy się spotkać.
rozpocznij naukę
Ich denke, wir sollten uns treffen.
Chciałbym się dowiedzieć, czy możemy przełożyć nasze spotkanie.
rozpocznij naukę
Wäre es möglich, unsere Besprechung zu verschieben?
Nie uda mi się spotkać jutro o 14.00. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie na późniejszą godzinę, na przykład na 16.00?
rozpocznij naukę
Morgen um 14 Uhr passt mir leider nicht. Würde es ein bisschen später gehen, sagen wir um 16 Uhr?
Czy jest możliwe, by przełożyć spotkanie na inny dzień?
rozpocznij naukę
Wäre es möglich, ein anderes Datum festzulegen?
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
rozpocznij naukę
Ich muss unsere Besprechung bis zum ... verschieben.
Niestety, już wcześniej byłem umówiony na spotkanie tego samego dnia, na który się umówiliśmy. Czy możemy zmienić datę naszego spotkania?
rozpocznij naukę
Leider habe ich am Tag unserer Besprechung zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, ein anderes Datum zu vereinbaren?
Jestem zmuszony zmienić datę naszego spotkania.
rozpocznij naukę
Leider muss ich das Datum unserer Besprechung abändern.
Czy możemy się spotkać trochę wcześniej/później?
rozpocznij naukę
Könnten wir uns ein bisschen früher/später treffen?
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Pragnę poinformować, że muszę odwołać nasze jutrzejsze spotkanie. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
rozpocznij naukę
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unseren morgigen Termin absagen muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Z żalem muszę poinformować, iż muszę odwołać zaproponowane spotkanie, gdyż nie będę w stanie w nim uczestniczyć.
rozpocznij naukę
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich unseren für morgen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann und diesen somit absagen muss.
Obawiam się, że będę musiał odwołać nasze jutrzejsze spotkanie.
rozpocznij naukę
Leider muss ich unseren morgigen Termin absagen.
Z powodu..., obawiam się, że muszę odwołać nasze spotkanie.
rozpocznij naukę
Aufgrund von ... muss ich leider unseren Termin absagen.
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
rozpocznij naukę
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.