Meine Lektion

 0    40 fiszek    Jagaa21
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
mówić,
rozpocznij naukę
sprechen sprach gesprochen
skakać
rozpocznij naukę
springen sprang gesprungen
stać
rozpocznij naukę
stehen stand gestanden
krasc
rozpocznij naukę
stehlen, stahl, gestohlen
wspinac sie
rozpocznij naukę
steigen stieg gestiegen
umierać
rozpocznij naukę
sterben, starb, gestorben
klocic sie
rozpocznij naukę
Streiten, stritt, gestritten
nosic
rozpocznij naukę
tragen, trug, getragen
spotykac
rozpocznij naukę
treffen, traf, getroffen
deptać
rozpocznij naukę
treten trat getreten
pić
rozpocznij naukę
trinken, trank, getrunken
robić
rozpocznij naukę
tun, tat, getan
zapominać
rozpocznij naukę
vergessen, vergaß, vergessen
porownywać
rozpocznij naukę
vergleichen, verglich, verglichen
gubić
rozpocznij naukę
verlieren, verlor, verloren
wybaczać
rozpocznij naukę
verzeihen, verzieh, verziehen
myć
rozpocznij naukę
waschen, wusch, gewaschen
rzucać
rozpocznij naukę
werfen, warf, geworfen
stawać się
rozpocznij naukę
werden, wurde, geworden
ciągnąć
rozpocznij naukę
ziehen, zog, gezogen
piec
rozpocznij naukę
backen backte gebacken
zaczynac
rozpocznij naukę
beginnen begann begonnen
oferować
rozpocznij naukę
bieten bot geboten
prosić
rozpocznij naukę
bitten, bat, gebeten
zostawać
rozpocznij naukę
bleiben blieb geblieben
przynosic
rozpocznij naukę
bringen brachte gebracht
zapraszać
rozpocznij naukę
einladen lud ein eingeladen
decydować
rozpocznij naukę
entscheiden, entschied, hat entschieden
jesc
rozpocznij naukę
essen, aß, gegessen
polecać
rozpocznij naukę
empfehlen empfahl empfohlen
prowadzić
rozpocznij naukę
fahren fuhr gefahren
upadać
rozpocznij naukę
fallen fiel gefallen
lapać, chwytać
rozpocznij naukę
fangen fing gefangen
znajdować
rozpocznij naukę
finden, fand, gefunden
latać
rozpocznij naukę
fliegen, flog, geflogen
dawać
rozpocznij naukę
geben, gab, gegeben
chodzić
rozpocznij naukę
gehen ging gegangen
wygrywać
rozpocznij naukę
gewinnen, gewann, gewonnen
trzymać
rozpocznij naukę
halten hielt gehalten
wisieć
rozpocznij naukę
hängen hing gehangen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.