słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

gefallen po polsku:

1. podobać się podobać sięPolskie słowo "gefallen" (podobać się) występuje w zestawach:

Język niemiecki poziom A1. Zakupy i usługi
Czasowniki mocne i nieregularne - 2 (e-h)
niemiecki - czasowniki rozdzielnie złożone
Im Urlaub als Helfer arbeiten
czasowniki nieregularne niemiecki

2. podobać podobać


Nie rozumiem, jak mógł cię się ten film podobać.

Polskie słowo "gefallen" (podobać) występuje w zestawach:

Hits im Alltag. fiszki na niemiecki
podróżowanie i turystka
Moja pierwsza lekcja
Die Jeans sitzt super
cechy i ubiór

3. upadły upadłyPolskie słowo "gefallen" (upadły) występuje w zestawach:

Słownictwo training 1
nowe 22 kwietnoa
czas przeszły
niemiecki lekcije
Moja pierwsza lekcja

4. upadać upadać


Nie cierpię upadać.

Polskie słowo "gefallen" (upadać) występuje w zestawach:

Czasowniki nierozdzielnie złożone
Moja pierwsza lekcja
Unregelmäßige Verben (1)
ubrania i cechy

5. proszę proszę


Proszę?
Tu nie knajpa, proszę nie śpiewać na całe gardło.
Czy mogę pożyczyć ten długopis? "Proszę bardzo"
Mów ze mną po angielsku, proszę.
Czy coś jeszcze, proszę pana?
Ta melodia bardzo mi się podoba. Kontynuuj, proszę!
Proszę przekazać dokument do przejrzenia przez biuro zadządu.
Opowiedz mi proszę, co usłyszałeś od brata.
O szczegóły proszę pytać p. Gisèle.
Podczas wizyty w naszej restauracji proszę mieć dokument zaświadczający datę urodzin.
Winda jest nieczynna. Proszę korzystać ze schodów.
Proszę państwa, z powodu wypadku na lotnisku nasz przyjazd się opóźni.
Proszę wcisnąć zielony guzik, zapali się światło.
Przed wyjściem proszę się upewnić, że światło jest wyłączone.
Bardzo proszę mówić trochę głośniej, żeby wszyscy mogli słyszeć.

Polskie słowo "gefallen" (proszę) występuje w zestawach:

1000 słów - cz. VIII.
na niemiecki

6. poddawać się poddawać sięPolskie słowo "gefallen" (poddawać się) występuje w zestawach:

czasowniki nieregularne

7. podobać się komuś podobać się komuśPolskie słowo "gefallen" (podobać się komuś) występuje w zestawach:

deutsch 43 (stawik)

8. poddać się poddać się


poddać się operacji/egzaminowi

Polskie słowo "gefallen" (poddać się) występuje w zestawach:

kompass 3 - kapitel 1 - kemping
Czasowniki regularne